Magyaródy Szabolcs az idei Európa-érmes

A magyar újságírás doyenje, Magyaródy Szabolcs, Kanadában élő 98 éves újságíró kapta az idei Európa-érmet – tájékoztatta a sajtót Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke. Magyaródy, a tengerentúlon alkotó kiválóság az idén nem tudott Magyarországra utazni, ezért a kitüntetést küldeményként vette át hamiltoni otthonában.

Magyaródy Szabolcs küldetésének tekintette és tekinti, hogy a magyar újkori történelem tényeit ismertesse az angolszász értelmiségi, politikai körökben, főleg a sajtóban. Tapasztalata szerint ugyanis a Trianonban magyar területekhez jutó utódállamok jelentős erőforrásokat nyitnak avégett, hogy az ő érdekeiknek megfelelő értelmezések, gyakran hamisítások terjedjenek el a nyilvánosságban.

Ennek ellensúlyozására ő maga, Magyaródy Szabolcs, illetve az általa szervezett, nagyrészt öregcserkészekből  álló csapat évtizedeken át könyveket, tanulmányokat fordított, adott ki és juttatott el  főként nagyobb  egyetemi könyvtárakba és másoknak,  illetve írt elemzéseket, esszéket a valós történésekről, ez utóbbiakat nagyrészt a világhálós sajtótermékek számára. És teszi ezt a főként tengerentúli csapat mind a mai napig. Ezt a világon egyedülálló agytrösztöt Hunyadi Mátyás Munkaközösség néven ismerjük.

Az Európa-érmet az idén a 25. – jubileumi – alkalommal adták át, eddig a magyarok mellett angol, lengyel, német, horvát újságíró is megkapta, eljutott határon túl alkotó magyarokhoz Svájcba, a Felvidékre, a Kárpátaljára, a Délvidékre, a Székelyföldre, Ausztriába is. A tengerentúlra – Kanadába – most először érkezett el Ligeti Erika szobrászművész alkotása, az Európa-érem, és a Vincze László papírmerítő mester által készített oklevél.

 

Magyaródy Szabolcs laudálása

A magyarság külföldi hírnevének javítása, ellenfeleink propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok, egyetemi tanárok felvilágosítása. A Magyar Külügyminisztérium és a magyar lobbycsoportok munkáját is hatásosan kívánjuk előkészíteni és angol nyelvű szakirodalommal támogatni – tudtuk és felkérésük nélkül.

Ez annak a Hunyadi Mátyás Munkaközösségnek a célja és tevékenysége, amely Magyaródy Szabolcs vezénylete alatt tevékenykedik sok évtizede.

Több mint százhúszezer kötetet és CD-t ajándékoztak (főként) amerikai egyetemi, államvezetési, kutatóintézeti és média könyvtáraknak, valamint történészeknek és diplomáciai képviseleteknek. 2oo4-ben terjesztették ki működési területüket, Magyarországra, EU-ra és a Távol-Keletre. Az eddig kapott, beszerzett, kiadott könyveik nagykereskedelmi értéke jóval több, mint egymillió USA-dollár.

Annak idején részt vettek a csehek által bebörtönzött Duray Miklós érdekében folytatott levélírási akcióban.

Honlapjukon 200, teljes hosszában olvasható és letölthető angol nyelvű könyv és 40 esszé jelent meg. Eddig sokszázezer alkalommal nézték meg érdeklődők a glóbusz sok szegletéből.

Elérik azokat a kormányzati helyeket, ahol az általuk szolgáltatott tájékoztatást fel is használják.

A nyugati magyarság lobby-munkájában is részt vesznek. A munkaközösség tagjai önkéntesek, fizetést semmiféle jogcímen nem kaphatnak. Akcióikat a kanadai és amerikai magyar, főként kisnyugdíjasok támogatásából tarják mozgásban.

Néhány évvel ezelőtt felelevenítették a Magyar Cserkész Szövetség gödöllői jamboree idején szervezett “Magyar szolidaritás tüze” akcióját. A megbeszélt időben fellobbantak a tüzek minden csonkaországi és elszakított területen szervezett magyar cserkészcsapat rendezésében. A Hargitától a Felvidékig, Bácskától Sopronig, Vereckéig, Bakonyig fellobbantak a Magyar szolidaritás és élni akarás lángjai.

Az akkor az egész világra kiterjedő mozgalom lángjai a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, helyi időszámítás szerint esti kilenc órakor lobbantak fel. Új-Zéland, Ausztrália vonalától fokozatosan haladt nyugat felé. Budapesten a Szent István napi tűzijáték kezdetén haladt át, majd Honoluluban, az ottani este kilenc órakor lobbant fel az utolsó láng akkor.

Magyaródy Szabolcs Szolnokon született, nyolcéves korában Budára költöztek. A középiskolát Budapesten végezte, majd a családi vállalkozásokban dolgozott. Az államosításokkal kapcsolatos internálások, üldöztetések elől 1948 júniusában nyugatra menekült. Volt olajbányász, alagútfúró Skóciában, öntödei munkás és műselyemfonó Angliában. 1951-ben sikerült kijutnia Kanadába. Ott mint villanyszerelő kezdte, majd géplakatosként folytatta.

A MacMaster egyetemen esténként könyvszakértőnek készült, de mivel három év alatt nem sikerült ottani irodai gyakorlatot szereznie, ami szükséges lett volna az utolsó év elvégzéséhez, más lehetőség után kellett néznie. Végül egy barátja felvitte a cég tervezőirodájába rajzolónak. Ez kitűnően bevált. Nagyon szerette a tervezési feladatokat, s mivel jó érzéke volt hozzá, hamar feljutott arra a fokra, amelyet diploma nélkül el lehetett érni. Így lehetett eladómérnök (sales engineer) és projektmérnök (project engineer).

1987-ben ment nyugdíjba Kanada Stelco nevű legnagyobb vas- és acélgyárából. Nota bene: Egyik nagyjelentőségű találmányuk, a “Coilbox” a Dunai Vasmű meleghengerdéjébe is beszereltetett. Ezzel az eszközzel ez a vasmű a világ legmodernebb hengerdéi közé emelkedett.

1953-ban nősült, egy a családjával Clevelandba áttelepedett magyar lányt vett feleségül. Mindkét gyermekünk master fokozatot ért el az egyetemen. A fiuk, Tamás mérnök-közgazdász Torontóban, Szilvia lányuk várostervező és könyvtáros. Mindketten magyar házastársat választottak, s a három leány unoka is magyar anyanyelvű. Lányuk, fiuk és menyük cserkésztiszt, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagjai. Felesége szintén cserkész, még 49-ben,

Németországban az akkor alakult egyik magyar csapatnak volt tagja. A két nagyobbik unoka már a torontói magyar csapat vezetői között tevékenykedik.
Magyaródy Szabolcsnak két kedvtelése van, a külpolitika és a vitorlázás. Az Ontario tavon van egy 7.5 méter hosszú vitorláson hajózott.

Külpolitik-elemző pályafutása a Magyar Királyi Külügyi Társaság ifjúsági tagozatában kezdődött. A háború alatt rendszeresen látogatta szemináriumaikat, amelyeket olyan kimagasló professzorok és diplomaták tartottak, mint Eöttevényi Olivér, Haltenberger Mihály professzor, Horváth Jenő professzor és a többiek.
Kísérteties volt Sztálingrád előtt Németország vereségéről és Európa szomorú jövőjéről hallania. Különösen emlékezetes volt számára Haltenberger professzor válasza; a háború kimenetelére vonatkozó kérdésre. Uraim és hölgyeim, nem vagyok próféta, erre a kérdésre válaszoljanak maguk, vonják le a következtetéseket. Azzal krétát vett elő és sorban felírta a táblára azon anyagoknak az elosztását a világon, amelyek szükségesek egy háború megnyeréséhez. Azzal letette a krétát, leverte kezéről a fehér port, s nyugodalmas jóéjszakát kívánva kiment a csendbeborult teremből.

Magyaródy Szabolcs azóta is minden szakmába vágó könyvet, cikket, tanulmányt elolvas, Bismarcktól Churchillen keresztül Horn Cölöpökjéig. Nyugdíjasan a Külföldi Magyar Cserkészszövetség volt öregcserkész vezetőtisztje, s ugyanakkor a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője.

Az angol nyelvű, magyar történelmi tárgyú könyvakciók lebonyolítása átlag heti ötven-hatvan óráját veszi igénybe, tehát nincs ideje unatkozni.
Magyaródy Szabolcs tevékenysége fölmérhetetlenül fontos a magyar nemzetnek. Miközben a földkerekséget elárasztják a magyarellenes hazugságok, s ezek megírását, kiadását ellenséges államok fizetik, Magyaródy Szabolcs munkacsoportja szorgalomból, ingyen állítja elő az igazságot tartalmazó irodalmat, és juttatja el döntéshozói helyekre. A fordításon kívül Magyaródy Szabolcs maga is ír cikkeket, elemzéseket, esszéket, jegyzeteket. Ezeket elsősorban a világhálón osztja meg nemzettársaival. Alkotásai magas szellemi színvonalat, kiemelkedő elemzőkészséget, rengeteg elhallgatott információt és jelentős humort tartalmaznak. Soraiból átsüt a hazaszeretet.

Magyaródy Szabolcs a magyar sajtó doyenjeként a lehető legteljesebben megérdemli a magyar alapítású nemzetközi újságíródíjat, az Európa-érmet.

Molnár Pál
elnök, Balassi Kard Művészeti Alapítvány
www.balassi.eu