Szabadság nem virul a holtnak véréből

„…a rombolást segítik a külső hatalom és érdekek szolgálatában álló, fizetett zsoldosok, hazaárulók.”

Időszerűbb mondatot aligha lehet megfogalmazni.

Pedig egy csaknem két évszázados, 1823-ban költött nemzeti imádságra utal Cs. Varga István irodalomtörténész intelme. A neves magyar értelmiségi „Nyújts feléje védő kart…” Kölcsey Ferenc: HIMNUSZ címmel írt kötetet, melyet a Hungarovox Kiadó tett közkinccsé a közelmúltban.

„Hányszor támadt tenfiad Szép hazám kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre” – jajdult fel a géniusz a XIX. század elején.

Fájdalmasan és fölemelően is szól a ma emberéhez Kölcsey Ferenc alkotása. A nemzeti imádságról írt bő 300 oldalas könyvben az irodalomtörténész felszínre hozza Himnuszunk rejtett kincseit, s talán szavakkal ki is mondja, de sugalmazóan mindenképp érzékelteti: csodálatos mű.

Ezt a könyvet meg kellett írni – győződik meg az olvasó a kötet összehajtásakor. Cs. Varga István nagy munkát vett a vállára, és jól érezte, hogy Kölcsey Ferenc valamely utókori magyar hívének ezt meg kell cselekednie. Nem „csak” magát a költeményt elemezte, noha ez is jelentős teljesítmény, hiszen a mű sok különleges érték finom nemességű ötvözete.

A teljes anyag