Az ENSZ is rendezője a bolondériának

A baloldali radikálisok „intézményeken keresztüli” menetelése felgyorsult. Azt már tudjuk, hogy 2023-ban az ENSZ a szexuális nevelés és a „Transzformatív Nemi Nevelés” globális megvalósításával kíván foglalkozni, s egy olyan egyezményen dolgozik, amely a házasság védelmét „homofóbiaként”, a „homofóbiát” pedig az emberiség elleni bűnként ismeri el.

A szólásszabadság korlátozása terén is jól halad a „dezinformáció” elleni küzdelem jegyében. A következő hetekben azonban az abortusz emberi jogként való elismeréséért fognak majd küzdeni. Ezt követően már csak azt kell bevezeteni, hogy a születendő gyermekeket védelmező világ nagy része sérti az emberi jogokat, igazi védelmezőjük pedig Kína vagy Kanada, ahol akár szülés közben is meg lehet gyilkolni egy gyermeket.

Szeptember elején az ENSZ Közgyűlése egy határozatot fogadott el, mely az abortuszt az emberi jogok közé sorolta. Akkoriban azt hangoztattuk, hogy a formálisan nem kötelező erejű határozatok szokásjogot alkotnak, módosítják az emberi jogok értelmezését, és valós veszélyt jelentenek a nemzeti jogrendszerekre is. Ha a későbbi dokumentumokban rendszeresen megismétlik, hogy az abortusz „emberi jog”, ez gyorsan az „igény szerinti abortusz” rákényszerítéséhez vezethet az egész világon.

Most egy még egyértelműbb ENSZ-határozat készült. Az ENSZ Közgyűlésének Harmadik Bizottsága elfogadta a nők elleni erőszak elleni küzdelemről szóló tervezetet, amely az előző határozatot idézi, és kimondja, hogy “a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés” része “minden nő emberi jogainak”. A világ legtöbb országával szemben az ENSZ erőteljes lobbija igyekszik beépíteni az abortuszt az emberi jogi rendszerbe! A határozat „a nők és lányok elleni erőszak minden formájának megelőzésével és felszámolásával” foglalkozik. Már a címe is kimondja, hogy a „nők elleni erőszak” alatt többek között „nemi sztereotípiákat és negatív társadalmi normákat” kell érteni. A szerzők azt állítják, hogy a gyerekeket az iskolákban többek között a “szexuális és reproduktív jogokról”, a “HIV-fertőzés megelőzéséről” és a hormonblokkolókról, azaz a gyermekek kamaszkori kémiai kasztrálásáról kellene tanítani.

A határozat mindössze 14 oldalán a „gender” szó 80-szor szerepel.

November végén az Ordo Iuris képviselője részt vett az Emberi Jogi Tanács ülésén a svájci Genfben. Részt vett minden vitapanelen, ahol egyedül ő emlékeztetett arra, hogy az élethez való jog minden ember alapvető joga, így a meg nem születetteké is.

Az ENSZ-nél különleges tanácsadói státusszal rendelkező szervezetként az Ordo Iuris írásbeli állásfoglalást nyújtott be az Egyesült Nemzetek Népesedési és Fejlődési Bizottságának a népességgel, oktatással és fenntartható fejlődéssel foglalkozó 56. ülésszakán. Felhívtuk a figyelmet az ENSZ intézményei által hirdetett engedékeny szexuális nevelés eredménytelenségére. Ahol ilyen oktatás folyik, ott a gyerekterhességek valamint a szexuális úton terjedő betegségek száma, és magasabb a szexuális bűncselekmények száma, mint azokban az országokban, ahol az iskolai tanterv előírja a családi életre való nevelést, amelynek középpontjában a kölcsönös felelősségen és a szerelmen alapuló családi élet kialakítása áll.

Szinte minden ENSZ-kezdeményezés, amelyen keresztül a szélsőbaloldal megpróbálja becsempészni radikális ideológiai posztulátumait a nemzetközi jogba, olyan országok egy meghatározott csoportjának ellenállásába ütközik, amelyek következetesen védik az európai civilizáció alapvető értékeit, az élethez való jogot, a családok támogatását, a szólásszabadságot, vagy a tudomány alapvető igazságaihoz való hűséget, például, hogy csak két nem létezik.

Az abortusz és a gender lobbisták ezt az ellenállást próbálják megtörni. Ezt a célt hivatott szolgálni az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok közötti, jelenleg is fejlesztés alatt álló partnerségi megállapodás, amely az EU pénzügyi támogatását az abortusz és a gender-ideológia nemzetközi fórumon történő támogatásától, valamint az ENSZ-fórumon az Európai Unióhoz hasonlóan történő szavazástól teszi függővé.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió ideológiai tartalmat próbál bevinni a Világélelmezés-biztonsági Bizottság nemzetközi irányelveibe. Októberben e fórum munkáját felfüggesztették, mert az USA és az EU ragaszkodott ahhoz, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell többek között a transzszexualizmussal és az abortusszal kapcsolatos kérdéseket is. Néhány ENSZ-tagállam nem értett ezzel egyet. Az Egyesült Államok és az EU tisztviselői blokkolták a szerződést, mondván, hogy csak olyan megállapodást fogadnak el, amely konkrét ideológiai kifejezéseket tartalmaz: “a megkülönböztetés különböző és egymást keresztező formái”, “a nők mindenfajta sokféleségükben”, valamint a “szexuális és reproduktív egészség és jogok”.

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa támogatta az USA és az EU álláspontját, azt állítva, hogy a vitatott kérdéseket már minden ENSZ-állam elfogadta a Közgyűlés valamelyik határozatában.

Ez mutatja, mennyire fontos szembeszállni az ideológiai kezdeményezésekkel. Enélkül a nem kötelező erejű ENSZ-határozatokat a rendkívül vitatott kérdésekben kialakult globális konszenzus bizonyítékának tekintik.

Kétségtelen, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete az EU intézményei és az európai bíróságok mellett az egyik legnagyobb veszély az európai államok szuverenitására nézve. A radikálisok nagyon jól tudják, hogy az ENSZ segítségével alkothatják meg a szokásjogot és az “emberi jogok” értelmezését, hogy mindenkit rá tudjanak kényszeríteni téves elképzeléseik megvalósítására.

Folytatódik az emberi méltóság, az élet, a család és a szabadság védelméért vívott harc.

Kép: vasarnap.hu