Nagy magyar nők napja: Boldog Gizella

Első királynénk, bajor herceglány, boldog Gizella a nagy magyar királyi feleségeink egyike. Prokopp Mária művészettörténész professzort kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Professzor asszony, Boldog Gizella királynénk, a királyságunkat megalapító Szent István feleségének mi a legmaradandóbb alkotása mai nemzedékek számára?

– Szent István királyunk feleségét, Gizella bajor hercegnőt, Nagy Károly császár egyenes ági leszármazottját, II. Ottó császár unokatestvérét István számára az Édesapjának, Géza fejedelemnek (972-997) a jeles bel- és külpolitikai eredményei érdemelték ki. A házasságkötés 995-ben történt, amikor István még trónörökös volt. Tehát közösen készültek fel a hatalom átvételére 997-ben, és az 1000-ben történt Király-koronázásra, amely Magyarországot felemelte az Európai Nagyhatalmak sorába.

Ebben nagy része volt Gizella előkelő származásán túl az akkori legmagasabb szintű kulturális műveltségének, amit a Regensburgi bencés kolostori iskolában sajátított el. Az Intelmek, amelyeket István király a papjai mellett, minden bizonnyal, Gizellával beszélt meg, közös szellemi alkotásuk!

A teljes interjú.

Kép: Veszprém, Székesegyház, Gizella-ablak Árkayné Sztehlo Lili /kozterkep.hu