Igaz, Isten malmai lassan őrölnek, de őrölnek

Hitvallásunk alapgondolata imigyen szólt, szól a mai napig: 

“a pénzhatalom és a bürokraták Európája helyett, mi az értékek és a nemzetek Európájának létrejöttét kívánjuk elősegíteni!”

Orbán Viktor, magyar miniszterelnök kezdeményezésére e gondolat gyakorlati érvényre juttatása érdekében immár európai parlamenti képviselőcsoport szerveződik Patrióták Európáért elnevezéssel

A szuverén nemzetek valódi szövetségének a létrejötéthez sok sikert, eredményes munkát kívánok!

Mészáros László

a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

 

Íme, az egykori Alapító Nyilatkozatunk:

„Mi, patrióta európai polgárok Patrióta Európa Mozgalom néven új mozgalmat indítunk közös értékeink hirdetésére, védelmére.

Nekünk, magyarországi demokratáknak az emberi jogok védelme, a társadalmi szolidaritás, a vállalkozás szabadsága és a gazdasági növekedés gyümölcseinek igazságos elosztásába vetett hit, valamint a tiszta természethez, a védett környezethez való jog éppen olyan alapértékünk, mint magyar kulturális hagyományainknak és kivételesen gazdag, gyönyörű anyanyelvünknek védelme, és fejlődésüknek harmonikus összekapcsolása.

Mindezek nélkül számunkra a demokrácia, a jogállamiság nem képzelhető el, s éppen olyan fontosak, mint hazaszeretetünk, vagy éppen antik, illetve keresztény hagyományainkon, kultúránkon alapuló európai identitásunk.

2010 tavaszán nemzetünk szabad választásokon kétharmados felhatalmazást adott a polgári patrióta politikai pártoknak, és e nagy közös akarattal megteremtette a feltételeit annak, hogy parlamentáris módon, polgári értékrenden alapuló forradalmi változások következhessenek hazánkban: a választópolgárok döntő többsége az új kormánytól elvárta, hogy az országot a velejéig korrupt, széteső félben levő posztkommunista fél-demokráciából valóban új alkotmányon és törvényeken alapuló polgári demokráciává alakítsa át.

Szinte reménytelen gazdasági, erkölcsi romlásba sodort nemzetünk ösztönös reakciója volt ez a kétharmados felhatalmazás, mellyel személy szerint Orbán Viktort és az általa vezetett polgári demokratikus politikai erőket hatalmazta fel a nemzet a hőn kívánt változások levezénylésére.

Mi, a mozgalom alapítói a két év előtti eltökéltségünkből egy jottányit sem engedünk, nem hagyjuk, hogy akár hazai, akár külhoni politikai-gazdasági-pénzügyi erők és kulturális holdudvaraik, valamint médiájuk hiányos tényismeretükből adódóan vagy szándékos hazugságokat hangoztatva, gyakran kettős mércét alkalmazva kioktassanak bennünket, és vádjaik következményeként egyre kilátástalanabb állapotba sodorják gazdaságunkat.

Töretlenül támogatjuk lehetetlen helyzetbe taszított országunk állami vezetőit, és nem hagyjuk, hogy álságos, sokszor hazug állításokkal vádolják őket s rajtuk keresztül azt a több milliónyi magyar választópolgárt, amely demokratikus úton juttatta őket a hatalomba.

Nem hagyjuk, hogy olyan vétségekkel, bűnökkel illessenek bennünket, amelyek ellen mindig is harcoltunk történelmünk során, és küzdünk ma is.

Méltatlannak tartjuk, hogy még nekünk, európai magyar patriótáknak kell magyarázkodnunk demokrata mivoltunkkal kapcsolatosan; nekünk, akiknek itt Európa közepén az 1100 éves államiságunk szinte a génjeinkbe véste a patriotizmus és az európai polgári értékrend minden ismérvét.

Útjára indítjuk hát a Patrióta Európa Mozgalmat.

Felhívjuk polgártársainkat, a civil szervezeteket, csatlakozzanak hozzánk! Fejezzük ki sok millióan, hogy nem engedjük megszentségteleníteni értékeinket, nem hagyjuk magunkat többé megalázni!

Tűzzünk a mellünkre egy szál virágot, vagy gyermekeink, unokáink által készített virágrajzot! Legyen a sokszínű virág a Patrióta Európa Mozgalom szimbóluma.

Budapest, 2012. február 12.

Mészáros László

ügyvezető elnök-főtitkár

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

Valamint a csatlakozott négyszáz civilszervezetet képviselő Civil Összefogás Fórum és a Civil Egyeztető Tanács elnökségei nevében”