Balassitól Dsida Jenőig

– Veszely Ferenc versfordításai – 

Két angol nyelvű könyve jelent meg egy napon Veszely Ferencnek november 17-én. Az első versfordításait tartalmazza, a második önéletrajz a kor keretében. Ezzel mindkét könyv elérhető lett világszerte. 

A költő, műfordító így vall önmagáról:

1936-ban születtem, Budapest kertes külvárosában, Kispesten, még békeidőben, de a tüzelő már fogytán volt….     A háború után évekig rongylabdával fociztunk, seprőnyélből faragott pigével pigéztünk, tankokból kiszedett vaskarikákkal karikáztunk, gomb fociztunk. Történelmet nagyapámtól és nagybátyámtól tanultam, aki visszajött a háborúból. Apám is visszajött, de nem hozzánk…

 Sok ünnepet értem meg életemben, de a legszebb ünnep az az utolsó békebeli karácsony volt egészen a forradalomig. Minden apropó vezetőségbe beválasztottak a többiek, lett légyen az Munkástanács vagy harcos ellenálló csoport. Márton ezredes „ügyét”  a második csoportban tárgyalták Nagyék mögött. Mi ketten mentünk át lefegyverezni a Hungária Körúton az övé mellett lévő Ávós laktanyát. Később a határt az ő szolgálati revolverével léptem át…. 

Életem legnagyobb fellélegzését az osztrák határon éltem át, de életem legnagyobb hibáit már Kanadában követtem el, mert abból indultam ki, hogy nincsen esély arra, hogy az oroszok kivonulnak, vagy hogy a kommunisták megbocsájtanak nekem. Nem is kívántam az ő megbocsájtásukat. Ebből következett egy sereg többi. Hogy nekem itt véglegesen be kell illeszkednem, hogy itt kell alapítanom családot, hogy jobb ha az itteniek közé vegyülök, mert sarjam már itt fog születni, itt akar majd élni.

 Így hát én beilleszkedtem. Szemléletem inkább világi mint kanadai. A brit-kolumbiai Kamloops-ban élek 1969 óta és valószínűleg itt is fogok meghalni nemsokára.

Mára persze már látom: a magyar kultúra túlterjed az ország határain, a kanadai magyar irodalom, akárcsak a diaszpóra bármelyik részéből származó irodalom, igenis vissza tud hatni és része tud lenni a magyar irodalom egészének, bárhol is jelenik meg magyarul egy könyv.

A magyar szót pedig nem lehet sem elhallgatni, sem elhallgattatni sehol a világon.”

    – Feri! Kezdjük az első kötettel!

    – A verseskötet címe: Hungarian Poetry (folk, classical and modern) in English — One thousand years (Magyar költészet (népi, klasszikus és modern) angolul — Ezer Év). Megjelent e-book, puha és kemény kötésben. 150 verset tartalmaz  244 oldalon át. Most azon dolgozom, hogy megjelenjen audiobook formában is.

      –    Mutasd be kérlek  a szerkezetét és a tartalmát!

 • Szerkezetileg négy részre van tagolva: 

Népköltészet, Intermezzo: Janus Pannonius (1), Balassi Bálint) (3).

XVIII. század: Bessenyei (1), Kazinczy (1), Batsányi (4), Verseghy Ferenc (1), Csokonai (7), Kisfaludy Károly (2), Kölcsey (3).

 XIX. század: Vörösmarty (13), Bajza (3), Arany (5), Petőfi (7), Ábrányi Emil (1), Gárdonyi (2).

 1. század klasszikus és modern: Ady (8), Babits (3), Juhász (4), Kosztolányi (2), Tóth Árpád (1), Karinthy Frigyes (1), Reményik Sándor (1), Szabó Lőrinc (3), Illyés Gyula (1), József Attila (4), Dsida Jenő (1), Fáy Ferenc (7), Király Ilona (5), Pintér László (2), Veszely (11), Szerb György (10), Szilágyi Domokos (1), Kasza Marton Lajos (1), Jókai Anna (1).  
 • Gondolom, van hozzájuk valamiféle ismertető szöveg, lábjegyzet is.
 • Minden fejezetet  egy korrajz előz meg, a költőkről rövid életrajz van és gyakran képeket is illesztettem hozzájuk. 
 • Óriási munka. Mikor kezdted el, s fejezted be?
 • Több mint harminc évig dolgoztam rajta.  A könyv méretében nem vetekszik Kirkconnell Hungarian Heliconjával, ami eddig a meghatározó angol nyelvű fordítás volt, de minőségében igen. Nagyszerű munka technikailag a Kirkconnellé, csak a magyar lelket hiányoltam belőle. Minél több fordítását olvastam, annál jobban rám nehezedett a tudat, hogy nem hagyhatom, hogy egy nem magyar költőtől  kelljen az angol nyelvű világnak megismernie a magyar költészetet. Abban is biztos voltam, hogy aki megismeri költőinket az nem tud ránk gyűlölködni. Nagyszerű fordításaink vannak angolból magyarra, de visszafelé igazán minőségi munkáról Kirkconnelen és a magamén kívül nem tudok, csak részben kivéve az otthon nemrég megjelent Együtt a nyelvhazában kötetet amiben öt költő fordít, de egy fecske nem csinál nyarat. Erről többet később.
 • Miből ez az elhatározás?
 • Hazafias kötelességemnek éreztem hogy amit csak tudok tenni, megtegyem. Az évek során amikor valamilyen  körülmény folytán magamra maradtam, mindig elővettem  a még 57-ben magammal hozott Hét évszázad magyar versei című antológiát, amit első fizetésemből vásároltam, s ami most is itt van az íróasztalomon. Miután belekezdtem a munkába, sokat segített a Szervátiusz díjas Rózsa Dancs Telch, a torontói kétnyelvű Kalejdoszkóp és a fent említett Együtt a nyelvhazában szerkesztője, aki gyakran kért meg, hogy fordítsam le amit ő válogatott a magazin számára. Nagyra becsülöm Rózsa ízlését, ezért elfogadtam az ő válogatását is ebbe a kötetbe. A fordító munka teljesen az enyém.
 • Hogyan lehet egy nyilvánvalóan majdnem lehetetlen és biztosan befejezhetetlen nagy munkába belevágni? 
 • Csakis gondolkodás nélkül! Mert ha belegondoltam volna, vagy ha tudtam volna, hogy ez mennyi munkával és önmagam milyen méretű befektetésével, exponálásával jár, nem tudom, hogy lett volna-e bátorságom belekezdeni. 
 • Egy kis elméretezett önbizalom vagy valami több? Himnuszt, Szózatot fordítani…
 • Magam se tudom felmérni azt a majdnem szemtelenségig menő bátorságot, önfejűség menő önbizalmat, ami kellett ahhoz, hogy merészeljem lefordítani a Himnuszt vagy a Szózatot, és olyan költőkhöz felemelkedni mint legnagyobbjaink. Ha vallásos lennék, azt mondanám, hogy Isten vezette a tollamat.
 • De nem vagy vallásos!
 • Nem vagyok vallásos.
 • Kik álltak melletted ebben a heroikus munkában?
 • Két ember bátorítása is kellett, akik bíztak bennem és meggyőztek egyrészt arról, hogy meg tudom csinálni, másrészt arról, hogy nincs jelenleg más aki alkalmasabb lenne. Ez a két ember Miska János és Demmer György volt. Így mentem bele a munkába, önmagamban azzal a hátsó gondolattal: nem zárom ki, hogy valaki jobb munkát végezzen, sőt a síromban is csak örülni fogok ennek. De hogy addig is, azért is, magyar költőket magyar költő fordítson le!
 • Miska János úgy gondolom, ismerős az olvasni tudók körében, kérlek, mutasd be másik akkumulátorodat, Demmer Györgyöt!
 • Ő délvidéki, Ottawában élő honfitársunk,  aki több évtizedes munkássággal gyűjtötte Kanada magyarsági leleteit, rendezte és rendezi hagyatékát. Meg akarta és akarja őrizni lábnyomunkat itt az eltűnéstől. Ő gyűjtötte be azt a hatalmas anyagot Kanada nemzeti levéltárában való megőrzésre, aminek egy nagyon csekély részét, főleg költőinket, én magam is megismerési szándékkal dolgoztam fel. Ő garantálta korábban nekem, hogy érdemes lesz nekem a kanadai magyar irodalomba belemerülni, költő- és írótársaimmal értékelő igénnyel foglalkozni, és jórészt ő szolgáltatta nekem ahhoz a könyveket. Sok könyvvel és bíztatással segített még Miska János továbbá saját műveikkel több volt soproni diák,  mint Bölecz Béla, Király Ilona, Pintér László és Major Richard. Ezen segítség és kíváncsiságom adták az indítóokot arra, hogy belekezdjek, hogy folytassam most megjelent két nagy munkával
 • Mennyiben változott meg a versek szerkezete, ritmikája a fordítással?
 • Mindenütt megőriztem a versek eredeti formáját, ritmusát, rímképleteit, ami piszkosul komplikált munka, sokkalta nehezebb, mint a magad versét írni. A hazaiak mellett sorstársaimat is lefordítottam itt-ott, főleg Fáy-t, őt elég terjedelmesen. A fordítások olyan frisseknek hatnak mintha a tinta még nem száradt volna meg rajtuk, hűen tükrözik az eredetiek lelkületét. Magam se tudom hogy tudtam ilyen jól lefordítani őket, de látom hogy sikerült. Átéltem a lelküket — még a magamét is újra –,  azt hiszem csak így sikerülhetett. 
 • Maradéktalanul elégedett vagy a végeredménnyel?
 • A könyvet persze lehet kritizálni, és jogosan. Jóval több költőt kellett volna jóval több verssel bevenni, de hát ennyire futotta. 
 • Folytassa aki tudja, és jobban mint te! 
 • Mentségemre legyen mondva, hogy életem  javarészt pedagógiai munkára ment, jóformán csak nyugdíjas éveim maradtak irodalomra. Ami engem legjobban bánt az az arányosság hiánya: a költők nincsenek érdem szerint reprezentálva, és nagyon fájlalom a elmaradottakat. Senkit se hagytam ki szándékosan, de ezért vagy azért ez így esett meg. A létrehozáshoz alkalom és lehetőség is kell, nemcsak ihlet és jóakarat.
 • Átsugárzik a választásodon, hogy kedvenceid is voltak.
 • Nem bánom, hogy kimutatkozik kik voltak a kedvenceim, s hogy ezekkel egy kicsit többet foglalkoztam. 
 • Rendesen megmutatod magad is, ami persze nem válik a minőség hátrányára!
 • Amikor a kanadai költészetről írt könyvemben szemérmességből kihagytam önmagamat, úgy láttam hogy vétettem önmagam ellen. Mert igenis ebben is volt helyem! Most ebben a kötetben kompenzáltam magam ezért, szemérmetlenül. Kritizáljon aki akar, nem fogom megbánni. 
 • És azt hiszem az olvasó sem! Mutasd be második kötetedet, kérlek!
 • Az önéletrajz címe: The Age of the Individual and my Life and Times in It (Az Egyén Kora, benne az életem és az időm). C’est la Vie! (Ilyen az élet!)– ez  az alcíme. 
 • Hogy ajánlanád ezt  a hatalmas méretű önéletrajzot?
 • Bevezetésből és 32 fejezetből áll, 619 oldalon. Tartalma angolul írt reagálásaim életem kihívásaira abban a világban, amiben élnem kellett. Formailag esszékből, novellákból, levelekből, politikai és irodalmi elemzésekből és versekből áll. Van benne egy recept és egy egyfelvonásos színjáték is. 
 • A tárgyalt témák bizonyára széleskörűek, hiszen a könyv oldalszáma igen jelentős.
 • Van benne szó ifjúságomról, a Rákosi éráról és a kommunizmusról, az 56-os forradalomról, kanadai életemről, szívbajról és egy komoly következményekkel járó fejsérülésről amit a lányunk szenvedett el (bár én szenvedtem volna el helyette!), szerencséről és szerencsétlenségről.  Kifejtem mi értendő “Az Egyén Kora” alatt.
 • Mi értendő?
 • Valójában a multik kora, ezeknek az elszabadult és gátlástalan pénzgyártó intézeteknek a kora, amelyek egy pszichopata személyiségével rendelkeznek, kontrollálatlanul működnek és szaporodnak. Bemutatom ennek hatását a városra is, ahol élek. 
 • Kanada és az Egyesült Államok rég óta a nagyítód alatt vannak. E kötetben is helyet kapott az ismert hangvételű elemzésed?
 • Történelmi összefüggésekben nézem a viszonyt Kanada és az Egyesült Államok között, leírom 911 következményeit, a kapitalizmus és a pénz hatását a demokráciára és az emberek szabadságára. Megtárgyalom pedagógusi pályámat, az emigráció kérdéseit Kanadában, leírva tapasztalataimat Kanada egyes bürokratikus, oktatási és egészségügyi intézményeivel kapcsolatban. Háborúzok a hivatalos hazugságokkal az Orbán kormányt illetően, emlékeztetek Székelyföldre és Trianonra is. A lista sokat mond, de nem teljes. 
 • Emlékképeidben ki kapott helyet?
 • Van helye megemlékezéseknek is, különösképpen Miska Jánosról. Legyen ez elég! 
 • Kik mozdultak meg eddig műved hallatán?
 • Januárban lesz egy 15 perces interjúm  Zoomon Crawforddal New Yorkból. Pár nap múlva zoomozok egy órát a Szerzők profilja elkészítéséhez az Amazonnál. Az Atticus Publishing hívott engem és nem én az Atticust, de felfogadtam őket, hogy megszabadítsam magam a marketingtől
 •  Jelentek meg kritikák?
 • Ezt írták eddig itt a kötetekről az Atticus Publishing  munkatársai: 

 

Magyar költészet angolul

 

A könyv csodálatos lehetőségnek tűnik az angol olvasók számára, hogy elmélyüljenek a magyar költészet évszázadokon átívelő sokszínű és gazdag világában. Dicséretes Frank Veszely szakértelme és elhivatottsága, amellyel ezt az irodalmi kincsesbányát eljuttatta az angol olvasókhoz.

Lenyűgöző az eredeti versek lényegét, formáját, ritmusát és rímmintáját megőrző fordítások ígérete. Ezeknek az elemeknek a megőrzése nagy kihívást jelent, de úgy tűnik, Veszelynek sikerült elérnie, az eredeti költők szellemiségét megragadva a lefordított műveket. Ez a szempont egyedülálló és hiteles élményt nyújthat az olvasóknak, lehetővé téve, hogy a magyar költészet mélységét és szépségét a legigazibb formájában értékeljék.

Az olyan témák említése, mint a nemzet szabadságszeretete és az emberi élmények mélysége, azt sugallja, hogy a gyűjtemény nemcsak bepillantást nyújthat a magyar kultúrába, hanem az univerzális, határokon átnyúló érzelmekre is visszahat. A költészetnek figyelemre méltó képessége van érzelmek felkeltésére és a különböző kultúrákban élő emberek összekapcsolására, és ez a gyűjtemény alkalmasnak tűnik ennek elérésére.

Összességében úgy tűnik, hogy a könyv értékes hozzájárulás az angol irodalomhoz, ablakot ad a magyar költői hagyományokba, és lehetőséget kínál az olvasóknak, hogy megismerjék e gazdag irodalmi örökség szépségét és mélységét.

 

Az egyén kora és életem és időm benne: C’est la Vie!:

 

Úgy tűnik, hogy ez a könyv egy hihetetlenül személyes és introspektív utazást ígér mélyreható és kihívásokkal teli élettapasztalatok sokaságán keresztül. Úgy tűnik, hogy a szerző őszinte és szűrőtlen beszámolót ad életéről, érintve az emberi küzdelem és az ellenálló képesség különböző aspektusait.

A könyv bemutatásának módja, felsorolva, hogy miről nem szól, úgy tűnik, megkérdőjelezi a memoárral vagy a személyes élmények elbeszélésével kapcsolatos hagyományos elvárásokat. Ehelyett az élet megpróbáltatásainak és diadalainak mélyebb, összetettebb feltárására utal.

Az a javaslat, hogy legjobb akkor olvasni, amikor egyedül érzi magát az olvasó, arra utal, hogy a könyv társként szolgálhat a magány pillanataiban, vigaszt vagy megértést nyújtva azoknak, akik saját kihívásaikkal küszködnek. Úgy tűnik, egy kapcsolatot, egy közös emberiséget ígér, amely mély visszhangot tud kelteni az olvasókban, akik esetleg saját nehézségeik között navigálnak, vagy megértést keresnek küzdelmeik során.

Az, hogy a könyv nem hajlandó egyetlen cél vagy lecke szolgálatába állni egy többrétegű narratívát sugall, amely számtalan témát érint – a bevándorlást, az egészségügyi problémákkal való küzdelmeket, a politikai perspektívákat, a személyes növekedést és a generációk közötti megértést. Úgy tűnik, hogy felkéri az olvasókat, hogy dolgozzák fel az emberi tapasztalat összességét. 

Összességében ez egy mélyen elgondolkodtató és bensőséges beszámolónak tűnik, amely túlmutat az egyszerű kategorizáláson, nyers és őszinte ábrázolást kínálva az élet bonyolultságáról és az emberi szellem rugalmasságáról.

– Hol lehet hozzájutni a köteteidhez?

– Nem ajánlom egyiket sem megvételre, mert méregdrágák. Megpróbáltam lejjebb verni az árakat azzal, hogy minimális honoráriumot kértem, de úgy látom, nem sokat segítettem.  A nézelődés az alábbi címeken viszont ingyenes, és az e-book ugyanitt kifizethető. Az audiobook is az lesz. A címek az interneten:

 

https://books.friesenpress.com/store/title/119734000354183116

 https://books.friesenpress.com/store/title/119734000347287170

 

– Gratulálok és köszönöm az interjút!

Szíki Károly

Kép: Szíki Károly felvétele