Bécsi Napló: Rímek szablyaélen

Molnár Pál számos kiváló könyv szerzője, szerkesztője, a Balassi Bálint-emlékkard és más művészeti díjak alapítója szerkesztette a Rímek szablyaélen című antológiát, amely 25 év és 25 költő műveiből való válogatást tartalmaz. (Kairosz Könyvkiadó, 2020) Tette abban a szellemben, hogy a nemzet midőn jeleseinek emléket állít, magát is tiszteletre méltóvá teszi.

Balassi a magyar líra első hérosza. Jelképe a „kard és lant”. Költői-vitézi örökségét folytatja Zrínyi: „híremet nemcsak keresem pennámmal, / Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal…” Rezolúciója: „egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.” – „Ne bántsd a magyart.” Petőfi hitvallása: „Fényesebb a láncnál a kard, / Jobban ékesíti a kart”.
A Balassi-kard egy szablya: magyar végvári virtus-jelkép. Fazekas József, bonyhádi fegyverkovács mesterművének mintája egy, a Balassi-sírból előkerült szablya, amelynek fényessége az édes hazára vet világosságot: „Ó, én édes hazám, te jó Magyarország…”


A magyar alapítású, nemzetközi Balassi-kard kitüntetést, a vitézségről példát mutató, nemzeti elkötelezettséget vállaló, magyar líra élvonalába tartozó, európai szellemiségű költők nyerhetik el. A díjat eddig 25 kardceremónián 47 irodalmár, 19 országból, 5 kontinensről, 27 költő és 20 műfordító vehette át: „A Lajtától a Berecki-havasokig, Dunajectől a Tengermellékig elterülő térségben élő, reménykedő, vitézként próbálni induló magyaroknak kínálnak megerősítő élményt odafentről ihletett műveikkel.” A díjhoz főpapi áldás, templomi (például a bécsi Stephansdomban tartott) Balassi-mise, zenei program, és stílszerűen a magyar borokat, borvidékeket reprezentáló borseregszemle is társul.

Balassi magyar és európai eszményekért küzdött. Szemléletét, korképet a virtus bellica és a fama bona – a harci virtus és a jó hírnév jellemezte. A dantei virtù jelentése: ‘erény’, ‘erő’, ‘képesség’, ‘felkészültség. Az „O, beata Ungheria…” Pannónia fertilitasára/termékenységére is vonatkozott. Magyarhon defensor fidei, propugnaculum christianitatis, Vormauer, Bollwerk des Christentums – a hit, a kereszténység védelmezője, védfala, védőbástyája volt. A propugnaculum/védbástya küldetéstudat Mohács után a romlás, a ruina Hungariae/luctus Hungariae, querela Hungariae (Croatiae ac Slavoniae) képeire változott.

Könyv: Rímek szablyaélen (Molnár Pál (Szerk.))
A Balassi-díjas költőink közül a könyvben művekkel szerepel: Agócs Sándor, Ágh István, Döbrentei Kornél, Farkas Árpád, Ferences István, László Noémi, Lövétei Lázár László, Nagy Gábor, Nagy Gáspár, Serfőző Simon, Szikra János, Tari István, Tasnádi Edit, Utasy József. Az antológia névsorában az eddigi díjazott műfordítók műfordításai rendre bilingvis formában is olvashatók: Ernesto Rodrigues, portugál költő, műfordító, az ELTE egykori tanára, akinek Budapesten született lánya a Célia nevet viseli. Lucie Szymanowska cseh műfordító, aki Lengyelországban él, és az MTI varsói tudósítója. Jean-Luc Moreau francia költő, műfordító. Dursun Ayan török műfordító. Ross Gillet, ausztrál költő és műfordító. John M. Ridland amerikai költő, műfordító, professzor, aki Czipott Péterrel társszerzőként együtt munkálkodott Balassi-költemények tolmácsolásában. Vahram Martiroszján örmény költő, Balassi, Pilinszky, Petri György verseinek és Kertész Imre Sorstalanság című regényének örmény tolmácsolója, Jurij Pavlovics Guszev, orosz műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő, Paszkál Gilevszki macedón költő, műfordító, szerkesztő; Sander Liivak, észt műfordító.

A magyar kultúra – Ady szavával „Lélektől lelkes” műveivel – legalább ezer év óta a keresztény európai kultúrával szimbiózisban él. A magyar műfordítás-irodalom Balassi, (…) Vörösmarty, Petőfi és Arany óta egyedülálló a világon. Ha a magyar versek is olyan mesterek hangján születtek volna meg angolul, németül, spanyolul vagy franciául, mint a nagyvilág költészete magyarul, akkor líránk nem nélkülözné azt a megbecsülést, amelyet érdemel.

Balassi költészete a magyar reneszánsz líra csúcspontja. Olyan magaslatokra emelkedett, ahol legnagyobb kortársai, a francia Ronsard, a lengyel Kochanowski vagy a szonett-költő Shakespeare foglal helyet. Rimay szerint Balassi olyan „mint sas az többi madarak előtt…” Európaiságát bizonyítja: a magyaron kívül nyolc nyelven, latinul, németül, törökül, lengyelül, szlovákul, olaszul, románul, horvátul is beszélt. Már fiatalon, műfordítóként a szellemi hódításban, a világirodalom kincseinek honosításában is részt vett.

A versantológia igen időszerű üzeneteket hordoz, élménygazdag, jellem- és nemzettudat-építő, lélek- és személyiségfejlesztő hommage, mély tiszteletadás Balassi európai rangú, revelációkkal teli életművének szakrális mélységei, keresztény és nemzeti értékei előtt.

Molnár Pál szerinti az európai Balassi-folyamat (The European Balassi-process) jelmondata: „Fedezd föl saját kultúrád!” A Balassi-kardos műfordítók szerte a világon kifejezik elismerésüket „a magyar költőóriás életműve és a teljes magyar költészet előtt, éltetik az „Emberségről példát / Vitézségről formát / Mindeneknek ők adnak…” eszményt.

Cs. Varga István

A Balassi-kardos költők, műfordítók nem kesergik, teremtik a magyarságot. A Rímek szablyaélen antológia örömhír, örömmegosztás, érték- és emberfelmutatás:lélekhívás, okulás, biztatás, hogy Balassi költői, vitézi hagyatéka élő-eleven örökségünkké váljon.

Cs. Varga István