A Szent László-vacsora jelesei

Budapest, 2022. november 19. A Lovagkirály címû kötet második kiadásának bemutatója az óbudai Don Bosco Közösségi Házban 2022. november 19-én. A Szent Lászlóról és a vele kapcsolatos magyar emlékekrõl szóló könyv második kiadása a Miniszterelnökség támogatásával, valamint a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület, a Hierotheosz Egyesület és az Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület és a Kolozsvári Iskola Alapítvány közremûködésével valósult meg. MTI/Bruzák Noémi

A XXV. – jubileumi – Szent László-vacsorán, 2021. június 27-én, László napján Budán a királyi hívek megemlékeztek az Árpád-korba visszanyúló magyar hagyomány utóbbi évben elhunyt jeleseiről:

Dr. Rubovszky András szállodaigazgatóról
Szeremley Huba bormesterről
Dinnyés József énekművészről
Dr. Nyomárkay István nyelvész professzorról
E kiválóságok emlékére keresztény uralkodói fény vetült.