Keresztény újságírói szerep: az igazat írni

Megerősítette főtitkári pozíciójában Gebauer Szabolcsot, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) munkatársát a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) tisztújító közgyűlésén. Őt kérdezte a Gondola képvisletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Főtitkár úr, az új elnökség céljai között szerepel a médiaismeretek elvitele az ifjú korosztályokhoz. Hogyan kívánják ezt tömegessé tenni?

  – A világ és az események rengetegféle bemutatásával találkozik a médiafogyasztó. A nézőpontok között a keresztény szemszög gyakran kap negatív bélyeget. Feladatunk annak biztosítása, hogy a katolikus, vagy tágabb értelemben a keresztény álláspontnak előítéletek nélküli helye legyen a társadalomban. Ahogy az alapszabályunkban rögzítettük: törekszünk arra, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen a tömegtájékoztatásban, az irodalomban, és a közszereplés során egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti értékeket előmozdítani igyekezzenek.

Ehhez a MAKÚSZ számos tevékenységgel járul hozzá, amelyeket a világjárvány kényszerítette leállás után most fokozatosan újraindítunk. Évente kétszer tartunk tanulmányi napot az újságíró szakma kérdéseit boncolgatva. Havi rendszerességgel jelentkező Sajtófórumunk az aktuális közéleti kérdéseket járja körbe. A Sajtóapostolok találkozója évente gyűjti össze a plébániai és kisközösségi lapok, esetenként szakképesítés nélküli újságíróit, hogy képzést nyújtson és lehetőséget teremtsen a tapasztalatok cseréjére. Programjaink-ra nem csak a tagságunkat, hanem minden érdeklődőt, minden korosztály képviselőjét hívunk és várunk.

– Céljuk továbbá a felelősségteljes médiahasználat elősegítése. Ezt hogyan terjesztik ki a média nem keresztény értékrendet valló részére?

– Úgy gondolom, mi, katolikus újságírók kovásza kell legyünk az újságíró társadalomnak, valamit általa a teljes olvasó közönségnek. A felelősségteljes médiahasználat lefedi nem csak az olvasók táborát, de mindenek előtt a tartalmat előállító újságírókat is, a média minden területén. A felelős médiahasználat tehát már az írásnál, a tartalom-előállításnál kezdődik. Fontos kiemelnem: nincs olyan, hogy keresztény újságírás. Csak újságírás van. A keresztény újságíró nem valami külön kategóriában „versenyez”. A kereszténység pluszt ad az újságíró munkájához és annak gyümölcséhez. Értéket, tartást, tisztességet. Igazat ír, igazat mond, igazat közvetít a szakma legmagasabb ismerete, az újságíró-etika szabályainak betartása mellett. -Ahhoz szolgálhatunk tehát támpontokkal, hogy egy-egy kolléga, a szakma legmagasabb szintű ismerete mellett közös emberi és keresztény értékrendünk figyelembevétele mellett készítsen anyagot a nyomatott vagy az elektronikus sajtó felületeire, a rádióba, vagy a televízió képernyőjére. Ahogyan az alapszabályunkban is írjuk: a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége célja, hogy a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet, hit és erkölcs alapján, tagjai révén az igazság igényének megfelelően történjék a tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.

– A MAKÚSZ elnöksége feladatként jelölte meg a tagsággal való intenzív együttműködés mellett a hazai, külhoni és nemzetközi médiaszervezetekkel való közös munkát. Ön, mint az MTI Brüsszelben tevékenykedő újságírója ezért a célért hogyan él lehetőségeivel?

– Szövetségünk fontosnak tartja a hazai és a nemzetközi jelenlétet. Nem elsősorban önmagáért, hanem az előbb elmondottak miatt. Az 1991-ben alapított MAKÚSZ kezdettől fogva, mint ernyőszervezet végzi az összes hazai katolikus kommunikációval és médiamunkával foglalkozó szakember és szervezet nemzetközi képviseletét. Magyarországot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából a MAKÚSZ képviseli a katolikus média világszövetségben (SIGNIS). Az, hogy Magyarország és a magyar katolikus újságírás méltó helyet kapott a nemzetközi katolikus média vérkeringésében, az jelentős mértékben Lázár Kovács Ákosnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezető docensének, a MAKÚSZ frissen megválasztott elnökségi tagjának köszönhető, aki a SIGNIS európai elnökeként tevékenykedett 2017 és 2022 között.

 

SIGNIS

A SIGNIS európai központja Brüsszelben van. Feladatomnak tartom a világszövetség többi régiójával való kapcsolattartást, hogy a magyar kollégák számára is könnyebben elérhetővé váljanak az európai szakmai lehetőségek és személyes találkozások révén a tapasztalok cseréje, a társadalmi folyamatok megértése és megértetése.

Molnár Pál

 

Kép: makusz.hu