Brazíliában hódít Petőfi

Immár portugálul is olvasható Petőfi Sándor Az apostol című elbeszélő költeménye. A kötet Brazíliában jelent meg, a Paraná Államban lévő Curitiba-ban a Marco Aurélio Schetino de Lima tiszteletbeli konzul által megindított Biblioteca Pannonica sorozat 5. köteteként. A művet Airton Uchoa Neto költő ültette át portugál nyelvre, ehhez a nyersfordítást Pál Ferenc, a portugál nyelv professzora alkotta, őt kérdezte a Gondola.

– Professzor úr, ez idő szerint miért fontos, hogy Petőfi jelen legyen Dél-Amerikában: egy hatalmas területű országban, sok kihívással küszködő BRICS-tagállamban?

– Petőfi költészetünknek világirodalmi mércével is jelentős képviselője, akinek a neve már a XIX. században túllépett határainkon, és műveit többen is lefordították.

A Magyar Nemzeti Bank az idén érmével tiszteleg a lángelme előtt: április 11-én, a Költészet napján lesz megvásárolható a medál – mnb

Nemcsak a nagy európai nyelvekre, hanem – bármilyen furcsának is tetszik – a nálunk sokáig kevéssé nyilvántartott portugálra is. Portugáliában a XIX. század végén hatalmas kultusza volt, amint erről a Balassi-kard portugál kitüntetettje, Ernesto Rodrigues költő és irodalmár is ír egy tanulmányában. Teófilo Braga a jeles pozitivista szellemiségű irodalomtudós irodalomtörténetében elismerőleg szólt Petőfi verseiről, és korának több portugál költője is fordított tőle. Ennél még érdekesebb az – amint a Vasárnapi Újság 1859. október 30-i száma hírt ad róla – hogy ez idő tájt Rio de Janeiro-ban megjelent egy magyar költői antológia, 11 magyar költő verseivel, és ebben a válogatásban két vers, Az alföld és a Szülőföldem szerepel Petőfi Sándortól. A Brazíliában élő magyar emigráció körében mindig is elevenen élt a magyar haza iránti vonzódás, és ebben fontos szerepet játszott az irodalom.

A teljes interjú.

Címkép: editoraclassica.com.br