A pécsi Karnagy

Személyes búcsú Ivasivka Mátyás tanár úrtól. A pécsi zenei élet egyik meghatározója volt 50 éven keresztül.Futótűzként  terjedt el a szomorú hír, hogy Ivasivka Mátyás tanár Úr, november 11-én 90 éves korában Pécsett elhunyt.Egyszemélyben volt tanár, karnagy, zeneszerző és cserkészvezető. 

1933. január 12-én született Miskolcon. 1951-ben  érettségizett Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban. 1951 és1954 között a pécsi Zeneművészeti Szakiskola Tanárképző Intézetében  végzett, ahol olyan tanárok tanították mint Antal György, Agócsy Laszló és Graef Matild.1954 es 1957 között Zalaegerszegen  a Goldmark Károly Zeneiskola zenetörténet- és szolfézstanára volt.1957-től a pécsi Nagy Lajos Gimnazium (2006-ig), a Janus Pannonius gimnazium (1957-1990) ének és zenetanára és karnagya volt. Ugyanilyen beosztásban müködött több éven keresztül a pécsi „Zínyi Miklós“ Közgazdasagi Technikumban.Személyes ismeretség és barátság kötötte Kodály Zoltánhoz, a Péczely családhoz. 1963-ban a Janus Pannnonius Gimnáziumban létrehozta az első pécsi közepiskolai ének-zene tagozatot.

Három évtizeden keresztül vezette a Mecseki Szénbányak  férfi karát.

Középiskolai együtteseivel a keszthelyi Helikon ünnepségeken: összesen 61 aranyérmet nyert, 16-szor fődijat.

A keszthelyi Helikonon történt: Èdesapammal együtt tiltakoztak Veress Péternél, mert egy tehetséges szekszárdi fiút a már megszavazott és elfogadott első helyről a második helyre tettek. Az első hely azt jelentette, hogy a illetőt (a későbbi  „ Móka Misit“) felvették volna a Színművészeti Főiskolára.

Világhirű zeneszerzőkkel való kapcsolatat réven hazai bemutatókat vezenyelt, mint peldául: Vritten: Missa brevis, Carl Orff: Rota, Igor Stravinsky: Credo.

1965-ben létrehozta az első magyar Orff zenekart

Az 1995-ben alakult Agócsy Laszló  Zeneiskola igazgatója 2003-ig. 1998-2006-ban a Ciszterci Gyermekkar alapitója  és karnagya.

A Magyar Cserkészszövetség zenei vezetöje, 10 zenei- es cserkészkönyvet irt.

A 40 éves osztálytalalkozónkon elénekeltük a „ Cohors  generose“ című dalt az iskolai énekkarral.

Hadd idézzem Nagy Endre barátom és osztálytársam (Tokyo) hozzám írt E-mailjét:

Mindenesetre megragado személyiség (azaz “Valaki”) volt, lehetett tőle tanulni. Én is hegedültem a zenekaraban, mentünk Keszthelyre, a Helikonra. Fantasztikus lelkesedéssel beszélt tanitványainak a zenéröl, lehetett érezni, hogy a zene világában él. Isten nyugosztalja! Hálával emlékszem rá.

A sorok irója is kegyelettel emlékszik rá, volt iskolája ikonikus tanárára, karnagyára, zeneszerzőjére, cserkészvezetőjére, akinek neve egybeforott Pécs város zenei életével, Baranya megye, Magyarország és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumával.

Kedves Matyi Bátyám: Nyugodjál  békében!

Makovitzky József 
(Univ. Heidelberg es Freiburg i. Br.)