378 elmeháborodott az Európai Parlamentben

“Mivel férfiak is teherbe eshetnek, az ilyen esetekben részesülniük kell a terhességgel és szüléssel kapcsolatos gondozásra vonatkozó intézkedésekben” – ezt a határozatot  378 igen szavazattal, 255 ellenszavazat és 42 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Parlament.

ma7.sk