Díszpolgárrá avatták Szíki Károlyt Székelyföldön

Több, mint 4 évtizednyi erdélyi, moldvai, bukovinai magyarokért végzett folyamatos, áldozatos munkájáért, Makfalva közösségének szellemi-lelki-anyagi megsegítéséért díszpolgári címmel tüntették ki vitéz, lovag Szíki Károly Arany Érdemkeresztes színművész Nemzetőr ezredest Makfalván. A Díszpolgári Oklevelet Vass Imre polgármester a Polgármesteri Hivatal elé szervezett rendezvény keretén belül, felemelő ceremónia kíséretében adta át.

A laudáció felolvasását követően Szíki Károly Makfalva egyesítő erejéről szólt, melyet Vass Imre polgármester megfeszített munkával gyarapít évről évre: „Felemelő érzés ebbe a közösségbe tartozni. Miután az erdélyi irodalmárbarátok, Kányáditól a Balassi-karddal kitüntetett Farkas Árpádon át Sütő Andrásig szép lassan elfogynak, ezzel pedig az erős törzsről levágta a sors a végtagokat, Brassót, Sepsiszentgyörgyöt, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, minden energiámat és figyelmemet erre e lélekmentő községre kívánom fordítani a továbbiakban is. Ennek egyik bizonysága, a Tarddal létesített testvértelepülési kapcsolat elindítása.”

A kitüntetett művészt a díszünnepségre elkísérték mezőkövesdi, bogácsi és tardi barátai (Dusza Imre, Sebe Imre, Daragó Károly borlovagok és Pázmándy László költő), akik éjfélkor a Gerendás Hotel dísztermében „Dom Perignon” pezsgőt bontottak tiszteletére.

 

vitéz, lovag Szíki Károly 

Nemzetőr ezredes, Arany érdemkeresztes színművész

 

1954-ben született Tiszaföldváron, a Mezőségből (Szék községből) kitelepült ősök utódjaként. Első diplomáját a Budapesti Műszaki Főiskolán szerezte, majd jelentkezett a Színművészeti Főiskolára, ahová azonnal fölvették. Debrecenben kezdte meg színészi munkáját, majd 1987-ben társaival megalapították a Gárdonyi Géza Színházat Egerben.

Számos sikeres főszerep és rendezői munka mellett bemutatta az elszakított területeken és az emigrációban élő magyarság irodalmát, s ezekkel a műsorokkal ellátogatott Erdélybe, Moldvába, Kárpátaljára, Amerikába és Kanadába is.

A gyermek-és ifjúsági korosztály nevelése, művelése kiemelt jelentőséggel bírt számára, ezért irányításával megvalósította a Harlekin Bábszínház önálló intézménnyé alakítását. Ez a tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy 2002-ben magas állami kitüntetésben részesült, Arany Érdemkereszttel jutalmazták művészi-közéleti munkáját.

Amikor a politikai változások miatt lehetőségei a kőszínházakban egy időre bezárultak, többféle színházi formációt is életre hívott, többek között a Cella-színházat, mely az akkor regnáló hatalom ellen emelt szót, illetve a Varga László Polgári Teátrumot, ami 2002 óta folyamatosan tart előadásokat, irodalmi esteket.

A magyar nemzet szolgálata – éljenek bár tagjai a világ bármely szegletében – művészként és magánemberként is elsődleges célja pályája kezdete óta. Ezen belül is különleges helyet foglal el szívében az erdélyi, moldvai magyarok sorsa, életük szebbé-könnyebbé tétele. A legnehezebb időszakban is, már 1980 óta jelen volt előadásaival, publikációival Erdélyben. Az egyik legdrámaibb eseménynek, a marosvásárhelyi véres csütörtöknek is személyes résztvevője és tudósít Sütő András megveretéséről, a történésekről készített felvételeit ma is féltve őrzi.

A székelyföldi árvíz idején a Nagygalambfalván elsodort híd helyreállítására szervezett gyűjtést. A moldvai, bukovinai magyar közösségeket folyamatosan támogatja, életüket dokumentálja és közvetíti a világhíradókban. Autentikus, helyi dalokat gyűjt, iskolákat támogat, könyvtárt alapít és részt vesz a keresztszülő programban. Ezeket a tevékenységeket filmeken, fotókon dokumentálva őrzi.

Makfalvához kivételesen bensőséges kapcsolat fűzi, itteni székely barátait rendszeresen felkeresi Székelyföldön és a Megcsonkított hazában és azt kutatja, hogyan tudna minél többel szolgálni nekik.  Könyvtárfejlesztésre könyveket szállított Makfalvára, Moldvába, dokumentumfilmet készített makfalvi zenészekkel Horthy Miklós emlékének őrzéséről. Az anyaországi médiákat folyamatosan tájékoztatja a helyi eseményekről.

Rendszeresen szervez előadókörutakat Makfalván és környékén erdélyi költők, írók (Sütő András, Wass Albert, Farkas Árpád, Kányádi Sándor) műveiből szerkesztett műsorokkal. Ötlete nyomán és szervezésével létrejött a testvértelepülési program Makfalva és Tard között.

Sokrétű, nemzetet szolgáló tevékenysége elismerésként 2014. áprilisa óta a nagy Medve csillagkép egyik bolygója Szíki Károly nevét viseli.

 

 

Színpadi főszerepek:

Sütő András:

Egy lócsiszár virágvasárnapja 

Kalandozások Ihajcsuhajdiában 

Engedjétek hozzám jönni a szavakat 

Wass Albert: Elvásik a veres csillag 

Bartis Ferenc: Bartók Tamási Áron: Ördögölő Józsiás

 

Pódiumelőadások:

Wass Albert Balassi-kardos költő: A láthatatlan lobogó (W.A., 2011, Calgary)

Wass Albert: A víz szalad…

Hét stáció— csángómisztérium

Reményik Sándor: Requiem

 

Dokumentumfilmek: Elvettetvén, eltemetvén (Csángó magyar)

Magyari Lajos

1956, Erdély

 

CD lemezek:

Reményik Sándor: A  lélekben béketüzek égnek,

Sütő: Engedjétek hozzám jönni a szavakat

Sütő: Tündérálmaink 

Király László: Padlásszoba ország

Kányádi: Koporsó és megváltó jászol,

Wass Albert: A hontalanság hitvallása, 

Wass Albert: Erdők és tavak éneke

 

Fotókiállítás:

Erdély az én hazám