Nagybirodalmi átrendeződés: az USA lecsúszik

Az Egyesült Államok a 20. században összesen 17 évnyi időben harcolt, és megnyerte a világháborúkat. Az új évszázad eddigi 21 évében szinte végig háborúzott valahol, most éppen súlyos vereséget szenvedett Afganisztánban. Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Professzor úr, az USA több mint 80 milliárd dollárnyi high-tech fegyvert hagyott Afganisztánban. Ez a hatalmas hadi potenciál mekkora kockázatot jelent Oroszországnak és Kínának? 

– Az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok leghosszabb időn át folytatódó háborúja így ért véget, mindenkit meglepett, sőt megrendített. Pedig a látványtechnikai felszín alatti rétegekben logikus magyarázatot találhatunk a most még talán nagyon meglepő dolgokra is. Érdemes tehát éppen ezért ezt a történetet egy kicsit nagyobb távlatból szemügyre venni. Az USA a hatodik világbirodalom azóta, hogy a modern Nyugat a saját létszerveződési módjára épülő univerzális civilizációt kíván létrehozni, vagyis egyetemessé akarja tenni azt a létszemléletet, amely szemben saját ezt megelőző szakrális kultúrájával, egy deszakrális, így önmagát is és az egész világot elpusztítani készülő civilizáció szellemi alapja.

E végzetes zsákutcában való gátlástalan előre nyomulást elősegítendő évszázadonként egy-egy nyugat európai nemzetállam töltötte be a világbirodalom szerepkörét. A portugálok, spanyolok, hollandok, franciák és britek után így került sorra hatodikként az Amerikai Egyesült Államok. Látványos és sokat mondó tény, hogy ebből a sorból éppen az a németség hiányzik, amely történelmileg a Nyugat születésének színtere, és a portugálok és hollandok lehettek világbirodalom, de a németek nem. Az Ön által említett két világháború valójában a második harmincéves háború két egymást követő szakasza.

A teljes interjú:

Kép: rolcruise.co.uk