Magyar irodalmi világ a Muravidéken

2 mins read

Irónia és önirónia is dúsítja Bence Lajos muravidéki – göntérházi – költő, író prózáit. Ugyanakkor költeményeiben az ünnepélyesség honos: „Boldog lehet, ki

Ostrom alatt a “baszjad izüt”

2 mins read

Zavarodottságot keltett az avar kori magyar nyelvemlék híre extrém publicista körökben. „Kiknek az érdeke és miért, hogy ezt a megállapítást kigúnyolják, nevetségessé

A Jászok Egyesületének három évtizede

2 mins read

Alapításának századik és újjáalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepelte az elszármazott és az otthon élő jászságiakat összekapcsoló Jászok Egyesülete Budapesten, a Hadtörténeti Intézet és

Magyar nyelvemlék a VIII. századból

3 mins read

Az avar birodalomban élő magyar nyelvű népelem léte már nem feltevés, hanem tény. Megtartották a Magyarságkutató Intézet Ősi írásaink – a népszerűsítés és

IV. Béla király levele IV. Ince pápához

14 mins read

Orbán Viktor átadta Ferenc pápának annak a levélnek a másolatát, amelyet IV. Béla magyar király IV. Ince pápához intézett.     (1250. november 11.) Krisztusban szentséges