Aki a csillagok között járt

A küldetéséhez híven a Görgey Artúr Társaság felkutatja a Csehországban élő, vagy élt természettudósokat, tanárokat, és kutatókat abból a célból, hogy megismertesse személyüket és tevékenységüket a csehországi, valamint a magyarországi nyilvánossággal. Egyik ilyen képviselőjük az alábbiakban tárgyalt kiválóság is.  

RNDr. Mészáros Attila DrSc., a prágai Károly Egyetem Matematika és Fizika Karának docense, valamint az Asztronómiai Intézet tagja volt. Vághosszúfalun (Vágsellyei járás, Felvidék) 1951. jan. 29-én született. Súlyos betegség után meghalt 2022. márc. 9-én Prágában. A középiskola elvégzése után a prágai Károly Egyetemen tanult, mégpedig a Természettudományi Karon kémiát és fizikát, majd Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktorált. Fokozatosan, élete folyamán, aszerint hogy hol volt alkalmazásban, kutató vagy tanár, különböző címeket nyert el. Az említett Karon 1984-től dolgozott.

Dr. Mészáros átmenetileg még alkalmazást nyert, mint adjunktus a Petřín-i Népi Csillagvizsgálóban, amely manapság a Milan Rastislav Štefánik névvel büszkélkedik, aki az asztronómiát (csillagászatot) itt sajátította el a 20. század elején. Dr. Mészáros a Matematika és Fizika Karon hosszú éveken át a kozmikus elektrodinamikát adta elő. Ekkor tudatosította, hogy a diákoknak jól jönnének az önálló előadások a kozmológiából (a világűr fejlődésének tudománya), ami eddig Csehországban hiánycikk volt. Steven Weinberg Nobel díjas tankönyve alapján elkészítette a kozmológia tantárgyát, keresztülvitte annak besorolását a hallgatói tantervbe, és fokozatosan kiszélesítette két szemeszterre (két félévre). Dr. Mészáros a kozmológiának hű maradt élete végéig. 

Működésének kezdete óta a Karon, Dr. Mészáros szemináriumokat szervezett híres, szerdánkénti 10 óra 10 perc és 10 másodperc kezdettel. Több min 20 diploma és doktori munkának volt a vezetője. Végzősei közé tartozott pl. Jiří Štoček sakknagymester, vagy Jakub Řípa, azóta már nemzetközileg is elismert asztronómus. Az intézetbe szigorú szabályszerűséggel járt Chýnovból (Tábor melletti község), a dolgozószobájában gyakran éjszakázott, miután a volt petřini kollégájánál Tomáš Netopilánál szállt meg. A funkcióktól idegenkedett, de szívesen besegített a Kar könyvtári lerakattában vagy az intézet költöztetésében a Svéd utcából (a prágai Smíchov kerület) a Trójában lévő Kari komplexumba.

Mint az Asztronómiai Intézet nagydoktora, azok közé a kevés hazai kutatókhoz tartozott, akik a kozmológiával és a nagy kiterjedésű univerzum struktúrájával foglalkoznak. A legnagyobb hazai és nemzetközi visszhangot a villanásszerű gamma sugárzás forrásai térbeli eloszlásának gondos és aprólékos analízisére kapott, úgyszintén ezeknek a jelenségeknek statisztikai osztályozására, a villanások időtartama függvényében. Dr. Mészáros rendkívüli földrajzi ismeretekkel, valamint Európa történelmének aprólékos áttekintésével rendelkezett. A közös utazások alkalmával az ebédeken a környezetét mindig szórakoztatta az öt jellemző politikai észrevételeivel. Mindent, amit csinált, a társasága pozitívan fogadta, és az eltéveszthetetlen humoráért egyaránt szerették a kollegái és a diákjai.

Életének utolsó perceiben is dolgozott. Részt vett abban a versenyben is, amelyet „A matematika, fizika és asztronómia legújabb eredményei” (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie) c. folyóirat a 2018-2021 időszakban publikált cikkeit értékelte. Dr. Mészáros a fizika kategóriában az első helyet szerezte meg a „A 2020 évi fizikai Nobel-díj a fekete lyukak kutatásáért” c. írásáért. A folyóirat szerkesztőbizottsága a Cseh Matematikusok és Fizikusok Egyesülete által 20000 cseh koronával támogatott díjat neki ítélte meg. A megítélt jutalmat in memoriam a neje, Ludmila vette át. Felesége hűséges társa volt életén keresztül. Az egyetemen évfolyamtársa volt és nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy a három gyerekük valamennyien megtanuljanak magyarul.

Dr. Mészáros a diákok több generációját pozitív értelemben befolyásolta, akik jól emlékeznek azokra az információra gazdag előadásaira, amelyeket sajátos stílusával és különösen jó humorérzékével adott elő. A nemzetközi kapcsolatok keretén belül részt vett aránylag sok külföldi asztronómiai intézettel való együttműködésben, ami közös publikációkban nyilvánult meg. Munkalátogatáson számos országot hosszabb, vagy rövidebb időre meglátogatott, és vendégkutatóként, vagy vendégtanárként működött. Jó kapcsolatot tartott fenn a magyarországi kutatókkal és tanárokkal is. Gazdag publikációs tevékenységet folytatott. A laikus nyilvánosság előtt is ismert volt, mint a kozmológia népszerűsítője a Cseh Asztronómiai Egyesület Kozmológia Szekciója keretén belül. Távozásával nemcsak a Károly Egyetem, de az egész asztronómiai közönség értékes embert, kutatót és tanárt veszített el. A 21. század nyolcvanas és kilencvenes éveiben több tudománytörténeti előadást tartott a prágai magyar egyetemisták Ady Endre Diákkörében. 

Dr. Palágyi István György

GAT

Kép: univerzita karlova