Keresztény érdekvédelem

Olyan időszakhoz érkeztünk, ahol a nemzetközi baloldal a valódi európai értékek helyett a realitást messze nélkülöző neoliberális eszmékkel próbál új szavazóréteget kinevelni magának – fogalmazott elemzésében Vágvölgyi Gergely, a vasarnap.hu főszerkesztője. Őt kérdezte a Présház.

Főszerkesztő úr, a genderszélsőség az Ön megfogalmazása szerint a „legádázabb, legvállalhatatlanabb követeléseivel” próbálja ráerőszakolni magát a társadalomra. Homoszexuális emberek már Szodomában és Gomorrában is voltak. Kik azok, akik most a háttérből mozgatják őket, és milyen titkos célt akarnak elérni?

– Először is, szögezzük le: nem a homoszexuális emberekkel van baj. Sokan közülük épphogy szenvednek az agresszívan nyomuló LMBTQ-lobbitól és attól a képtől, amit a felvonulások festenek erről a közösségről. Értük is küzdenünk kell. Ahogy a kereszténység sem a bűnös embert, hanem a bűnt ítéli el. És különösen nagy azoknak a felelőssége, akik a bűnre sarkallnak, azt reklámozzák, akik a norma nélküliséget emelik normává.

Hogy kik ők, az részben látható: szélsőliberális politikusok, akiknek új témákra és új szavazókra van szükségük. Vannak azonban a háttérben is sokan, akiknek üzleti-politikai érdeke, hogy az antropológiai forradalom győzelme után egy műanyag társadalom jöjjön létre, lerombolva a morális gátakat és felszámolva a keresztény etikát.

Ön szerint most kell nekünk, keresztényeknek kilépnünk a nagyvilágba és aktív szereplőjévé válni a globális politikai színpadnak. A keresztényeknek már Jézus is azt a parancsolatot adta, hogy legyenek a föld sója, vigyék el az evangéliumot szerte a földön, Szent Pál pedig leírta, hogy “A ti beszédetek pedig kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell nektek kinek-kinek megfelelnetek.” Hol voltak eddig Önök, hogy csak most akarnak “kilépni”?

– Jogos kérdés… Természetesen nagyon sokan álltak csatasorba ezidáig is, hétköznapi és ismert hőseink egyaránt nagy számban vannak. De számos válságjel most erősödik fel igazán, napjainkban kondulnak a vészharangok, amikre legyinteni botor felelőtlenség. Ezért most harcba kell hívnunk minden testvérünket: imával, szóval, tettel, böjttel egyaránt küzdenünk kell. Aki most langyos marad, aki most arról értekezik, hogy nem szükséges közéleti küzdelmekben részt vennünk, aki „se nem ide, se nem oda” nem akar tartozni, rombol. Tiszteletben tartom, hogy más-más attitűddel áldott meg minket Isten, de kinek-kinek a maga módján ki kell vennie a részét a küzdelemből. Nem kell mindenkinek nyílt színen, nagy nyilvánosság előtt. Sőt, a rejtekben elmondott, őszinte fohász értéke felbecsülhetetlen!

 Ön szerint „Készülnünk kell arra, hogy mi, akik a keresztény értékvédelemmellé sorakozunk fel – akár társadalmi, akár politikai szempontból –számszerűleg nem leszünk dominánsak.” Hazánkban a társadalom bő hatvan százaléka a Katolikus Egyházhoz tartozik. Mekkora tömegnek kellene lennie?

– Már Berzsenyi megtanított minket arra, hogy „nem sokaság tesz csuda dolgokat”. Persze boldog lennék, ha a társadalmunk minél nagyobb része egyháziasan vallásos lenne, hívő és gyakorló keresztény, de az irány jelenleg ezzel ellentétes. Éppen ezért kell figyelmeztetnünk magunkat, hogy a megszokott, kényelmes – és névleges – társadalmi többségünk illékony.

Ön kijelenti: „fundamentalisták vagyunk, azaz építünk az alapokra! De nem vagyunk szélsőségesek!” Az utóbbi félmondattal kiknek óhajtott megfelelni?

– Önmagamnak. De retorikai szempontból is fontos kiegészítés, a fundamentalista jelző ugyanis negatív konnotációt hordoz, amivel rosszul sikerült asszociációkat is kiválthattam volna a beszélgetést meghallgatók között.

A nem atlanti spekulánsok által pénzelt, hanem hazai forrásokból hazai célokért fáradozó civil szervezetek – köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány – miket tehetnek azért, hogy a nemzetközi baloldal a valódi európai értékek helyett a realitást messze nélkülöző neoliberális eszmékkel ne tudjon új szavazóréteget kinevelni magának?

– Az európai baloldal új szavazók tömegeit igyekszik importálni a tömeges migrációval. A példát az amerikai demokraták szolgáltatják, akik ráadásul épp a Biden-adminisztráció intézkedéseivel gyorsítják fel a folyamatot. Másrészt új szavazókat próbálnak megnyerni azzal is, hogy forradalmukat egyfajta jogi szabadságharcként, humánus cselekedetek, emberbaráti megfontolások láncolataként állítják be és azt üzenik, ha jó ember vagy, ha szereted a másikat, bármilyen jogkiterjesztésre igent mondasz. Ezzel a módszerrel érzékenyítik a társadalmat az LMBTQ-lobbival kapcsolatban is. Ki ne akarná magát remek embernek érezni?!

A nemzetben, kereszténységben, kisközösségekben gondolkozó szervezeteknek és egyéneknek most össze kell fogniuk: meg kell védenünk a társadalmunkat! Minden téren a normalitást, a rendet, a hagyományt kell védenünk és fel kell mutatnunk klasszikus értékeinket – van bőven, legyünk büszkék rájuk!

Kép: vasarnap.hu