A létet kiteljesítő szépséget kell megtalálnunk

Nem az ilyen-olyan ideológiákban kell keresni az életet, sokkal inkább az életben kell megtalálni az emberi létet kiteljesítő, a minket emberebb emberré tevő értéket és szépséget – fogalmaz Ködöböcz Gábor 2022-ben József Attila-díjjal kitüntetett irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Irodalomtudományi tanszékének docense. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Tanár úr, a kézbe vehető könyv, s az abban olvasható szépirodalom keletje alábbhagyni látszik. Erre a kihívásra hogyan ad választ az irodalom?

– Amikor irodalomról beszélünk, akkor jó esetben a magyar nyelven született és magyarra fordított művek összességére gondolunk. A jelen kihívásaira tehát nemcsak a kortárs irodalom adhat választ, hanem példának okáért Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, Madách, Móricz, Babits, Kosztolányi, Ady, József Attila, s a többiek. Vagyis azon illusztris szerzők sora, akiket konszenzusos módon a klasszikusok között tartunk számon. A felsoroltak életműve legáltalánosabb szinten két fontos tanulsággal szolgálhat. A korszellem és a divat kapcsán azt üzenik, hogy nem minden értékes, ami korszerű, de az érték örökre korszerű marad.

Ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy nem a mindenféle izmusokra és nem az ideológiákra, hanem az életvalóságra kell koncentrálni, hiszen – Csukás Istvánnal szólva – “nincs szebb, mint az élet, és nem is érdemes szebbet kitalálni.” Ez azt is jelenti, hogy nem az ilyen-olyan ideológiákban kell keresni az életet, sokkal inkább az életben kell megtalálni az emberi létet kiteljesítő, a minket emberebb emberré tevő értéket és szépséget. Konczek József Férfibeszéd című verse így vall erről: “Ami por kavarog, / köd pörög vagy bármi, / szeretek férfimód / tiszta ingben járni. / Az élet nagy dolog. / Azt mondják: matézis. / Amit én gondolok, / más a dolgom mégis. / Amit én gondolok, / anyaföld és ég is, / az élet nagy dolog: / méltóság és fétis.” Ami pedig a szépirodalmat illeti, mindig is a motivált és értő olvasók éltették. Ilyen olvasóból ma sincs kevesebb, mint régen.

– Az idén Petőfi születésének 200. évfordulóját üljük.

A teljes interjú.