Állítsátok meg  „Arturo Macront” és…

Világégést provokálnak a Globalista Világ vesztüket érző, hatalmi mámorban tobzódó, győzelemi ittas, bármi áron uralkodni akaró urai.

Most még csak Oroszországnak kellene pusztulnia, de már felkészülhet Kína (éppen eleget emlegetik, hogy Kína a célpont), de azután jön majd Afrika, Ázsia, az egész földgolyó meghódítása, leigázása. A Globalista Gömböc étvágyának nincs határa.

Egyelőre csak arról spekulálnak, hogy nem is a NATO, csak az egyes NATO tagországok küldhetnének fegyveres  csapatokat Ukrajnába. Mintha lenne lényeges különbség a kettő között. Valójában nem is akarják az egyes országok reguláris katonai alakulatait Oroszország ellen hadba küldeni. de…

Ismerjük a régi bolsevik trükköt a Nemzetközi Brigádokról. Ezek nem az egyes országok reguláris hadseregei, hanem a „Demokratikus Antifasiszta Világ” „Békeharcos, Békefenntartó” fegyveres szabadcsapata lenne, amely az „imperialista, hódító agresszor” legyőzése érdekében gyilkolná, illetve az ellenséggel egyetemben gyilkolnák, halomra a jobb sorsra érdemes szerencsétlen emberek százezreit, millióit. 

Ki tudja megállítani napjaink Arturo Uijait, a Világuralomra törekvő háborús héjáit?  Ki tudja lefogni az akár az atombomba gombját is megnyomó kezet?

Ki más mint, mi, a Föld 8 milliárd népességének legalább 99 %-át jelentő élni, egymással békességben élni akaró emberek. „Csak” meg kellene találnia a normális embereknek az egymáshoz vezető utat, hogy a most még döntési helyzetben lévő eszement, jellemhibás, a népek sorsát meghatározó, a közéleti döntésekre alkalmatlan, globalista elit pénzguruit, gazdasági mágnásait, politikusait kisöpörjük  a maguk ácsolta színpadokról.

Hogyan? Össze kell fognia minden normális gondolkodású, józaneszű, tisztességes embernek az egész Világon. Keleten, Nyugaton, Északon és Délen egyaránt. A hanyatló Nyugat urai már csak a katonai erőben és az emberek internetes agymosásában bízhatnak. Keleten többnyire még a praktikus, a valóságon alapuló életösztön dominál.

Európa történelmi helyzetben, nagy veszélyben van. Ma már az  európaiság léte a tét. Az európai un. jóléti társadalmak a végüket járják. A valósággal, a természettel mindennapi közelségben élő gazdatársadalom már felébredt és látja Európa vesztét, ha tovább haladnak az áruló vezetőik által kijelölt úton. Talán megoldás lehet a közeli Európai Uniós választás, de ha a választás után is minden marad a régiben, akkor radikális lépésre, az egész normális Világ segítségére lesz szükség Európa megmentéséhez.

A Világ egyáltalán nem az egyre dekadensebb Nyugatot jelenti. A BRICS+ országok szövetsége egyre gyarapodik, erősödik ( közéjük tartozik a fél világ népessége  – Brazília,Kína, Oroszország, India, Irán, Szaud Arábia, stb., köztük több atomhatalommal) és egyre szélesebb körű gazdasági szövetséget alkot, ami akár védelmi szövetséggé is válhat. A BRICS+ ma már kellő erőt tud felmutatni az -akár világégés árán is- világuralomra törekvő Nyugattal szemben. Napjainkban éppen a dollár nemzetközi fizető eszközkénti megtörésén munkálkodnak, de a Nyugat hegemóniájára mindenképpen olyan veszélyt jelentenek, ami hiú ábránddá teszi a  nyugati Arturo Ui-k világkormányzási,  világuralmi álmait.

Budapest, 2024. február 29.

Dr. Somogyi János