Széchenyi európaisága a mának is mintát ad

„A’ nemzetiséget nem kell rontani, mi Magyarok vagyunk, ne utánozzuk a’ Francziát, Angolt, Németet,, ’’Csak ne tegyünk semmit nemzeti szellemünk és sajátságunk ellen, Illy módon a’ régi rossz is örökön örökké megmaradna, az uj jó pedig soha életre nem kaphatna, ’s ez kivánható, ohajtható e?” – idézte Széchenyi István gondolatait Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára a Széchenyi Társaság idei díjkiosztó ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémia épületében.

A kereszténydemokrata politikus a Kossuth által legnagobb magyarnak nevezett gróf időszerű gondolataiból válogatott; beszédét alább közöljük.

Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim! Nagyrabecsüléssel teljes tisztelettel köszöntöm e történelmi falak között Kedves Mindnyájukat, akikkel ma Széchenyi István 231. születésnapjára emlékezünk. Köszönöm a Széchenyi Társaságnak és elnökének a szíves felkérést, hogy „Magyarország és Európa viszonyrendszere Széchenyi István nyomán” címmel, kifejthetem gondolataimat.

Tisztelt Emlékezők! Szinte történeti közhely, hogy Széchenyi István Magyarország felemelkedését a korban rohamosan fejlődő Nyugat-Európához való felzárkózásban, és a kontinensnek a kapitalizmus útjára lépett felében kialakított gazdasági minták átvételében látta.

A teljes beszéd.

Képünkön: Latorcai Csaba, területfejlesztésért felelős miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár.