Ars sacra – fényvillanás az isteni szeretetközösségbe

Óriási szükség van arra, hogy vészterhes világunkban létünk szakrális dimenzióját, keresztény kultúránk, művészetünk szakrális értékeit jobban megismerjük, lehetőségeink szerint felmutassuk: nyilvánosan is megvalljuk. Bibliai parafrázissal szólva: célunk, hogy a háztetőkről is hirdessük – vallja Cs. Varga István irodalomtörténész. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– 1994-ben jelent meg az Ars sacra fogalmát magyarul megnevező/honosító Szent művészet című könyv, melynek Ön szerkesztője és társszerzője. A múlt évezred utolsó esztendejében, 2000-ben a Szent művészet II. című könyv látott napvilágot, amelynek már egyedül Ön a szerzője. Mit jelent ez a jelzős és jelzett szókapcsolat? Mit jelent az ars és mitől lesz sacra?

– A XVI. Ars Sacra Fesztivál – 2022. szeptember 17-25-e közt zajló – rendezvényeinek jelentőségét hangsúlyozva Dragonits Mártának, az Ars Sacra Alapítvány elnökének a Gondolában megosztott gondolatait folytatom, a magam kutatási, ars sacra/szent művészet, literatura sacra, lyrica sacra területéről vett példákkal…


A Bencés Regula első szavai intelmek: „Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait és nyisd meg szíved ajtaját, fogadd a jóságos atya intéseit készségesen, és tettel teljesítsd.” Sosem volt könnyű, a szekularizáció és profanizáció jelenkori világában pedig igencsak nehéz egzakt módon megfogalmazott választ adnom. Irodalomtörténész tanárként a fogalmak körülírásával próbálkozom. Kiindulópont: hit a szóban… Persze, abban is hiszek, hogy Isten malmai, ha lassan is, de biztosan őrölnek…

A teljes interjú.

Kép: Maria de Faykod Franciaországban élő magyar szobrászművész A feltámadás Keresztútja című fotókiállításának megnyitóján a Szent István-bazilika altemplomában 2022. szeptember 18-án. A XVI. Ars Sacra Fesztivál keretében megrendezett tárlaton szereplő nagyméretű fotók a művész azonos című, Lourdes-ban álló alkotássorozatáról készültek. MTI/Mónus Márton