Az emberfaj sárkányfog-vetemény

1846-ban írta Vörösmarty Mihály az Emberek c. versében, hogy „Az emberfaj sárkányfog-vetemény: Nincs remény! Nincs remény!” Ezután nem sokkal következett 1848. március 15., a győztes magyar forradalom, majd a vesztes szabadságharc.

Napjainkban is valaminek az előszele érezhető a világban. Átalakulóban van a világrend. Érdemes ezért Vörösmarty idézett, 178 évvel ezelőtt írt, versében foglaltakon elgondolkodni. Ugyanis az emberfaj semmit sem változott az elmúlt (több) ezer évben, igazán csak a technikai fejlődés hatalmas, az emberi természet változatlan. 

Igaza lehet Vörösmartynak, aki már kissé lázas elmével fogalmazta meg  reménytelenségi jóslatát? Az emberfaj valóban sárkányfog-vetemény és tényleg nincs remény?

Napjainkban az ún. Nyugat teljes politikai, hatalmi krédója Vörösmarty szomorú jóslatát látszik igazolni, beteljesíteni. A világhatalmi egyeduralomra törekvő globalista gőg minden erkölcsi, jogi és emberi normán átgázolva, pénz, paripát, fegyvert bevetve halad a célja elérése felé. Ez a készülőben lévő globalista világhatalmi elit az  emberből központilag irányított, engedelmes biológiai eszközt akar faragni. Ehhez már a technikai fejlődés, a tudomány mai állása, is majdhogy nem rendelkezésre áll. Egy lépésre vagyunk a lehetséges megvalósítástól (léteznek bőr alá beültethető chipek, sőt az agyba beültetés is megtörtént már).  Nem túl távoli az idő, hogy az ember tényleges, fizikai értelembe vett eszközé, vagyis tárggyá váljék. Megszűnjön önállóan gondolkodó, emberi entitás, lény lenni. Ennek a veszélye már ma is óriási. Ha a globalista világhatalom létre tud jönni, akkor az ember, mint önálló entitás, mint biológiai lény, technikailag megszüntethető lesz és a sárkányfog-vetemény őrültek ezt meg is fogják csinálni.

Mit tehet az ember, hogy ne váljék a világuralmi hatalom biológiai engedelmes eszközévé, ne szűnjék meg emberi lényként?

Egyáltalán nem olyan lehetetlen a feladat, mint amilyennek első látásra tűnik. Az agonizáló, hanyatló, globalista Nyugat korántsem olyan erős, mint ahogyan azt a hatalmi gőgjében mutatja. Pénze, energiája, erőforrása, fegyvere, atombombája a Keletnek is van. Sőt… az arány legalább 2/3 – 1/3 a Kelet javára. Úgyhogy hátrább az agarakkal, globalista mentalitású nagyurak. 

Téved, aki azt hiszi, hogy a globalista pénztőke, multinacionális cégek és a politikai hatalom szövetsége csupán Oroszország legyőzésére, leigázására törekszik. A valódi célja a világuralom megszerzése, egyidejűleg magának az Embernek a hatalma eszközévé silányítása. Európában már döbbenetesen látható jelei vannak a törekvésük eredményének. Büszke lehet Magyarország  arra, hogy a nyugati világban egyedül  állja a sarat ezzel a normális emberi létformát megsemmisíteni szándékozó globalista erővel szemben, de ez egyben Európa, sőt az un. nyugati civilizáció szégyene is.

Az ember sárkányfog-vetemény ugyan, de mégis van remény. Az Isten az embert boldogságra teremtette, de megadta a választás lehetőségét is. Lehet a Gonoszt is szolgálni, lehet a gyűlölködést is választani. Lehet a szabadságot átélni és a rabságot elfogadni. A magyarok már Petőfitől megtanulták a leckét: Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés válasszatok. Választottak is évszázadokon át, és ma is, most is a szabadságot választották. Ezért tekinti ádáz ellenségének a Globalista Birodalom a magyarokat, a szabadon választott nemzeti kormányukat.

Budapest, 2024. március 15.                          

                                                                               Dr. Somogyi János

 

Kép: magyarkurir