A limerick versekről

A limerick kötött formájú, ötsoros vers, jellemzően abszurd, humoros vagy obszcén elemekkel. Rímképlete AABBA, a harmadik és negyedik sor általában rövidebb, ritmusa jambikus.

Langford Reed limerick történész szerint a versforma Franciaországból származik és a 18. században került Nagy-Britanniába . Nevét Limerick írországi városról kapta. Sokak szerint az írek whiskygőzös kiskocsmáiban a tengerészek és a csempészek kedvelt műfaja volt.

Az első angol limerick gyűjtemény 1820-ban és 1822-ben jelent meg a „Tizenhat csudálatos agg hölgy históriája”, illetve „Tizenöt úriember anekdotái és kalandjai” címmel. Az angol irodalomban a leghíresebb limerick költő Edward Lear , ő maga azonban badar versek (nonsense poetry) névvel illette saját költeményeit. A viktoriánus korban Dante G. Rossetti és Alfred Tennyson írtak limerickeket.
A magyar irodalomban a limericknek szintén vannak kedvelői, amiről tanúskodik például a „Magyar badar” című gyűjtemény is, amely 400 limericket tartalmaz. Összegyűjtötte, szerkesztette, hozzá az előszót írta Várady Szabolcs. Kiadta a Syllabux, Budapest, 2011-ben.
Az egyik anonim angol limerick megnyerte a tetszésemet, mert a relativitás-elméletből merítette a témáját, és különlegesen sikeresnek találtam:

„There once was a girl named Miss Bright,
Who could travel much faster than light.
She left one day,
In relative way,
And returned previous night. “

Ezt a limericket átköltöttem magyar nyelvre, így:

„Volt egyszer egy lány, negédes lény,
Gyorsabban utazott, mint a fény.
Elment egy szép napon
Relatív alapon,
S visszajött előző nap, mi tény.”

Ugyanezt átköltöttem cseh nyelvre is:

„Ta dívka se jmenovala Světla.
Uměla cestovat rychlostí světla.
Odjela pryč jeden den
Relativním způsobem,
A vrátila se předešlého rána.“

Elhangzott a CSMMSZ Prágai Alapszervezetének „Összhang” című rendezvényén a Prágai Magyar Intézetben 2016. ápr. 23-án.

Palágyi István György
elnök
Görgey Artúr Társaság