USA-cél: migránsáradat zúduljon Európára

Senki nem tudta megjósolni, hogy az afgán biztonsági erők milyen sebesen hátrálnak meg és kapitulálnak a tálibok előtt – mondta a német külügyminiszter. Dr. Somogyi János ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kédéseket a Présház.

– Ügyvéd úr, a német külügyminiszter szavai világossá tették, hogy az amerikai demokráciaexport becsődölt, a húszévi átnevelő munka nulla eredmény ért el. Ám fel sem vetődik, hogy bárkinek a személyes felelősséget vállalnia kellene. Miért emlékeztet ez minket a kommunizmusra?

– Az úgynevezett nyugati civilizáció államaiban (Európában, Amerikában) már évtizedek óta nincsen semmiféle felelőssége a hatalmat gyakorló politikai vezetőknek. Ezek a politikai vezetők valójában nem is képviselnek olyan nemzeti közösségeket, akiknek felelősséggel tartoznának.

A politikai elit cicaharcaiban persze büntetőjogi felelősségre vonások is előfordulhatnak, de sohasem azért, mert elárulták a hazájukat, vagy tönkretették az országot, amelyet „kormányoztak”. Lásd a világban zajló fegyveres konfliktusokat, amelyekben például az USA és szövetségesei meghatározó szerepet vállaltak (Vietnám, Irak, Afganisztán, s a többi). Az évekig,  évtizedekig tartó fegyveres harc után végül hatalmas károkat okozva, szégyenletesen elvonultak. Mindezen kizáróan a fegyvergyártó, kereskedő cégek a nyertek, akik a markukban tartják hazájuk politikai vezetőit, akik ezeket a hibás döntéseket meghozták, rengeteget ártva a saját népüknek és a leigázni vágyott népeknek egyaránt.

Létezik ugyan egy Nemzetközi Büntetőbíróság, amelyik felelősségre vonhatja a háborús bűnöket elkövetőket, vagy ilyen-olyan ürüggyel indított háborúkat kezdeményező valamely világhatalom vezetőit, de ennek a joghatóságát például az  USA magára nézve nem fogadta el.

Az új típusú embert, a szovjet embertípust kitenyészteni szándékozó kommunista ideológusok, vezetők sötétbe tapogatózó amatőrök voltak ezekhez a manapság mindenféle média eszköz erőszakos alkalmazásával agymosó címeres gazemberekhez, vagy inkább mentálisan súlyosan sérült betegekhez képest, akik az emberi normalitást, a természeti törvényeket, és mindent, ami emberré teszi az embert, el akarják törölni.

Egy föltételezés szerint az atlanti tengely azért rendelte el az USA-hadsereg Afganisztánból való kivonását, hogy Európára újabb menekültáradat zúduljon. Hogyan korrumpálhatták azokat az európai politikusokat, akik rögtön elkezdték sulykolni, hogy igen, tömegesen be kell fogadni az újabb afganisztáni migránsokat?

– Az Európai Unió korrupt vezetőinek Európa illegális bevándorlókkal való elárasztásához nem volt szükség az afgán kormány minapi összeomlásához, a tálibok totális győzelméhez, hiszen 15 éve az illegális migrációt szorgalmazzák a legkülönfélébb változatokkal próbálkozva, ilyen-olyan kvótákkal, fenyegetésekkel, zsarolásokkal. Jöttek, jönnek és jönnének afgánok, vagy magukat annak valló migránsok attól függetlenül is, ami most Afganisztánban történt. De persze jó ürügy ez a helyzet, a most vélhetően ténylegesen menekültek befogadásának ügye, ami kivételesen még indokolt is lehet.

– A szörnyű következmények ellenére Európa átnevelése tovább folytatódik, az SZDSZ egykori maoista kultúrforradalma kismiska ahhoz képest, ahogy ma az lmbtq-szélsőség rombolja a fiatalságot, reklámozza a pedofíliát. A jól fizetett politológiai intézetek, amelyeknek feladatuk lenne a szellemi ellencsapás, miért bénultak le hazánkban?

– A törvényes magyar kormány bármi áron való térdre kényszerítésére törekvő EU-s bürokrata elitnek teljesen mindegy, hogy milyen ürüggyel támadhatja a gyűlölt Orbán-kormányt. Nem riad vissza semmilyen eszköztől sem, belemagyarázva egy gyermekvédelmi törvény értelmezésébe akár az eszmék szabad áramlásának korlátozását is. De belefér a nemtelen eszközök sorába még a kiskorúak megrontását elkövető pedofil bűnöző tettének megértése, tolerálása is. Ez már nyílt háború (egyelőre csak „hideg”) a normális döntő többség és a deviáns törpe kisebbség között, ahol az erőviszonyok jelen állása szerint a deviánsok sorra nyerik a csatákat, de a háborút a normálisok fogják megnyerni. Vagy vége lesz a világnak.

A normálisok csapata (hivatásos szellemi munkások, intézmények) is teszik a dolgukat, tiltakoznak, érvelnek, itthon és világban is. Szerencsére az államhatalom a normálisok oldalán van és amíg ez így van, addig nem lehet nagy baj.

Térkép: MTVA