Átdolgozást követel az energiapolitika

Az Energiapolitika 2000 Társulat, mint magyar energetikai szakemberek civil egyesülete, Klímaváltozás és környezetvédelem” témakörében 2021. szeptember 13-án megvitatta a klímaváltozás és az Unió energiapolitikájának összefüggő kérdéseit – tájékoztatta a szervezet a Présházat.

Az elhangzott előadások a következők voltak: Szarka László: Klíma és energetika, Kovács Pál: Atomenergetika az EU-ban, Lóránt Károly: Az EU energiapolitikájának következményei. Az előadásokat vita követte. Az eseményjelentés az EU honlapján olvasható.

A jelenlegi éghajlatváltozás nem példátlan. Nem lenne szabad a hatalmas – az ember által megállíthatatlan – természeti erők sokszínű és örökös éghajlat-változtató hatásának mai megnyilvánulásait egyetlen tényezőnek (az antropogén szén-dioxid-kibocsátásnak) tulajdonítani.

Míg a klímaváltozás tudományos viták tárgya, addig az ENSZ IPCC által sugallt és az Európai Bizottság által kialakított program, a „Fit for 55” realizálhatósága már mérnöki számítás kérdése.

Ezek a számítások azt mutatják, hogy sem a 2050-re kitűzött zéró globális szén-dioxid kibocsátás, sem a 2030-ra kitűzött 55 százalékos csökkentés (1990-hez képest) nem valósítható meg.

Különösen nem valósítható meg nap- és szélenergiával, mert egyrészt ezek teljesítménye erősen változó és a tárolás országos, vagy európai méretekben megoldhatatlan, másrészt akkora területeket kellene lefedni ezekkel a megújuló erőművekkel, mint Lengyelország és Magyarország teljes együttes területe, ami az európai tájkép lerombolását, a természeti környezet súlyos károsítását jelentené. A jelenlegi energiaellátási problémák, az energiaárak növekedése, az európai villamos energia rendszer összeomlás közeli állapota januárban, már jelzik e hibás politika várható következményeit.

Éppen ezért, felelősségünket átérezve, az Energiapolitika 2000 Társulat nyomatékkal felhívja a figyelmet a következőkre:

● Célszerű lenne a megújulókkal kapcsolatos hazai programokat felfüggeszteni, és az eddigi tapasztalatokat feldolgozni.

● Európai szinten – megalapozott számításokkal rámutatva az uniós energiapolitika megvalósíthatatlanságára – kezdeményezni kell az uniós energiapiaci szabályozások felülvizsgálatát.

● Kezdeményezni kell a tagországok energiapolitikáját gúzsba kötő direktívák hatályon kívül helyezését, továbbá az un. megújuló energiák villanypiaci pozitív diszkriminálásának megszüntetését.

● Mivel az ellátásbiztonság tagállami hatáskör, a villanytermelés módja (erőművek típusa, energiahordozójának megválasztása) kizárólagos tagállami hatáskör legyen. Meg kell szüntetni a politika-vezérelt atomerőmű-ellenességet.

● A kormány, a V4-ek soros elnökeként, szorgalmazza a V4-ek szoros, lehetőleg intézményesített, energetikai együttműködését, közös uniós fellépését – zárta a Présházhoz eljuttatott jelentését az Energiapolitika 2000 Társulat Elnöksége.