Dr. Rácz László egri emlékfája

Dr. Rácz László (1945-2020), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem emeritus professzorának emlékezetére fát ültettek Egerben, a Ráckapu téri Vincellér-parkban. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete kezdeményezte az emlékfaállítást. Küldetésüknek tekintik az Eger és környéke szőlőtermesztéshez, borászathoz kapcsolódó kulturális hagyományok ápolását.

A Vincellér parkban 2008. óta ültetnek emlékfát azoknak a neves, a szőlészet és borászat terén maradandót alkotó elődeinknek – egri szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek, borászoknak – , akiknek a nevét az utókornak érdemes megőrizni.

Minczér Gábor alpolgármester személyes köszöntőt mondott, Rácz Lászlóra, az egykori fertálymesterre is emlékezett.

Dr. Hauser Zoltán – a sok névváltozást meg- és túlélt egri Tanárképző Főiskola korábbi rektora, nyugalmazott főiskolai tanára – eredményeket felmutatva idézte fel dr. Rácz László szakmai pályafutását és mindig jóra törekvő, szeretetteljes személyiségét. Dr. Rácz László az Eszterházy Károly Egyetem jogelődjében 1964-1968 között szerzett matematika-kémia szakos diplomát. Alma Materében a főiskola, majd az egyetem tanáraként munkálkodott. Az oktatás és kutatás volt a lételeme. Professzor emeritusként is példamutató oktatómunkát végzett. Hallgatói iránti kimagasló szeretet, segítőkészség jellemezte. Egész életében és tanári pályáján hűséges maradt szülővárosához, családi hagyományaihoz, egyeteméhez, tanítványaihoz. Kollégái, hallgatói szerették, tisztelték. Példakép, követésre méltó mintaadó volt mindenki számára. Múlhatatlan érdeme, hogy az Egri Tanárképző Főiskolán, majd az Egyetemen is megmaradt a vegyészképzés. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen ő kezdeményezte a szőlész-borász felsőfokú szakképzést, előadója volt a borászati technológia, a borkémia és a borkultúra tárgyaknak, lelkes résztvevője különböző kutatási projekteknek.

Dr. Rácz László testvére, Rácz József a Család nevében szívből jövő köszönetet mondott az emlékfaültető Egri Borbarát Hölgyek Egyesületnek, az Egri Bikavér Borlovagrend, az Egri Fertálymesteri Testület, a civil szervezetek jelenlévő tagjainak, László bátyját ismerő, tisztelő, jelenlévő, együtt ünneplőknek. Hangsúlyozta: bátyja több ezernél is több diákot tanított. Mindig a szépre, jóra, igazra törekedett. Családjának, hallgatóinak, mindenkinek a legjobbat, a legszebbet akarta.

Dr. Rácz László most elültetett vér fűzfája is arra emlékeztet: akik jeles elődeiket emlékjellel tisztelik meg, önmagukat is tiszteletre méltóvá teszik. Híres egri borászok, Gál Tibor, Bereznai László, dr. Csizmazia Darab József szőlőnemesítők, Grőber Jenő borász, az egri Vincellériskola néhai szőlész-borász tanárai, oktatói, valamint Barócsi Dezső, Dr. Kaptás Tibor, és Thummerer Vilmos emlékfái ma már egy kis fás ligetet alkotnak.

Cs. Varga István