Sztehlo Gábor evangelikus lelkész (1909-1974)

50 évvel ezelött hunyt el Sztehlo Gábor  ágostai hitvallású evangélikus lelkész  Svájcban, Interlakenban, aki 1944/45-ben Magyarországon olyat tett, ami ma is követésre méltó. Ember maradt egy embertelen világban!

Ki volt ö? Egy hosszú mondatban összefoglalva: népföiskolai szervezö, zsidó gyerekek megmentöje.Ö volta az öröm városnak,a Gaudipolisnak a megálmodója a második vilagháború után, majd  szellemi és testi fogyatékosok egyházi gondozója.

1909-ben született Budapesten.Gimnaziumi tanulmányai végeztével theologus hallgató lett. Raffay püspök szentelte lelkésszé 1932-ben,1937-től vezette Nagytarcsán az általa alapított finn mintáju paraszt-népföiskolát,s országos irányitója lett az evangélikus parasztifjusági mozgalomnak.

Nem akart hős lenni, de a történelem azzá tette.   

1944 március 19.-n Magyarország német megszállása megváltoztta életét!

Rádöbbent arra,hogy a zsidó származásu gyerekekért, üldözött emberekért,meg kell tennünk mindent,hogy megmentsük öket. Ezt a feladatot kapta Raffay püspöktöl.

  1. október elejétöl budai villákban,pesti lakásokban gyermekotthonokat szervezett, szerelt fel és irányitott,önzetlen munkatársaival ezeken a menedékhelyeken bújtatta, gondozta, ellátta a nácik és a nyilasok által üldözött gyerekeket es családokat. Munkájában a  nemzetközi Vöröskereszt is támogatta.

A második világháboru után az árva, csavargó gyerekek számára intézetet hozott létre, gyűjtötte az árvákat, hogy egy békés, nagy családban, biztonságban, békességben és szeretetben nőhessenek fel. Létrehozott egy gyerekköztársaságot, A Gaudiopolis, a gyerekköztársaság a zugligeti Pax gyermekotthonban müködött, 1945 és 1950 között. Az alapító Sztehlo Gábor, a köztársaság első államfője: Szőke Balázs, miniszterelnöke Keveházi László, a kultuszminisztere Horváth Ádám volt. A tábor lakói szerepet kaptak a Valahol Európában című filmben. Szántó Erika két alkotásának is témája volt az alig öt évig működött kezdeményezés, amelyet 1948 végén feloszlattak. A kommunista hatalom nem tudott mit kezdeni vele.

Lelkészként müködött,1961-ben szüleit látogatta meg Svájcban, ahol szivinfarctust kapott,ott kezelték,majd ott telepedett le és müködött evangélikus lelkészként.

1972-ben megkapta a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettől a Világ Igaza kitüntetést, öt évvel ezelőtt pedig posztumusz Magyar Örökség-díjban részesült.

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulóján, 2009. szeptember 25-én, pénteken délután 2 órakor Budapesten, a Deák téren leleplezték le Vígh Tamás szobrászművész alkotását.

Képünkön!

Idezet Schweitzer József förabbi ünnepi beszédéből:

 „Voltak, akik megértették az idők parancsát és volt bátorságuk cselekedni; ennek értékét lehetetlen felbecsülni.”

Amit Sztehlo Gábor tett,nem szabad elfelednünk!

Nevet ma több intézmény örzi, Budapesten a budai rakpart egy szakaszát róla nevezték el.

Ma Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium müködik az Evangélikus Egyház fenntartásában működik Budapest XVIII. kerületében.

Prof. Dr. em. Makovitzky József