A celeb-világban nem fog az érték soha érvényesülni

Az ötvenedik Balassi Bálint-emlékkardot vehette át Zalán Tibor költő az idei Bálint-napon Budapesten. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Mester, noha Balassi több mint négy évszázada „angyalok kürtszaván az Úr táborába megtért”, a kortárs poéták is írnak róla, illetve egyenesen hozzá verseket, miként ezt Ön is tette. Mitől eleven ma is az európai költőóriás?

– Balassi sok szempontból lehet fontos egy mai olvasónak, vagy éppen az alkotó embernek. Egyrészt olyan helyzetben volt, amilyenben kevesen lehettek: remek költő volt, és vitézlő végvári katona. Ma már az ilyen fogalmakat, vitézlő, vitéz, hős stb. gyanakvással szemléljük (persze, már aki…), leginkább, mert nekünk meglehetősen kutyaszaros helyzetekben kell hadakoznunk, és még csak a vérünket sem tudjuk feláldozni nagy dolgok vagy eszmék, elvek vagy a haza érdekében vagy védelmében, mert nincsenek nagy dolgok; és elmerültek a szép nagy eszmék, az elvek a megélhetőség szintjén működnek, és olykor-olykor a hazaszeretet vagy a haza érdekvédelme fogalmakra is a gyanú árnyéka esik.

Ma ki akarunk lépni mindenáron a nagyvilágba, mi a ma magyar költői, és átkozzuk a nyelvet, amely ebben bennünket (állítólag) megakadályoz. Balassi épp ezt a nyelvet akarta belegyömöszölni a költészetbe, amitől mi megszabadulni akarunk, jelesen, ő volt az első jelentősebb magyar nyelven író költőnk. Neki sikerült befelé, ami nekünk nem sikerült manapság kifelé. És hihetetlenül friss volt a nyelve, éltek a formai megoldásai, strófaszerkezetet alakított ki magának, amely máig mozgalmas és használható, természet, szerelem, vitézség és bujdosás egyként használható témái és költői haszonnal megragadott élményei lehettek. Ma is elevenebb, a költészeti frissességét tekintve, mint sok kortársunk, ki vigyázó szemét a világ- és hazai trendekre függesztve csüggeszti el az olvasóit jeles és igyekvően sokatmondó utánzataival.

Lánya és apja a kardceremónia után – Ludányi Ferenc felvétele

– „A költészet összehozza az embereket” – jegyezte be a Balassi-kard emlékkönyvébe Shawn Kobb, a budapesti Amerikai Nagykövetség kulturális attaséja, aki magyarul köszöntötte a közönséget az idei, 27. kardceremónián.

A teljes interjú.

Kép: Ludányi Ferenc felvétele