Végigmenni a világot jelentő deszkákon

Voltak idők címmel adott ki CD-t T. Horváth József. Az anyag Zentai László megzenésített verseit tartalmazza. A zeneszerző-kiadó T. Horváth Józsefet kérdezte a Gondola.

– T. Horváth úr, „Érettünk való ének” – hangzik az egyik közös alkotás címe. Miképpen tudnak a dallamba öltöztetett szavak közösségeket is megerősíteni?

– Az ének, a dal összetartó ereje az emberré válás pillanatától jelen van az őskortól napjainkig. Gondolhatunk a templomi közös éneklésre, a koncerthallgatásra, az otthoni énekelgetésre. A közösséghez vagy akár a nemzet közösségéhez való tartozásunkat fejezzük ki akár a Himnusz éneklése, hallgatása során is egy-egy ünnepen, kitüntetett alkalom során. Olykor szinte új himnuszok is keletkeznek –amelyet ugyan nem nevezünk nemzeti himnusznak –, de szinte ezt a szerepet töltik be. Ilyen például jelenkorunkban az Ismerős Arcok által énekelt és nemzetünk széles rétegében elterjedt dala az Egy vérből valók vagyunk című is. Ezt a dalt ünnepeinken, mérkőzések előtt szinte himnuszként énekli a jelenlévő magyarság.


Zentai László: Érettünk való ének a XXI. század közepén című verse a magyar lélek érzéseinek egyfajta összesítése, amelyben megszólal a lélek belső hallgatása, bölcsessége, a belső gondolatai, szerelmei, vágyai, a reményei, elszenvedett veszteségei.

A teljes interjú.