Nagy Testvér figyel

Az Európai Bizottság egy újabb eszközön dolgozik, hogy felügyelje és ellenőrizze a szólásszabadságunkat.  Ha sikerrel jár, megfoszt minket attól a lehetőségtől, hogy tiltakozzunk a legrosszabb tervek ellen is.

Mint mindig, ezt is a megdöbbentő bűncselekmények elleni nemes küzdelem álcájába öltöztették. Úgy tűnik azonban, hogy tartózkodnak az olyan eszközök alkalmazásától, amelyek egyértelműen hatékonyabbak lennének. Miért?

A szólásszabadságunk és a magánélethez való jogunk ellenőrzése az egyetlen, vagy akár a legjobb módja a gyermekbántalmazás elleni küzdelemnek?

Egyetért azzal, hogy megalapozatlanul gyanúsítottként kezeljenek szörnyű bűncselekményekben?

Ha nem, tiltakozzon a kezdeményezés ellen, és írja alá petíciónkat.

Ha többet szeretne megtudni, kérjük, olvassa el a petíció szövegét a mellékelt linken.

Az Európai Bizottság betekintést szeretne nyerni a levelezésünkbe!

A kiskorúak kizsákmányolása elleni igazságos fellépés ürügyén az Európai Bizottság meg akarja szüntetni az azonnali üzenetküldők végponttól végpontig terjedő módszerrel történő titkosítását. Minden visszafejthető és értékelhető lesz, beleértve a családtagok és barátok, ügyvéd és ügyfél, állampolgár és oknyomozó újságíró közötti levelezést, az alkalmazottak közötti üzeneteket vagy a vállalkozók közötti kereskedelmi levelezést. Ez valójában a polgárok megfigyelése, amelyet a gyermekek biztonságáért folytatott küzdelem ürügyén vezetnek be.

Tisztelt Elnök Asszony,

a gyermekbántalmazás megelőzése nagyon fontos és nemes cél, amelynek elérésére az egész európai közösségnek törekednie kell. Ennek eredményes megvalósításához átfogó gyermekvédelmi programot kell kidolgozni nemcsak a digitális térben, hanem az oktatási intézményekben, a médiában és a széles körben értelmezett kultúrában is, amelyben a gyermekek napi szinten részt vesznek. A probléma megoldása azonban nem okozhatja azt, hogy az EU-tagállamok valamennyi polgárát megfosztjuk bizonyos alapvető jogoktól és szabadságoktól.

Ezért is aggodalmunkat fejezzük ki a gyermekbántalmazás megelőzéséről és leküzdéséről szóló uniós rendelettervezet miatt. A projekt kezdeményezője által elképzelt megoldás aláássa a végpontok közötti titkosítás lehetőségét, amelyet egyes azonnali üzenetküldők használnak. Ez nemcsak az Európai Unió tagállamai polgárainak alapvető jogainak megsértése, hanem a tervezet elfogadásának lehetséges következményei, és mindenekelőtt tényleges eredményessége tekintetében is komoly kétségeket vet fel.

Az internetezők által használt sok azonnali üzenetküldő alkalmazás a végpontok közötti titkosításnak köszönheti népszerűségét. Ennek köszönhetően az olyan alkalmazások felhasználói, mint a WhatsApp vagy a Signal, bizalmasan kezelhetik levelezésüket, és megóvhatják azt a kiberbűnözők által történő ellopástól. A projekt megvalósítása aláássa az üzenettitkosítás ezen formáját, és a magánélet valamint az internetes levelezés biztonságának felszámolását jelenti. A javasolt változtatások eredményeként az összes üzenet nemcsak a rendvédelmi hatóságok számára lesz elérhető, hanem kiszolgáltatottá válik az illetéktelen támadásokkal szemben is.

Ez a projekt minden uniós polgárra potenciális bűnözőként tekint, és minden interneten keresztül küldött üzenetet és fájlt potenciális jogsértésként kezel, amelyet a bűnüldöző szerveknek ki kell vizsgálniuk. A családtagok és barátok közötti levelezés, az alkalmazottak közötti üzenetek vagy a vállalkozók közötti kereskedelmi levelezés visszafejtésére és értékelésére is sor kerülne. Ez vonatkozik az oknyomozó újságírókra, ügyvédekre, emberi jogi jogvédőkre stb. is. Ez valójában a polgárok megfigyelése, amelyet a gyermekek biztonságáért való küzdelem ürügyén vezettek be. A javasolt intézkedések hatalommal való visszaéléshez, téves riasztásokhoz és valamennyi állampolgár magánlevelezésének teljes körű megfigyeléséhez vezethetnek.

A benyújtott tervezet semmilyen módon nem hivatkozik a gyermekbántalmazás okaira, és nem próbálja ellensúlyozni a gyermekek testiségének progresszív tárgyiasítását a kultúrában, a szórakoztatóiparban vagy a divatiparban. Ez megkérdőjelezi a projekt kezdeményezőjének valódi motivációját, aki arra összpontosít, hogy hozzáférhessen a polgárok bizalmas levelezéséhez, és megfosztja őket magánélethez és biztonságérzethez való jogtól. A bűnözés elleni küzdelem nemes célja nem legitimálja a legfontosabb állampolgári jogokat és szabadságjogokat, valamint a demokratikus rend alapjait aláásó megfigyelési megoldások bevezetését.

A javasolt megoldás hatékonysága a gyermekbántalmazás elleni küzdelemben szintén kérdéses. Érdemes megjegyezni, hogy a végpontok közötti titkosítás tilalma nem vonatkozik azokra a bűnözőkre, akik továbbra is az Európai Unión kívülről származó alkalmazásokat használnak, így nem szűnik meg az illegális tartalmak bűnözők általi ingyenes továbbításának lehetősége. Ennek eredményeként a javasolt megoldás nem oldja meg a problémát, csak korlátozza az uniós lakosok szabadságát és magánéletét.

A fentiekkel összefüggésben ebben az ügyben az érintett tervezet visszavonásával, illetve annak megfelelő módosításával – a végpontok közötti titkosítás alkalmazását megakadályozó rendelkezések törlése által – kapcsolatban kérjük az Ön beavatkozását.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej