Cs. Varga István 75

Hetvenöt éves Cs. Varga István irodalomtörténész. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

Tanár úr, Ön e nemes életkort jeles kötettel ünnepli: a közelmúltban jelent meg a „Nyújts feléje védő kart…” Kölcsey Ferenc: Himnusz című kötete. Mennyiben érzi úgy, hogy korunkban a magyar „küzd ellenséggel”?

– Hálaadó könyv: adósságtörlesztés. Asszonykámmal megértük az aranylakodalmat. Négy unokám közül a legidősebb 18 éves, a fiam 50, édesapám az Égben lett 100 éves, amelyből majdnem 97 esztendőt töltött idelent. Hála Istennek, van kinek és miért hálát adnom.

Himnuszunk a legszentebb versimádságunk. Kulcsfogalmai: az áldás, jó kedv, bőség, kiengesztelődés, védettség: „Nyújts feléje védő kart, / Ha küzd ellenséggel”. Kormos István szerint „A »Nyújts feléje védő kart,…« költészetünk legfontosabb verssora.”

A „védő kar” a Szent Jobbra, Szent László csatabárdot forgató, országvédő, a rabló kuntól a magyar lányt megmentő karjára is utalhat.

A teljes interjú.