EURÓPA SÍRÁSÓI

Európa német és  egyéb nyugati árulói olyan hülyék, hogy úgy születni sem lehet, csak  drága, elit nyugati  egyetemeken lehet  ezt a fokot  elsajátítani

Amerikai parancsra   tönkreteszik az  európai ipart és  kereskedelmet.

Ez az  extra hülye banda elképzelhetetlenül sok, a  saját  nyelvén is  analfabéta  fiatal katonaviselt, vagy annak kiválóan alkalmas  férfít importál, a nagy munkaerő- és gyererhiányra hivatkozva.

Véletlenül sem  jut  eszükbe  az a  megkerülhetetlen biógiai törvény, miszerint  egy  egészséges hajlamú férfinek  egy nőre van  szüksége.  Rettenetesen meg vannak lepődve, ha  egy nekivadult, ösztöneit képtelen féken tartó férfi megerőszakol vagy még  meg is öl egy nőt.  Még ha  a rendőrségüknek módjuk van rá, el is  titkolják az  esetet. Még  akkor is  igyekeznek  titkolni, ha kisgyerekről van  szó.

Egyes   városok iskoláiban már  ritkaságszámba  megy a fehér  német gyerek. Azt is  félelemben tartják, ütik, verik, csúfolják  a   bevándorlók gyermekei, akik  nem  szívesen vagy   egyáltaláén nem hajlandók németül tanulni.

Az olcsó orosz üzemanyag és nyersanyag letiltásával tönkretették a  német ipart, sajnos Európa javarészével  együtt. A hihetetlenül buta  szankciókkal  csak  annyit értek el, hogy nyugat Európa továbbra is orosz olajat, gázt  használ, kerülő úton, sokkal  drágábban, az USA  pedig továbbra is, pofátlanul,  tonnaszámra veszi az orosz urániumot s minden mást, amihez kedvük van.

 

UKRAJNA

          Ami Ukrajnát illeti, ez nem  történelmi állam. Sohasem létezett, amíg a Szovjet nem csinált  belőle  egy adminisztrativ tagállamot, hogy még  egy  szavazatuk legyen az ENSZ-ben. Összesöpörtek  egy látszat államot, nagyon jelentős orosz kisebbséggel kevesebb lengyellel, románnal, magyarral, krimi tatárral, ruszinnal hogy csak a  nagyobbakat  említsük. A nyíltan náci ukránok erőszakkal akartak  egy nemzetállamot teremteni a  kisebbségek elnyomásával. Amikor az oroszok erősen tiltakoztak, megszületett a Minszki Egyezmény. Ha  azt betartatják, ma is  béke lenne.

Annak betartása  nyugati aláírásra nógatóknak eszük ágában sem volt. Ezt Merkel maga  erősítette  meg: („https://moszkvater.com/merkel-varatlan-beismerese/) Tehát az EU+USA kényszerítette a oroszokat  a támadásra.  Azok, óriási haderejük birtokában nem szálltak meg nagyobb területet, mint  amennyi a  népesség alapján megilletné őket.

Nekünk is van  elszámolni valónk a náci ukránokkal. Igaz, Kárpátalja zöme ma  már többségében szláv, de nem ukrán. Különböző időben, különböző kulturájú , rokon  nyelvűek telepedtek be. Ezek zöme  Rákóczi hívei, katonái voltak, a pánszlávizmusról nem is  hallottak.  Csak az  első világháború előtt lepték el a  vidéket a  cári oroszország ügynökei, hatalmas szláv propagandát kezdve. Ennek  alapjaira építettek az ukránok.

Az 1991-es népszavazásról néhány szó

Mindenekelőtt az 1991-es, autonómiáról szóló népszavazás eredményének tiszteletben tartását követelik a kárpátaljai ruszinok – írja a comments.a hírportálon megjelent közleményre hivatkozva a Kárpáthír.

Hiába szavazták meg

Az 1991. december 1-én tartott népszavazáson az urnákhoz járulók 78 százaléka támogatta Kárpátalja önrendelkezését, 81 százalék az ezen belül létrehozandó beregszászi autonóm magyar körzet létrehozását, Ukrajna azonban a mai napig figyelmen kívül hagyja az eredményt.

Ezért a ruszinok  tanácskozásokon elfogadtak egy határozatot, melyben arra kérik az ENSZ-t, az Európai Bizottságot, az Európa Tanácsot és az EBESZ-t, gyakoroljanak nyomást Petro Porosenko elnökre.

Tehát a ruszinok legalább  egy része  sem kér a náci ukránokból. Nyugat erről sem vett   tudomást.

 

RÉGI SZÉP IDŐK

          Valamikor, nagyon régen, a királyok és  hadvezérek is kiálltak a  csatatérre s ha rászorultak, maguk is verekedtek. Néhány ott is lelte hősi halálát, vagy karjától búcsúzott..

A Világháború első és  második fejezetében is   akadtak  szép számmal politikai vagy katonai vezetők, akiknek fiai  a sáros, véres  lövészárokban vagy az égő   tanokban  haltak hősi halált.

Ma már kissé más a  helyzet. A fő (titkos?) hadviselő ország feje és  fiacskája, óriási pénzeket zsebelt be az ukránoktól. Hálából elindítottak egy teljességgel maguk által kiprovokált háborút, amelyet az utolsó  csepp ukrán vérig  akarnak  folytatni és ezzel Európát is  nyomorba lökni. Ők az okosak, erősek és hatalmas  pénzeket söpörnek a  zsebükbe.

Eddig sikerült  nekik  százezreket megöletni, többszázezret megsebesíteni – talán örökre munkaképtelenek tenni. Ha  egy  katona  meghal vagy munkaképtelen lesz, az  nem csak egy  ember, hanem valakinek az öregkorában gondviselő  fia, férje,  apja, jövendőbelije. Százezrekre tehető azon szerencsétlen hajadonoknak a  száma, aki soha sem  tud  férjhez menni s  valószínűleg gyermeke sem lesz.

Magyaródy Szabolcs

ma 99 éves

Európa-érmes újságíró