Augusztus 15.

Novák Katalin
Köztársasági Elnök
Sándor-palota
1014 Budapest, Szent György tér 1.
Esztergom 2022. június 18.
Kedves Novák Katalin Köztársasági Elnök Úrhölgy!
Köztudott, hogy Ön mennyire Istenfélő igaz magyar ember.
Ezért ismételten bizalommal Önhöz fordulok Esztergom Megyei Jogú Városból a keresztény
Magyarország bölcsőjéből és tisztelettel kérem, hogyha helyesli.
Támogassa állampolgári kezdeményezésemet, amelyben arra kérem tisztelettel
Kövér László Urat a Magyar Országgyűlés Elnökét a Magyar Országgyűlés Képviselőit Dr. Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter urat, hogy alkossanak egy új törvényt.
Amely a kommunista diktatúrában eltőrölt augusztus 15-ét Nagyboldogasszony napját melyet
Szent István is megült ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába.
Újra Nemzeti Ünnep legyen szeretett gyönyörű HAZÁNKBAN ahogyan az alábbi Európai országokban
jelenleg is az.
Vatikán Állam
Lengyel Köztársaság
Bajoroszág Németország legnagyobb területű tartománya
Saarland
Osztrák Köztársaság
Andorrai Fejedelemség
Belga Királyság
Francia Köztársaság
Görög Köztársaság
Horvát Köztársaság
Liechtensteini Fejedelemség
Litván Köztársaság
Luxemburgi Nagyhercegség
Portugál Köztársaság
San Marino Köztársaság
Svájci Államszövetség
Spanyol Királyság
Előre is hálás szívvel köszönöm megtisztelő pártfogó támogatását értékes segítségét.
Külön köszönöm a Határainkon innen és túli médiák kitüntető rokonszenvét, a Facebook
megosztásokat.

Dr. Szilas László
Esztergom

Kép: Benczúr Gyula, Pusztina/szilagysomlyo.emke.ro