A MENNYBE VISSZATÉRT ANGYAL 

PÓSA ZOLTÁN

BARNA MÁRTA, A MENNYBE VISSZATÉRT ANGYAL 

 (Kunmadaras, 1955. március 5, délelőtt fél 11.-Budapest, 2023. április 20, 19 óra 5 perc)

ÉLETEM 47 ÉVES CSÚCSA UTÁN 2023. ÁPRILIS 20-ÁN ÉLETEM NADÍRJA KÖVETKEZIK

SZOMORÚ, ÚJ RÉSZLET ÖNÉLETRAJZI REGÉNYEM MÁSODIK RÉSZÉBŐL, MELY KI TUDJA, ELKÉSZÜL E VALAHA

EVILÁGI BÚCSÚ FELEJTHETETLEN FELESÉGEMTŐL, BARNA MÁRTÁTÓL, AKIT ÉLETEM VÉGÉIG GYÁSZOLOK, S TELJES NYUGODALMAT MAJD CSAK MELLETTE TALÁLOK ISTEN JOBBJÁN. JÓNAK KELL JÓNAK KELL LENNEM, HOGY BŰNBÁNATTAL KIÉRDEMELJEM A HELYET, AMIT MÁRTI, A FÖLDRESZÁLLT, MAJD IMMÁR A MENNYBE VISSZATÉRT ANGYAL MEGÉRDEMELT.  A szeretet soha el nem fogy, 1 Korinthusi 13:8-13                                                                                                                                       

A  gyászjelentés szavai alig visszhangozzák a valódi kínt: Kimondhatatlan fájdalommal, az Úr akaratában megnyugodva tudatjuk mindenkivel, akik szerették, tisztelték, hogy feleségem, múzsám, író-alkotótársam, Barna Márta filmesztéta, filmes szakíró, filmelőadó, a Fővárosi Moziüzemi Vállalat-Budapest Film műsorosztályvezetője, a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság fim irodájának vezető főtanácsosa, 1984-1990-ig a Film Színház Muzsika szerződéses főmunkatársa, súlyos betegségét, hosszú szenvedéseit keresztyén méltósággal viselve csendesen elhunyt.   A kezét foghattam 2023. április 20-án, 19 óra, 5 perckor is, amikor életem értelme, jobbik fele távozott Isten birodalmába. Evilági utolsó útjára május 12-én, 9 óra 45-kor kísértük a Farkasréti temető Makovecz Ravatalozójából a református egyház szertartása szerint dr. Thoma László gazdagréti vezető lelkipásztor szép szavaival. A mindennél szebb barátságról, a szeretetről szólt János 13.35 igéjével: Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Vigasztalja ez a hátramaradottakat, férjét, Pósa Zoltánt, fiát, Pósa Mátét szeretteit, hogy Márta maga volt a megtestesült, az élő szeretet.  Rokonok, barátok, a gyülekezet tagjai, lakótársak, kollégák, évfolyamtársak, osztálytársak tömege követte Barna Mártát földi emlékhelyéig. 

Hasonló gondolatokat hallottunk aznap este fél héttől, amikoris a katolikus testvérek és az akadémia nevében személyes hangú gyászmisét mondott feleségem lelkiüdvéért a Zugló Kassai téri Szent Lélek plébánián Pajor András atya, író, költő, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke, a Magyar Írószövetség tagja. Szintén János evangéliumi üzenetéről szólt a szeretetről, a barátságról, Jézus Krisztus eszkatológikus, második eljöveteléről, amely az igazakat az atya jobbjára rendeli. Ő nagyon szerette Mártikát, aki maga volt a krisztusi közvetlenség, az élő szeretet.  Megidézte mind a Keresztény Kulturális Akadémián, mind a Tokaji Írótáborban eltöltött közös napok, beszélgetések emlékét, vitáinkat Istenről Jézusról, a Szent Lélekről, Szűz Máriáról, Magyarok Nagyasszonyáról, a magyar irodalomról és mindennapi életünkről, a bennünket körül fonó veszélyekről és az Atya minket körül ölelő oltalmáról.    

Szűkebb pátriánkban Gazdagréten Thománé Szikora Anita lelkész, Győriné Vincze Krisztina lelkész tartott Mártáért ihletett úrvacsorás gyászistentiszteletet május 14-én, vasárnap délelőtt 11-kor dr. Thoma László gazdagréti vezető lelkésznek és zenekarának szolgálatával, s az imacsoport személyes kedvességével. Thoma László különleges, karizmatikusan megrázó kompozíciói, személyesen megélt, életútjával is igazolt hitéről tanúskodtak, Márti számára is maradandó élményt jelentenek a Mennyek Országában is. 

Thománé Szikora Anita igehirdetésének középpontjában állt a Hegyi beszéd intése, amely szerint Jézus azt az embert viszi magával a Mennyek Országába, aki nem csak imádkozva hajlongva mondogatja: Uram! Uram!  hanem az Írás parancsolata szerint élve cselekvő szeretetet gyakorolnak Isten és embertársaik iránt. Barna Márta élete a református keresztyén önzetlen szeretet követendő, igaz példája.  A szeretet soha el nem fogy.

ENYHÜLŐ, ÚJJÁÉLEDŐ KÍNOK

Mindezek a csodálatos gondolatok enyhítik a kínt, ám otthoni magányomban újjáéled a tudat, hogy ezen a földön, bár érzem lelki jelenlétedet és szeretetedet, de még sem látlak már a szó fizikai értelmében. Az iszonyatos fájdalom, a gyász miatt eljutottam odáig: lehet, hogy itt ér majd véget regényem első része, s azt gyanítom, hogy ez a második felvonás töredékben marad. Ember tervez, Isten végez. Ezen a földön már boldog soha nem leszek, majd, ha odaát találkozunk veled, szívem Barna Márta. Bizony, a hívő ember számára is iszonyatos az átmeneti válás, újra, meg újra megidézem a pillanatot, amikor 2023. április 20-án, 19 óra, 5 perckor is, amikor TE, életem értelme, jobbik fele távoztál Isten birodalmába. Csak Te leszel mindig a feleségem, most is velem vagy, érzem. 

TALÁLKOZUNK. Te már Isten angyalai közt vagy, én vajon megérdemlem -e, hogy melletted legyek majd?!

MINDEN SZÓ HAZUGNAK TŰNIK AHHOZ KÉPEST, HOGY EZEN A FÖLDÖN A SZÓ RÉGI ÉRTELMÉBEN MÁR NEM LÁTLAK. MÁRTA, MÁRTA, MÁRTA!!! NYÜSZÍTEK ÉJSZAKÁNKÉNT, SEMMI SEM HASZNÁL MOST.

EGY SENKI VAGYOK HOZÁD KÉPEST! FÉLEMBER!

S aztán Márti üzent álmomban, hogy folytassam a munkánkat kettőnkért, akkor is, ha az most semmiképpen sem inspirál, hogy az írás terápia. A fiamat, Pósa Mátét ne hagyjam soha cserben. Ő is számos rokonom, barátom, először Gáspár Feri, majd Kelemen Erzsike, a Magyar Írószövetség elnöke, Erős Kinga, alkotótársam, a református és a katolikus gyülekezet béli lélektestvér megerősített: Márta szomorú lesz odaát, ha elhagyom magam és nem folytatom kettőnk közös útját. 

Nem megy az csak úgy, de egyelőre dr. Thoma László gazdagréti lelkipásztor kérésére elkészítettem egy szomorú elbeszélést drága feleségemről. Most ez adatott meg.

CSERBENHAGYNAK A SZAVAK

A szavak akkor hagyják cserben az embert, amikor a legnagyobb szüksége lenne reájuk. Nehéz, nehéz, rettenetesen nehéz szeretteinek, főleg élete osztályos társának, a férjének szavakat találni akkor, amikor elveszítette azt az embert, akit legjobban szeretett, s aki negyvenhét és fél esztendőn át jóban, rosszban sírt, nevetett, örvendezett, szenvedett vele, s a szónak minden értelmében megmentője, íróként, költőként múzsája, alkotótársa volt, de mindmáig az marad és tovább. 

BARNA MÁRTA LELKI ÉLETÚTJA,

Barna Márta Kunmadarason született 1955. március 5-én, Magyarország kemény-nyakas dacos táján középosztály-béli szülők gyermekeként. Tőlük, a református hitben nevelkedett anyától, Egri Mártától, Márta nénitől, az evangélikus hitű apától, Pali bácsitól tanult keresztyén tisztességet, emberséget, azt, hogy a szeretet parancsát a legnehezebb időkben is követni kell, amikor a keresztény hitnek a legtöbb ellensége támadt Magyarországon. Barna Mártában és Laci bátyjában mindez már szinte gyermekfővel tudatosodott, olyan szülők hatására, kik a baloldaliságot és a kereszténységet próbálták önmagukban összeegyeztetni. A gondolkodás béli különbségek dacára hálás nekik, tőlük tanulta, hogy a hívő ember nem felelhet gonoszul a rosszra, tudnia kell, hogy ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Élő kenyérrel kell élnünk az utolsó vacsora példája szerint. És hogy a feladat, a családi kötés és a hivatás csak az egyik legőszintébben keresztény újabb kori költőnk, József Attila szellemében lehet értékes és hiteles: Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

Mártának zsinórmértéke volt Pál apostol gondolata a másik ember iránti elkötelezettség: a szeretet soha el nem fogy, a két fő parancsolat jegyében: Szeresd a Te Uradat, Istenedet! Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. S az, ami Húsvét harmadik vasárnapján elhangzott Győriné Vincze Krisztina igehirdetéseként gazdagréti templomunkban: Urunkat és embertársunkat szeretni nem adok-kapok kérdése. Barna Márta maga volt az önzetlen, a krisztusi szeretet, aki, soha nem azért tett jót, hogy érette cserébe jót kapjon. 

BARNA MÁRTA SZAKMAI ÉLETÚJA

Szülőhelyéről korán elköltözve, már kis gyermekként, a Rózsadomb aljának egyik legtitokzatosabb, romantikusabb utcácskájában,  több modern mesélőnk, Vidor Miklós, Csukás István, Lázár Ervin  által is megjelenített vidékiesen, sőt hegyvidékiesen lejtős Kút utca öt szám alatt volt első budapesti lakásuk, ahol Mártinak az angyalarcú, nyílt tekintetű gyönyörű kislánynak a nagyfiúk előtt is tekintélye volt, mert játszótársai is  igazi szívembernek és zseniális kis gondolkodónak tartották, így  soha nem kellett elszenvednie a pajkos kamaszok kötelezőnek vélt leánycsúfoló vegzatúráját. A jó nevű budai Ady Endre általános iskolában, majd az egyik á per egyes középiskolában, a legendás Rákóczi gimnáziumban is tudott eminens lenni. Először orvosnak, gyógyítónak készült, ám Juhász Ferenc egyetemesen, kozmikusan keresztény költészetének erős hatása, s kiváló magyartanárnője, Eörsiné Hajdu Marianna vezette rá a magyar költészet kimeríthetetlen kincsestárára Balassi Bálinttól Pilinszky Jánosig. Így a hatvanas-hetvenes évek legjobb bölcsészkarára, a kálvinista Róma, Debrecen univerzitására jelentkezett, s úgy vették föl magyar-népművelés szakos hallgatónak, hogy a felvételiztető tanár, a legjelesebb Krúdy Gyula kutató, Fülöp László a keresztény-nemzeti magyar költészeti hagyományról beszélgetve vele rendhagyó módon már a felvételi vizsgán közölte, hogy föl van véve. Debrecenben akkor kiváló filmes oktatás folyt Veress József filmesztéta jóvoltából, így Barna Márta elkötelezte magát a magyar filmművészet, a filmvilágirodalom elhivatott szakírójának, forgalmazójának, ráadásul a szórakoztató mozgóképi kultúrának is elismert párját ritkító szakembere volt, filmforgalmazóként, terjesztőként, esztéta-kritikusként. 1984-1990-ig a Film Színház Muzsika szerződéses főmunkatársaként vitte külsősként a magyar filmek forgatásán rovatot. A Fővárosi Moziüzemi Vállalat, a későbbi Budapest Film műsorosztályvezetőjeként részese volt annak a csapatnak, mely az ő aktív koráig megmentette a fővárosi művészmozi hálózatot. A Magyar Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság filmirodájáról ment nyugdíjba, ahol a hivatalos búcsú ünnepen nemzeti kincsnek, élő lexikonnak nevezték.

BARNA MÁRTA, A CSALÁD ÖSSZETARTÓJA, A FÉRJ NEVEN NEVEZETT MÚZSÁJA

Barna Márta férjével, a hetvenes években háttérbe szorított, olykor letiltott író-költővel akkor találkozott, amikor az alkotó életének nadírján, mélypontján élve immár tetszelegve az üldöztetéssel, az egyre kevésbé elegáns züllés, a deviancia pokoli bugyraiban élte az önsorsrontók életét. Barna Márta angyali türelemmel és szeretettel ébresztette rá párját arra, hogy az isteni kegyelmet, a Szent Lélek ajándékát, a hit és a lélek adományát, életerejét és tehetségét pazarolva elutasítani megbocsáthatatlan bűn, melyre az ellenzékiség sem ad mentséget. A férj azóta számos írásában bevallotta: a felesége, Barna Márta nélkül már nem lenne az élők sorában. S ez nem túlzás, szó szerint igaz. 1974 októberében ismerkedtek meg, 1975-ben váltak jegyesekké, 1976 október 9-én házasodtak, frigyüket később a református egyház szertartásai szerint is megpecsételve 47 és féléven át éltek hűségben, szeretetben, fiukat, Pósa Mátét is tisztességes, hitét tartó, a hazaszeretetet és a becsületet mindennél többre becsülő igaz magyar emberré, sokoldalú szakemberré nevelve. Márta férjéből, a hetvenes évek közepén kallódó önsorsrontóból mára több, mint harminc önálló kötettel rendelkező, elismert alkotót nevelt, ki szerelmes verseiben, regényeiben hitvesi múzsáját a valódi néven nevezve dicsőíti.  Magyarán, Barna Márta, a múzsa az újabb kori költészetben arról ismert, hogy férjének minden szerelmes verse hozzá szól és ő a férj önéletrajzi ihletésű munkáinak női főszereplője is. A legnagyobb Múzsák egyike volt és marad – ez vigasztaljon – írta Pósa Zoltánnak Dancs Rózsa – Rosalia Telch, a kanadai magyar irodalom nagyasszonya, a Kaleidoszkóp nevű   magyar-amerikai-kanadai irodalmi folyóirat főszerkesztője. Márta egyszerre volt és hitük szerint lesz is, a két, nem evilágra született, álmodozó férfinak, férjének fiának gyámola, ihletője, szellemi és hétköznapi életének rendben tartója, férje regényeinek, verseinek, tanulmányainak, újságcikkeinek első olvasója, keményen őszinte kritikusa, szerkesztője, társalkotója s ápolója is. 

Barna Márta az angyalok ihletétől megérintetten tudta, mikor kell simogatni, mikor szigorral önismeretre, már-már aszketikus életvitelre biztatni szeretteit. Az ápoló nem csak afféle irodalmias fordulat. Férje, Pósa Zoltán 1986 -ban súlyos, daganatos betegségből nem tudott volna újjászületni, gyógyulni Márta önfeláldozó ápolása nélkül. S úgy sikerült egykori bohém piknikus, bőtorkú férjéből 1993 április 18-ától absztinens aszkétát faragni, hogy erre közvetlenül sohasem kényszerítette. 

Pokolian nehéz ettől az asszonytól ideiglenesen is elszakadni. Férje most, a látszólag vigasztalanság mélyponton, a gyász legsűrűbb perceiben fájdalmasan vádolja magát: ő megmentett engem, én őt nem tudtam. Bár a hosszú, az egyre kínzóbb tizenhárom hónapos kálvária során minden percüket Újbuda-gazdagréti otthonukban is, a Kékgolyó utca onkológián együtt élték végig a tragikus végkifejletig. Márta hosszú, türelemmel elviselt súlyos szenvedések után 2023. április 20-án, este 19 óra öt perckor tért meg úgy teremtőjéhez, hogy férje a kezét fogta a végső súlyos pillanatig.

Márta és Zoltán szinte minden pillanatukat együtt töltötték kishazájukban, 1984 óta az újbudai Gazdagréten, a szülőktől örökölt balatonföldvári azilumban, s a szellemi őshazában, a kálvinista Rómában, Debrecenben. Minhárom helyen úgy élnek az emberek köztudatában, hogy ők ketten a magyar Philemon és Baucis, az egymást pillanatokra sem elhagyó örök mitológiai házaspár mintapéldái. Igen, ez a szó szoros értelmében is igaz: Zoltán elmondása szerint egyetlen egyszer voltak külön harminc egynehány napig a férj berlini tanulmányútja alatt, egyébként a hosszú hétvégékre is szinte mindig együtt jártak. A telep már most gyászolja kettősüket, a magyar Philemon és Baucist, amely Gazdagrét nevezetességévé nemesbedett. A férj a hűség parancsát saját földi létének végéig érvényesnek gondolja.  

Igen, (Pál 2. Timótheus 4,7-8) levelét újra és újra idéznünk kell Barna Márta jellemzésekor. 1984 július 29-én, Márta napján költöztek a gazdagréti lakótelepre, ahol Mártát, fiatal és idős anyák, feleségek a példaképükként tisztelik. S ugyanezt a tiszteletet és megbecsülést vívta ki a család Mártának köszönhetően második otthonukban, a szülőktől megörökölt balatonföldvári házikó környékén is. Harmadik, kis hazájukban, Debrecenben is őrizik a Barna Márta-Pósa Zoltán házaspár kettős élő alakját, kik élő példái annak, hogy az igaz szerelem nem múlik el, egyre teljesebb lesz, Isten számára a keresztény hitvesi hűség és a gyerekszeretet mindennél fontosabb.

Nehéz, talán mindennél nehezebb keresztet ró szeretteire, férjére, fiára, fivérére, sógoraira, sógornőire az az ember, ki aktív gondoskodásával, szeretetével a tágabb értelemben vett nagy családot is összetartotta szeretetteljesen vidám természetével. Sokaktól hallotta a férj, mostanság, hogy Isten azokat próbálja meg, akiket nagyon szeret és talán ezért szólította magához hatvannyolc évesen, mert az Atya, a Fiú, a Szent lélek háromsága szereti az olyan született angyalokat, mit Barna Márta. S talán, hogy ne neki, Mártának kelljen végigélnie azt a poklot, amit egyszer már átélt férjének daganatos betegsége alatt, s ne ő maradjon vigasztalan egyedüllétben e Földön, hiszen annyiszor áldozta föl magát az övéiért.  A Boldog Feltámadás Hite hosszú távon vigaszt ad szeretteinek, megnyugvást hoz, s hitük segítségével majd beletörődnek Isten akaratába. A férj és a felnőtté cseperedett fiú értelemszerűen, láthatóan még nem képes elfogadni, hogy ezen a földön már nem lesznek együtt a szónak fizikai értelmében. 

Márta pótolhatatlan. Gyászolják őt férje, Pósa Zoltán, fia, Pósa Máté és felesége, Perjési Mónika, unokái Nóri és Máté, bátyja, Barna László sógornői, Barnáné Lokodi Ilona, Dombrovszkyné Ferencz Ilona, sógora, a férj anyai ágú öccse Dombrovszky Ádám, unokaöccse, Barna Chrestels Viktor, Chrestels Barna Olivia, Chrestels János, Chrestels Erzsébet, Dombrovszky Lea, Dombrovszky Linda,  Tősér Norbert, Tősér Ádám,  a felvidéki rokonok, Pósa Homoly Erzsébet, Szarvas Szilvia, Pósa Dénes, Pósa Sándor, Márti barátai, lakótársai,  Budapest Filmes kollégái és  a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság Filmirodájának munkatársai, Király Nóra, az újbudai FIDESZ és a Fiatal Családosok Egyesületének elnöke és a tagság, dr. Simicskó István Újbuda Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és a FIDESZ elnökség, debreceni Kossuth egyetemi évfolyamtársai. tanárai, osztálytársai, tisztelői, olvasói.

Zárásként kimondanánk: végső vigaszt ád, hogy Márta életútjára illik a közismert bibliai idézet: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2. Timótheus 4,7-8) 

Felejthetetlen feleségem 2023. március 5-én volt hatvannyolc esztendős. Az ő csodálatos egyéniségét idézném föl a hitvesi hűségről szóló verseimben, Hadd zárjam emlékező esszénovellámat legkedvesebb saját költeményeimmel, melyek őt idézik emlékezetünkbe, ki most is velem van.

TEDEUM BARNA MÁRTÁNAK

FELESÉGEMNEK, BARNA MÁRTÁNAK

NÉVNAPJÁRA ÉS SZÜLETÉSNAPJÁRA

Veled van értelme csak az életemnek

Örök szerelemben velünk énekelnek

Mindannyian, akik hasonlóan élnek

Kapcsolatunk földi, szellemi és égi

Vágyaink a világ tengelyéig szállnak

Amikor ébredek, csak érted és tőled

Éledek életre várnak meghitt séták

Reggelek és esték csodálatos évek

Találkozásaink a közös múltunkkal

És szembesülések régi önmagunkkal

Ha nem felejtjük el örök céljainkat

Nyugalom tölthet el, semmitől sem félünk

Nem kell szégyenkeznünk, ha tükörbe nézünk

S újra felidézzük gyermek álmainkat

Erkölcsi elveink is szilárdan állnak

Ha a templomunkba vezet heti utunk

Isten színe elé bátran járulhatunk

Ezt csak veled együtt érhettem el mára

Egyetlen szerelmem, szívem Barna Márta

Gyergyószárhegy-Balatonföldvár, 2008. július 29-én, Márta napján Balatonföldváron idéztem meg egy 2008. március 5-én, Székelyföldön megünnepelt boldog születésnap emlékét

IMÁK BARNA MÁRTÁNAK  

Halvány arcod szenved

Homlok-horizontom

Verejték tó kékjén

Tiszta látástükröd

Mélyén nem ismerek

Égő önmagunkra

Dermedt öröklétünk

Szenvedő keresztjén

Az enyhítő szellő

Szavaid hullása

Ha egyedül vagyok

Se hagyj önmagamra

Kezeink összeforrt

Lánca rekessze ki

Semmibe vetített

Kínzó szörnyeinket

 

M Á R T A

Isten téged küldött

Földi helytartónak

Örök barátomul

Vigasztaló szónak

Tekints reám kedves

Ma is feltűnésnek

Vágya viszket rajtam

Tárgyak tengelyétől

Rejtve megtaláltam

Napi áldásosztó

Hívó kezeidet

Ma is elküldenek

Fáradtan a harcra

Halálaink ellen

Közeledjél felém

Néma gondolatok

Köntösébe fűzlek

Hogy majd minden ember

Arcára boruljon

Az én messiásom

Szenvedése előtt

PARAINESIS Máté fiamnak

Amit keresünk

Síkos undor-héjban találjuk meg csupán.

Te feszítsd szét burkát

S ne rettenj meg mélyének furcsa titkától.

Semmit sem találsz tán?

Állítsd be percentnyi pontosan pásztázó

Szemeid fókuszát. Jól vigyázz!

El ne késd a percet,

Mely lényed kisugárzásával

Megtölti a nagy űrt! 

 

MÁRTA ÉS ZOLTÁN MUNKAIDŐBEN

A lehetetlen önkívületében

Az Isten szeme csak reánk ragyog

Mert engem tölt el csak hiányod

A tegnapi elmaradt tisztelet fuldokló csókjainál

HIMNUSZ BARNA MÁRTÁNAK

FELESÉGEM SZÜLETÉSNAPJÁRA

Minden rejtett zuga

Feltárul előtted

Mocskos bájaiban

Fetrengő múltamnak

Így a bűnök alól

Feloldozást nyertem

Hirtelen jött felém

A megváltást hozó

Pillanat már testem

A Cerberus száját

Tömíthette volna

Mikor megmutattad

Kentaurrá felfújt

Bűneimnek igaz

Mértékét, kacajod

Végleg megfojtotta

A feleslegesen

Kínzó fekélyeknek

Vélt viszketéseket

BARNA MÁRTÁNAK házassági évfordulónkra

SEGÍTS MEG SZERELMEM

A fiatal szeder

Feketén kiáltott

A véres földtekén

Naplementét látott

És megfeszíttetett

Kínzó szorongásunk

fakó délkeresztjén

A gondolat

Miközben kiszárad

Üvöltésben torkod

Segíts meg szerelmem

Általad létezem

Éltem szomjúságom

BARNA MÁRTA

NÉVANPJÁRA

TUDAT

Csak egy nőt szeretek

Visszatért az erőm

Végtelenre nyílt, a

Mennybolt tetejére

Néző örök börtön

S leomlik, zokogunk

Mind a boldogságtól

Istenlélek élő

Bizonyosságától

BARNA MÁRTA

csodamúzsa névnapi köszöntése 

ezúttal az EMLÉKKÖNYVek stílusában

MÁRTA NAPJÁRA

Két életút

Keresztbefut

Találkozunk

Majd egymásba

Fonatkozunk

Márta, tudom,

S kidalolom

Én vagyok Te

Te pedig Én

Ülünk a 

Kozmosz tetején

Benned élek

Te bennem élsz

Én mesélek,

Te sohse félsz.

Óh Te szegény

Királyleány

Múzsaövvel

A derekán

Ki kénytelen

Élni velem

Mint ihlető

Fejedelem

Versben lakó

Prózafaló

Cikk keverő

Nagy gyerekkel

Kiből a vers

Folyton folyik

A regény sem

Akadozik

Ám a folyam

Elapadna

Ha nem adna

Ihletet a

Márti múzsa

Éltünk közös

Mindenható

Földi és

Örökkévaló

Éltessen örökké Isten

Szép névnapos Márti kincsem. 

BARNA MÁRTINAK SZÜLETÉSNAPJÁRA

Gyermek álmainkban

Szülővárosunkban

Vagy még inkább annak

Elképzelt másában

Zöldlombú erdőben

Domb alján, tó partján

Minden áldott éjjel

Boldog tündérfénnyel

Vödörrel, lapáttal

Két kis barátommal

Várat építettünk

Formába öntöttünk

Százféle süteményt

Jancsika, Ferike

Ikerpár testvérke

Kék rövid nadrágban

Kis fehér trikóban

Kedves mosolyuktól

Ügyes ujjaiktól

Boszorkányos élő

Mozgó és beszélő 

Kicsi figurákkal

Népesült a város

Ablakukban páros

Emberkék beszélnek

Élnek és regélnek

Az udvar és a tó

Erdő és a hajó

A vár tőlük nyüzsgött

Léttől telítődött

Minden éjszakámon

Vissza-visszatértek

Örök együttlétet

És testvériséget

Azért nem reméltünk

Mert mint minden gyermek

Örökös jelennek

Tartamában éltünk

Játszottunk, csevegtünk

Sírtunk és nevettünk

Míg egy csodás napon

A kezeink közül

Játékos városok

Gyermekded párosok

Helyett egy kisleány

Került ki, mosolyán

A Mennybe repültem

Démoni és mókás

Üditő lényétől

Földi Mennyországba

Álmaim földjére

Is visszakerültem

A két kedves fiú

Jancsi és Ferike

Vidám és szomorú

Örök bölcsességgel

És önmérséklettel

Átölelt, megcsókolt

És imígyen szólott

Mi most elbúcsúzunk

Te most jó időre

Fölébredsz és e lányt

Keresed, s ha egyszer

Majd végleg megleled

Magadhoz öleled

Minket is viszontlátsz

Úgy az álmaidban

Mint a valóságban

Majd veletek leszünk

Hosszú, hosszú évek

Után megtaláltam

A bölcs püspök arcú

Gyönyörű leánykát

A kis Barna Mártát

Esküvőnk éjjelén

Új életünk kezdetén

Álomba szunnyadón

Jancsi és Ferike

Ült ágyunk szélire

És így szólt izibe

Mártát és tégedet

Mindig is kerestünk

Együtt is szerettünk

És most találkoztunk

Most már visszatértünk

Örök jelenünkben

Örök életünkben

Álomban mesében

Földi ébrenlétben

Most újra visszanyert

Hitben kiérdemelt

Felnőtt gyermekkorban

Ős Paradicsomban

Rátok mi vigyázunk

Soha el nem válunk

TEDEUM BARNA MÁRTÁNAK

I.

Istenem segíts át

félelmem küszöbén

hogy elérkezhessek

a lét kapuihoz

Ne küldj rettegésben

erjedt veszélyeket

vörös fekélyeket

arcomra, rettegnek

az emberek úgy is

attól, akit minden

bénaságuk bénít.

A fölismerésnek

örömét már régen

ízlelték, ajkukon

elhalt érzékelő

bimbóik nagy része

és ami torzóik

gyógyuló sebeit

újra fölszakítja

csupán állatias

vinnyogásba hajszol.

A tyúk csak egy percre

röppen föl a légbe

talán épp a sastól

érzett félelmében

De miért vállaljam

a nagy ragadozó

szerepét éppen én

kiáltanám – viszont

álmot látok róla

amint karcsú pávát

lát a mezőn járni

közelében száll le

 várja, hogy csodálja

őt a büszke páva

de csak kacagása

éles rikoltása

kavarog a réten

Téged magas röptöd

tett királyi sassá

előttem tipegve

kegyeim esengve

szürke tyúkocska vagy

Megszakadt az álom

együgyű fonala

és mint minden reggel

kedvesem oldalán

ért el az ébredés

új föltámadása

mellette halálos

verítékbe mártó

álmom lebegéssé

foszlik. Szavaival

szelíden elnyomja

a durván is gyöngébb

hangokat, Istenem

ma is elküldesz hát

a kárhozottaknak

megváltást hirdetni

II.

Istenem, föltárom

előtted szívemnek

rejtett panaszait

primitív világok

primitív halálát

láttattad meg velem

vagy én láttattam meg

magammal, lehet e

mondd, hogy magam vagyok

a saját végzetem?

Tagadd meg tőlem

a látásnak kegyelmét

kímélj a szégyentől

hogy én tagadjam meg

saját világomnak

kísértő árnyait

amelyeket mégis

végtelen kegyelmed

által égbe emelt

árnyad vetít le ránk

és ha kicsi is bár,

a legnagyobb abból,

amit észlelhetünk

belőled Istenem 

Ha hallod nevedet

ahogy mindhiába

pereg a nyelvemen

mosolyogj elnézőn

hiszen nem te vagy az

kit szavam káromol

csak szerény fogalom

amely nem tartalmaz

semmit vakítónak

elképzelt lényedből

bár a félelem az

amely létrehozza

hatványokra emelt

lényemből a fegyvert

a pusztító idő

egységei ellen.

E harc a létemből

gyilkol meg értékes

perceket, s ha fogynak

egyre kevesebb az

esélyem a harcra.

Uram, ördögi kör

láncaiba fonva

él még az alkotó

  1. Az életerőm

ha nem lel közeget

saját húsomba váj.

Te mosolyogsz, tőled

kaptam kegyelemként

a tüzet, amellyel

fölmelegítettem

a zord fagyhalálra

ítélt földet, ezzel

megmentettem, viszont

karom tövig égett

Gyógyítsd be a sebet

amit tőled nyertem

kétes jutalomként.

A stigmák fájdalma

elviselhető bár,

de a csúnya sebhely

elriasztja tőlünk

a gyönge lelkeket,

vagy ki italoddal

nedvesíti ajkát

elfelejti talán

az egyszerűbb földi

ízeket? De nem baj

Érzékiség helyett

megadtad a gyilkos

ösztönök csordáját

legyőző szerelmet

Őt adtad meg nekem

vagy elnyertem tőled

örök jutalomként

Ő eljött felém és

 így leltem magamban

igéd letisztultan

csengő halk szavára

Istenem dicsőség

Láncát fonja kezünk

Mirtuszkoszorúdra

Pósa Zoltán

TEDEUM   BARNA MÁRTÁHOZ

I.

Kínos sebhelyek nyomán felfakadó panaszokkal

Fontam héttagú korbács kín-monologját eggyé

Szerelemért kiáltva hangom torz-keserűre siklott

Köznapiság és züllés elleni védőpajzzsal

Körbekerítve a lelkem tripla magányba ragadtam

Pillanatonként űzött szemednek mentő-libegő fénye

Delejes álmot cikázva /élet ringást felőrlő

Érzékiség-balzsamba fojtom a gondolkodás

Velőig nyúló kínját/ hozzád kiáltok végsőt

Csúszós urbanizált szeméten korcsosuló panaszommal

                                    II.

Halál fedeztesd föl

Piciny bolygótársad

Szörnyű vészjeleit

Purgatóriumban

Kerengők csóváit

Vén, hazug próféta

Hiába töltöd be

Az örökkévaló

Jövőt mai létem

Örök jelenéből úgyis elküldelek

Segíts meg szerelem

A kínokat mint az

Ál-öntudat énjét

Hamuvá facsartuk

Tűnjön a halállal

Hülye rémeinkkel

Együtt lenge éjek

Fekete leplébe

Gyűrűm fedelére

Ében foglalatnak

                                                    III.

 

Átkos lélek sebem

Undok gennyedése

Riasztja el tőlem

Közeledő arcod

És most összetörve

         Komplexusaimmal

Egy ketrecbe zárva

Könyörgök, hallgasd meg

Szennyes vallomások

Terheitől hozzád

Dadogó énekem

IV.

Öreg mazochista

Kéjrágó arcával

Raktam játékosan

Kötelet nyakamba

Amikor fontossá

Dagadt ronda lárvám

Skizofrén pózokban

Tetszelgett magának.

Kólikás kék árnyak

Viaszfigurái

Kedvenc agyrémeim

Tettek hasonlóvá

Magukhoz, a hasznos

Magány érzetében

Kéjelegve. Széthullt

Köröttem emberi

kapcsolatok lánca,

S  temethettem volna

Magamat melléjük

Nélküled, ki újra

Tanítottad büszkén

Banálissá préselt

Szavak új tartalmát

De nem felejtheted

Soha püffedt létem

Tegnapi rongyait

Pigmalion mítoszt

Nem küldött balzsamként

Ránk a mindent adó

S még egyszer

ISTENTISZTELET ELŐTT

Ima 2023. április 20-án elhunyt feleségemért

Veled van értelme csak az életemnek

Örök szerelemben velünk énekelnek

Mindannyian, akik hasonlóan élnek

Kapcsolatunk földi, szellemi és égi

Vágyaink a világ tengelyéig szállnak

Amikor ébredek, csak érted és tőled

Éledek életre várnak meghitt séták

Reggelek és esték csodálatos évek

Találkozásaink a közös múltunkkal

És szembesülések régi önmagunkkal

Ha nem felejtjük el örök céljainkat

Nyugalom tölthet el, semmitől sem félünk

Nem kell szégyenkeznünk, ha tükörbe nézünk

S újra felidézzük gyermek álmainkat

Erkölcsi elveink is szilárdan állnak

Ha a templomunkba vezet heti utunk

Isten színe elé bátran járulhatunk

Ezt csak veled együtt érhettem el mára

Egyetlen szerelmem, szívem Barna Márta

Pósa Zoltán

ISTENTORNYA JEGENYÉNK

Feleségemnek

BARNA MÁRTÁNAK 

(Kunmadaras, 1955. március 5-Budapest, 2023. április 20)

A Nap ikerpárja megsokszorozottan

Ragyog és tündököl a KERTÜNK közepén

Égbenyúló, karcsú, délceg, hű jegenyém

Örök élethitet sugároz delején

Rólad neveztem el szívem Barna Márta

Túlvilági létem örök életpárja

Ha alatta sírok, itt is eszembe jut

Református kehely képével megjelölt

Közös síremlékünk, budai nyughelyünk

Kettőnknek fölépült házi katedrális 

Te is templomunk vagy, toronyló jegenye

Istenkeresőknek örökéltű bázis

Sárguló levelek körkörös rámája 

Églángig szökellő ág-szaturnuszgyűrű

Fényét sokszorozza a Nap glóriája 

Ég és Föld közötti bábeli aranyhíd

Minden itt töltött perc égi nektársűrű

Miközben elpereg földi létem álma

Én drága jegenyém, szerelmemnek nevét

Viselő földi fám.  Összekötöd

Eget és e bolygót, földi, túlvilági

Létünk szimbóluma, Istenünk tornya vagy  

Alattad ülök és ODAÁT reám vár

Szívem BARNA MÁRTA, így egy pillanatra

Megnyugszom még itt is e siralomvölgyben

Melynek koronája csak te vagy, aranyvár

S szerelmünk helyszíne, óh Balatonföldvár

Budapest, 2023. április 20, 19 óra 5 perc

 

Kép: Az 50. Tokaji Írótáborban – archív