Galaktikus utazást tesz a három magyar csillaggyermek

Toót-Holló Tamás az aranyhajú gyermekek történetében felismeri és meggyőzően azonosítja az ősi kultúrák világkorszakokról szóló érckori példázatait: a királyi udvarban megszülető naphéroszok kopókölykökre cserélésének nemzeti sorstragédiájában pedig a magyar csillagvallási örökség elvesztésének transzgenerációs traumáját fedezi fel – szól az ismertetés az Aranyhajú hármasok című új kötetről. A mű alkotóját, Toó-Holló Tamást kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Mester, az Ön kötetéből készült színdarab identitáspolitikai vállalkozás: annak a művészi víziónak a tanúságtétele, hogy az aranyhajú gyermekek meséjében rejtve rejtező egyetemes ősmítosz a legerősebben a magyarság szellemi vonzáskörében talált és talál otthonra. Hogyan erősít meg ez bennünket a XXI. században?

– Részint az is igaz, hogy az aranyhajú gyermekekről szóló ősi varázsmesénk egy nemzetközi vándormotívummal dolgozik, amelyet az Aarne-Thompson-Uther (ATU) Index az ATU 707-es jelzettel határozott meg, részint, sőt szerintem legnagyobb részben viszont az is igaz, hogy ez a történet nagyon a miénk, magyaroké. Egyáltalán nem zárom ki annak lehetőségét, hogy ez a történet mindenhová éppen innen, a Kárpát-medencéből jutott el a nagyvilágba. Tekintve azt, hogy számunkra, magyarok számára egészen az Árpád-korig visszanyúlú metatörténelmi olvasatokkal szolgál, s ezeken a keresztül a magyar megmaradás titkaira tanít meg minket. Úgy, olyan szimbólumrendszert használva, amely elsősorban a magyar nyelv sugallatos jelentéseivel gazdagítva válik csak igazán teljes értékűvé.

Hogy mást ne mondjak, az az udvari ármány, amelynek során a Fény gyermekeit, a magyar naphéroszokat éppen kopókölykökre cserélik a trón körüli belviszályokat mozgató ármányosok, egyedül magyar nyelven, a magyar észjárást követve válik leplezetlenül egy bizonyos fajta pogányvád érzékeltetésévé, s helyez minket az új, Magyarországot meghódító keresztény vallás, illetve az Ősök örökségekeként őrzött táltoshit ütközőzónájába, a korai Árpád-korban még kétségkívül jelen lévő vallásközi feszültségek kontextusába.

A teljes interjú.

Kép: aranyhajuharmasok.hu