Nyomul a WHO

A WHO Pandémiamegelőzési, -felkészültségi és -reagálási eszközével foglalkozó kormányközi tárgyaló testület ülése március 3-án ért véget. Ez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) különleges szerve, amely közzétette az úgynevezett “világjárványügyi szerződés” alapelveit. Ez forradalmi változásokat jelent a globális egészségügyi rendszerben.

A WHO magának követeli a világjárványok kihirdetésének, a “tudományos igazság” megállapításának és a “félretájékoztatás” elleni küzdelemnek a hatáskörét, sőt, a világ minden országát arra akarja kényszeríteni, hogy költségvetésének egy meghatározott hányadát a WHO ellenőrzése alá helyezze.

Egyelőre szinte minden ezzel kapcsolatos döntést a hivatalos irodák magányában hoznak meg. Ennek az áttörésnek a hatásait azonban mindannyian érezni fogjuk.

A WHO-szerződések módosítása újabb fenyegetést jelent az államok szuverenitására és a hatékony egészségügyi politikára nézve, ami a bezárások bevezetéséhez, iskolák, templomok, munkahelyek bezárásához és a kórházi elektív kezelések korlátozásához fog vezetni, amelyekről a nagy lobbisták adományaitól függő WHO-tisztviselők fognak dönteni.

A Covid-19 világjárvány során bekövetkezett többlethalálozások számáról szóló statisztikák tanúsítják, hogy mennyire hatástalan az egészségügyi válság globális és egységes kezelése. Az olyan országok, mint Lengyelország, Németország, Olaszország és Svédország eltérő megközelítései ma lehetővé teszik a kutatók számára, hogy azonosítsák az egészségügyi veszélyre adott jó és rossz válaszokat. Az OECD által gyűjtött összesített adatok ráadásul azt mutatják, hogy a WHO ajánlásait követő országok nem végezték a legjobb munkát a polgárok védelmében a világjárvány halálos hatásaitól.

2021 novemberében arra figyelmeztettünk, hogy a Covid-19 világjárvány kezelése során a nemzetközi jog alkotmányosításának folyamata zajlik, amelynek során olyan nemzetközi szervezetek, mint az Egészségügyi Világszervezet, átveszik a nemzeti kormányoktól a járványügyi rendszer kezelésére vonatkozó hatásköröket az ajánlásaik révén.

Részt vettünk a WHO által javasolt “járványellenes szerződésről” szóló nyilvános konzultáción. Emlékeztettük őket, hogy az államok szuverenitását és a szabad tudományos vitát meg kell védeni, amely nélkül nem lehet hatékony módszereket kifejleszteni a betegségek elleni védekezésre. Felhívtuk a WHO figyelmét a Covid-19 világjárvány globális kezelésének eredménytelenségére, valamint arra, hogy az olyan nemzetközi szervezeteket, mint a WHO, csak a tagállamoknak kell finanszírozniuk, nem pedig a globális vállalatoknak, amelyek így nyomást gyakorolhatnak rájuk.

A konzultációra érkezett beadványok többsége határozottan ellenezte, hogy a kormányok hatásköröket ruházzanak át a WHO-ra. Ennek ellenére az új szerződéstervezet ismét javaslatot tesz a jövőbeni egészségügyi vészhelyzetek központosított koordinációjának mechanizmusára, amelyet a WHO vezetne.

A tervezet szerint egy állam szuverenitása korlátozható, ha döntései “kárt okoznak a lakosságának vagy más államoknak”. A tervezet készítői nem tisztázzák, hogy ki és hogyan határozza meg a “kár” fogalmát.

A tervezet kötelezettségvállalásokat tartalmaz a félretájékoztatás elleni küzdelemre. A WHO iránymutatásai már korábban is alapját képezték a racionális orvosi hangok elleni küzdelemnek. Most a WHO szakértőinek diktálta cenzúrát globális szinten törvényerőre akarják emelni.

Végül a dokumentum azt javasolja, hogy minden ország bruttó hazai termékének egy részét a járványok elleni küzdelemben való nemzetközi együttműködésre és segítségnyújtásra, azaz a WHO finanszírozására fordítsák.

Elemzésünkből kiderül, hogy a globális egészségpolitikai irányítási rendszer létrehozását az Európai Unió támogatja, és arra is igyekszik felhasználni, hogy a szuverén államokat rákényszerítse a “szexuális és reproduktív jogok” fogalmának elismerésére, köztük az “abortuszhoz való jog” elismerésére.

Az EU az egészségpolitika területén is igyekszik kiterjeszteni hatáskörét. Ezt a célt szolgálhatja az Európai Bizottság által tavaly év végén elfogadott új közösségi egészségügyi stratégia. A dokumentum, amelynek címe “jobb egészséget mindenkinek egy változó világban” ígér, számos utalást tartalmaz az Egészségügyi Világszervezet kulcsszerepére, és “globális vezető szerepvállalásra” szólít fel az egészségügyben.

Az Európai Unió egy olyan központi szerv létrehozását javasolta, amely a nemzeti hatóságokat vizsgálná a szabályozási intézkedések és az egészségpolitika javítása érdekében. A szervezet országos ellenőrzéseket végezne, és kapcsolatokat építene ki a magánszektorral és a szponzorokkal, egy új nemzetközi finanszírozási eszköz létrehozásának céljával.

A folyamatban lévő bírósági ügyeink elrettentő példaként szolgálhatnak az ilyen változások hatásairól. Megmutatják, hogy milyen katasztrofális következményei vannak annak, ha vakon követjük az érzékenységet és a szakmai függetlenséget kizáró “szabványokat” és “iránymutatásokat“.

Az Ordo Iuris jogi segítséget nyújt egy olyan férfi családjának, aki szívrohamban halt meg, amikor az orvosok indokolatlanul késlekedtek a segítségére sietni, mert a Covid-19 tesztje pozitív lett.

Egy olyan orvost képviselünk, aki bírálta az Egészségügyi Minisztériumnak a Covid-19 kezdeti fázisában a betegek kezelésére vonatkozó iránymutatásait, mert véleménye szerint ezek olyan helyzethez vezettek, amelyben egyes betegek “napokig kezelés nélkül maradtak”, ami néha a halálukhoz vezetett.

Egy olyan orvost képviselünk, akit az orvosi ismereteknek nem megfelelő információk terjesztésével és egészségellenes hozzáállással vádoltak, mert aláírta a hatóságokhoz és a médiához intézett, tudományosan kommentált nyílt levelét, amelyben vitára szólított fel az egészségügyi korlátozások ésszerűségéről és hatékonyságáról.

Eközben az új világjárványügyi szerződés a WHO kezébe adja a jogot a “tudományos igazság” önkényes meghatározására, és minden államot kötelez a “dezinformációnak” minősített eltérő hangok elleni küzdelemre.

Ha a szuverén nemzetek ma nem állnak ellen annak a kísérletnek, hogy a WHO szakértőinek világjárványügyi diktátumát a fejük fölé kényszerítsék, akkor holnap elveszíthetik az országuk egészségügyi politikája feletti ellenőrzést.

Az emberi méltóság, az élet, a család és a szabadság védelméért folytatott küzdelem folytatódik.

Jerzy Kwasniewski

Ordo Iuris