Az Oravecz-életmű kozmosza

Oravecz Imre Kossuth-, József Attila- és Prima primissima-díjas író, költő, műfordító. Életének 82. évében, a kilencedik „évtized-hídon” lépked. Félszázada már, hogy kortárs irodalmunk egyik meghatározó személyisége. Életében és életművében különös jelentősége van a tér és idő, a lokális és globális történelmi, társadalmi koordinátarendszernek és benne a magyar parasztság sorstörténetének. Művei, magasság és mélység dimenziójában, sajátos, egyedi modalitást képviselnek. Róla szólva semmiféle teljességre sem törekedhetek. Az olvasás, az újraolvasás valóban fölfedezés, közelítés a lényeghez, miközben a szókratészi „nem tudás tudásában” egyre biztosabb vagyok.

A teljes anyag.

Kép: Szajla címere – wikipedia