Nemzetbiztonsági kockázat

A következő címmel jelent meg írás a Magyar Nemzet 2024. február 5-i számában: Nemzetbiztonsági kockázat is egyben a magas áramimport. Erről kérdeztük Járosi Mártont, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökét.

– Elnök úr, miért?

– Örömmel és kellemes meglepetéssel vettem, hogy a Magyar Nemzet leírta a villany importra vonatkozó társulati álláspontunkat. 

– Mi az önök szakmai álláspontja?

– Irányváltásra van szűkség az energetikában. A 2018-ban rossz irányba fordult hazai energiapolitika következménye a villamos energia-fogyasztás ellátásának sérülékeny szerkezete, amit a 2022. évre az ábra szemléltet: 

A hazai villanyellátás csak jelentős importtal tartható fenn, aminek százalékos arányát ez az ábra szemlélteti:


– Mit javasolnak?

– Társulatunk helyzetértékelését és javaslatait az Energetika a klímaizmus fogságában c. tanulmány részletesen tartalmazza, amely honlapunkon olvasható. 

– Mi annak a summázata?

– Ideológia helyett természettudományi alapú energetikát kell folytatni. Stratégiát csak kipróbált megoldásokra szabad alapozni. A teljesítőképesség hiányát nemzeti erőművekkel kell mérsékelni. A naperőműves fejlesztéseket le kell állítani. Vissza kell térni a 2011. Nemzeti Energia Stratégia atom-lignit-megújulók koncepciójához. Paks 1 üzemidő hosszabbítása, Paks 2 megvalósítása elengedhetetlen. A hazai lignitvagyon hasznosítása, a Mátrai Erőmű fejlesztése kiemelt fontosságú. 

 

Kép: archív