– Jó ideje halljuk, mennyire fontos az innováció. A kifejezést nagyjából értjük, fejlődést, fejlesztést jelent. A tartalmát már sokkal kevésbé, mert nem egyszerűen a már említett fejlesztést takarja. De akkor mit?

– Az innováció az ötlet kipattanásától a profit banki átutalásáig tartó folyamat. A legtöbbször műszaki ötletre gondolhatunk. Ötlet mindig csak egy fejből pattan ki, annak kidolgozásához azonban már több fej kell. Meg kell tervezni részletesen a terméket, majd a gyártást, a minőségbiztosítást, ki kell alakítani a piacra jutás körülményeit. Le kell bonyolítani a kereskedelmi folyamatokat, és rendezni kell a pénzügyeket. Ebből az egyszerűsített leírásból is látszik, hogy az innováció igazi csapatmunka.

Több szakma kiváló képviselőinek kell egy céllal dolgoznia. Mérnök, közgadász, piackutató, marketing-, azon belül reklámszakember, bankár kell, hogy együttműködjön. Az innovációban eredménynek, teljesítménynek kell a siker mögött lennie. A siker három részből áll: pozitív nyilvánosság, ünneplő alkalom és pénz. Sikert olyan emberek is elérnek, akiknek semmilyen teljesítmény nincs a hátuk mögött. Az innováció azonban nemes érték: itt a hasznos teljesítmény nélkülözhetetlen, azaz mérhető, betonbiztos adatokkal kimutatható eredmény kell, hogy legyen, ez az alap.