STOLTENBERG ÚR FIGYELMÉBE

Önnek és  az EU  vezetőségének  valószínűleg  halvány  fogalma sincs, hogy  több mint  ezeréves vad, határtalan  magyargyűlöletük honnan   származik.  Elárulom önöknek, szépen pontokba  foglalva:

1/ UGROS ELIMINANDOS  ESSE (Irtassanak ki a magyarok!) – Így hangzott a IV. (Gyermek) Lajos Kelti Frank király  hadparancsa … amivel útnak indította hatalmas, kitűnően felszerelt  seregét  az akkoriban be- vagy visszatelepült magyarok  ellen. 

A római államférfi, Cato the  elder  óta (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam) nincs a világon még egy nép, amelyet nem legyőzni, elűzni, vagy behódoltatni akartak, hanem kiirtani. 

A pozsonyi  háromnapos  csatában  (907. július 4-7. között ) Árpád  magyarjai teljes  vereséget mértek erre a  seregre, amely maradványai mindent  elszórva, hátrahagyva   menekültek nyugatra

2/ A tatárjárás  elhárításához nem kaptunk segítséget, de az osztrákok megszállták az ország  nyugati  részét.

3/ A százötven évig tartó balkáni  török háborúhoz  nem kaptunk komolyabb   segítséget

4/ Nándorfehérvár ostromához és más  alkalommal  európai  hajók  szállították át  Boszporuszon a  török hajóhadat

5/ Nándorfehérvárnál és  Mohácsnál idegen – francia – tüzérség is  besegített a  törököknek.

6/ Mohácsnál sem  segített Nyugat, Lutherrel, parasztlázzadásokkal és  Róma  kifosztásával  voltak  elfoglalva. 

7/ Mohácsnál elveszett  a teljes magyar fegyverzet. Annak hiányában nem  tudtunk  védekezni még  Buda  megszállása ellen  sem.

8/  A háromszáz évig tartó török háborúkban  a  magyarság  elvérzett, azóta  sem  heverte ki azokat a szörnyű  demográfiai  veszteségeket.

9/  Buda „felszabadítása” és  rombadöntése csak presztízs okokból  történt, mert a  török  főerők délen  voltak. Ha  a Magyarországból ezer év  alatt  elrabolt  műkincseket, aranyat visszakapnánk, Európa  leggazdagabb állmai között  volnánk.

10/  Az ostrom  teljesen  romba  döntötte a még meglévő, kissé elhanyagolt Mátyás-renaissance palotáit.

11/ A főleg  zsoldosokból álló sereg győzelemittasan teljesen kirabolta  Budát, lemészárolt  minden élőlényt, csak értékes  foglyokat  ejtett.

12/  A Budán zsákmányolt  műkincsek, Corvinák ma is  megtalálhatók  a  nyugati  múzeumokban és a bécsi Schatzkammerban

13/ A „felszabadított” Budán idegenek kaptak meg  mindent. Magyarok csak mint   szolgák lakhattak a  Várban

14 / Az északról visszatérő  tulajdonosok nem kapták vissza  birtokaikat. Idegenek  százezreit  telepítették be  a nem felszabadított, „meghódított területekre”  a Habsburgok.

15/ Szabadságharcainkat általában nem  támogatta  nyugat. Kivétel a  Rákóczi szabadságharc volt, melyet  a  franciák támogattak, amig ki nem  egyeztek az osztrákokkal.  Ezzel  a  szabadságharc  sorsa is  megpecsételődött.                                                                                 

16/ Mária Terézia  (miután a  magyarok mentették meg a  bőrét (Vitam et  sanquinem) egy irodát tartott  fenn, melynek a  feladata a  magyarság rosszhírét terjeszteni a követségeken keresztül.  Mikor a pozsonyi országgyűlés tudomást  szerzett erről, megígérte annak megszüntetését, de  más  néven, más helyen  tovább működtette.

17/ Az 1848/49-as  szabadságharcot nem ők verték le, hanem a  behívott oroszok előtt tettük le harc nélkül a fegyvert, de a Habsburgok álltak  szörnyű bosszút érte.

18/ Az  első  világháború után még ők kanyarítottak le egy darabot  a volt vesztes „fegyvertárs” területéből.

19/ A  második  világháborút is mi  szenvedtük meg, a  német megszállás  ellenére. Csak  azért nem  volt  nyugaton  ellenkormányunk, mert  Benes teljes  erejével  ellenezte.

20/  Amikor  törökök megszállták Székesfehérvárt, a  szultán katonáival őriztette a  királysírokat. Majd  egy későbbi  budai pasa kirabolta a  sírokat. Ezért a  szultán a  „Héttoronyba”  záratta.   

A város  visszafoglalása  során Jenő herceg zsoldos  csapatai  szokásukhoz hiven kifosztották a  várost. Feleslegesen, mert  a  törökök készen  voltak a  város átadására

A  Szent  István által épitett nagytemplom is  kiégett a tető vonaláig.  Egy  mellék kápolnában még  miséztek,  amikor a labanc  érsek lebontatta a  templomot és  a palotájának építésére  használta fel annak köveit.

21/ Göbbels írta a Das Reich 1945. március  elsejei  számában: Budapesten Bécset védtük! Azért pusztult el Budapest, mert Hitler meg  akarta menteni  kedvenc városát Bécset.   

A páratlan  szépségű budai  várkastély termei közül, közel 80 év után, még csak  a Szent István-termet  tudtuk helyreállítani ..

..

Stoltenberg úr! Eddig még minden  nagyhatalom megszűnt, amely leigázta a  magyarokat.  Európát  pedig éppen most  teszik tönkre ÖNÖK.

Nem kívánok sikert önöknek, mert mi még  európaiak vagyunk, nem árulói.

Magyaródy Szabolcs
Európa-érmes újságíró

Kép: twitter