Energiaminiszteri nyilatkozat

Terjedelmes interjút közölt a Világgazdaság  Lantos Csaba miniszterrel energiapolitikánk néhány aktuális kérdéséről. Erről kérdeztük Járosi Mártont, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökét.

– Elnök úr, hogyan gyarapította az Ön tudását a miniszteri interjú?

– Fontos és aktuális, szakszerű tájékoztatás, ami néhány kérdésben egyértelmű kormányzati álláspontot rögzít, de alapvető problémákról nem beszél. Mind a kormányzati álláspont, mind az interjú hiányosságai észrevételekre késztetnek.

 

– Miben állnak ezek?

– Örülünk, hogy megkezdődött a szivattyús energiatároló megvalósíthatósági vizsgálata. Nem tartjuk jónak, hogy a legjobb, prédikálószéki telephelyet „szélsőségesen abszurd lehetőségnek” minősítve eleve kizárták a vizsgálatból. Pedig a honlapunkon szereplő előadás szerint tájvédelmi szempontból sem aggályos.  

Azzal is egyetértünk, hogy a „Mátrai Erőmű életben tartásával garantálható afolyamatosan stabil energiaellátás” — de szerintünk nemcsak rövidtávon. Az az álláspontunk, hogy a hazai lignitvagyon hasznosítása, a Mátrai Erőmű lignitalapon történő fejlesztése energiaszuverenitásunk szempontjából is kiemelt fontosságú. 

A naperőművek további létesítésével sem értünk egyet. A naperőműves fejlesztéseket le kell állítani. Vissza kell térni a 2011. Nemzeti Energia Stratégia atom-lignit-megújulók koncepciójához.

– Említette, hogy a miniszter alapvető problémáról nem beszélt. Mi ez?

A villanyimport. A hazai villanyellátás csak jelentős, a fogyasztás harmadrészét kitevő importtal tartható fenn, amint ezt az önöknek adott „Nemzetbiztonsági kockázat” c. interjúban kifejtettem. Ideológia helyett természettudományi alapú energetikát kell folytatni. Stratégiát csak kipróbált megoldásokra szabad alapozni. Az időjárásfüggő „erőművek” nem felelnek meg ennek a követelménynek.