Protestáns küldetés a teremtésvédelem

A teremtett világ megóvását emeli egyik céljává a Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelye. E belső pártszervezet elnökét, Dr. Birkás Antalt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

 Elnök úr, „Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet gyönyörű virágokkal, Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sok színű violákkal” – írta Balassi, a protestánsnak született, felnőttként katolizált költőóriás. Az ő életművét hogyan vonják be a teremtett világ őrzésének szellemi megalapozásába?

– A több nyelven beszélő költő katolizált, de versei részben kötődnek felekezetekhez: egyetemes mondanivalójuk van a haza védelméről, és azokról az érzésekről, amelyek örök témaként fogalmazódnak meg a világirodalomban. Ami a teremtésvédelmet illeti: lesznek tagjaink által írt tanulmányaink a kdnp.hu Protestáns Műhely menüpontjában – később talán füzetünk is. Olyan tanulmányokra gondolok, amelyek témája a teremtésvédelem. Az egyik tanulmány kimondottan Balassi Bálint életművével foglalkozik. A költő alkotásra inspiráló gondolatai által keletkezett kortárs írásmű őrzi azt a szellemi örökséget, amelyet a Balassi Emlékkard átadása is szimbolizál minden esztendőben. Az Emlékkarddal jutalmazott költől életműve példamutató számunkra is.

– Petőfi is protestáns volt: evangélikus. Az ő születésének 200. évfordulója milyen rendezvényeket hív életre a Protestáns Műhely körében?

A teljes interjú.

Kép: flickr