Hangfájlos följelentő a hadseregben

A Központi Nyomozó Főügyészség kivizsgálta a Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke magatartását kifogásoló feljelentést, amelyet bűncselekmény hiányában elutasított. Ismeretlen személy szolgálati visszaélés bűntette és alárendelt megsértésének bűntette miatt tett feljelentést, amelyhez két hangfájlt is csatolt. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Szerkesztő úr, a Magyar Honvédség vezetőjét ért  hangfájlos följelentés azt üzeni, hogy az ötödik hadoszlop a magyar hadseregbe is beépült. Háborús időkben ez mennyire növeli a kockázatot?

− A Magyar Honvédség, s általában a katonaság – civil szemszögből nézvést – sokak számára ismeretlen és átláthatatlan szervezet. Szabályrendszere és tevékenysége nem hasonlítható a civil intézményekéhez és szerveződésekéhez. Az ország fegyveres védelmét szolgáló feladatkörét tekintve ez teljesen érthető. Háborús események hatására természetes, hogy a katonai szabályok szigorodnak, egyes ellendrukkerek mégis úgy tesznek, mintha a katonaságot a szokványos polgári jogok alapján kellene vizsgálni és megítélni, holott ezt szolgálják a katonai előírások, szabályok és törvények.

Az ötödik hadoszlop tudvalévően olyan csoportosulás, amely politikai válság vagy háború esetén saját hazájával szemben idegen hatalmi érdekeket szolgál, és céljai eléréséhez semmilyen alantas eszköz alkalmazásától sem riad vissza. Magyarországon ez a hazaáruló tagozat a politikai életben már az ukrajnai konfliktus kitörése előtt is igen aktív volt, napjainkra pedig a Magyar Honvédséget is igyekszik kikezdeni, ami a szomszédságunkban dúló háborús események miatt különösen veszélyes jelenség.

A teljes interjú.