Kardszentelő mise a Balassák ősi fészkében

Művelődéstörténeti szempontból a Felvidéken különleges nap 2022. december 13., mert ekkor zajlott az első kardszentelő mise az ottani uniós tagállamban.

A kékkői vár kápolnájában Nagy András udvardi esperes plébános szentelte meg azt a két szablyát, amelyet a jövő év február 14-én, Bálint napján Budapesten nyújtanak át egy magyar költőnek és egy amerikai műfordítónak.

A Misztrál együttes adott zenei szolgálatot a szertartáson – Képek: Molnár Csenge-Hajna

A kétnyelvű mise vonzó példát nyújthatott a két nép barátságának – fogalmazott Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a sajtónak nyilatkozva. A hívekkel csaknem teljesen megtelt várkápolnában a Misztrál együttes adott zenei szolgálatot dallamba öltöztetett Balassi-versek éneklésével. A szertartás a keresztény összetartás élményét adta a résztvevőknek.

A kereszténység közösségalakító élményét adta a kardszentelő Balassi-mise.

Az istentisztelet után a Kékkői Vár múzeumában fogadáson köszöntötték a híveket. Dr. Csámpai Ottó, a Nagyszombati Egyetem egykori professzora, a Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusának vezetője a helyi állami nyelven köszöntötte a jelenlévőket. Molnár Pál alapítványi elnök az egyházi személyek mellett megköszönte Helena Ferencová múzeumigazgatónak, hogy a szakrális irodalmi rendezvény létrejöttét kialakította.

Szent György lovagjai a Balassi-kardokkal.

Balassi költészete közös európai érték, ez az irodalmi kincs napjainkban is embereket hoz közel egymáshoz, barátságokat alakít ki, közösségeket alkot – hangzott el Kékkőn.

Címkép: Nagy András esperes plébános megszenteli a két Balassi-szablyát – Molnár Csenge-Hajna felvétele.