Dr. Debreczeni László

Rövid hír jelent meg a Pécsi Tudomány Egyetem orvosi fakultása honlapján: Dr. Debreceni László, az 1956-os forradalom hőse, a pécsi diákmozgalom egyik vezetője 2022.  június 11-én rövid szenvedés után 88 éves korában elhunyt.

 (1934 május 10., Kaposvár- 2022 junius 11., Pécs)

    Debreczeni László hetven éve, 1952-ben végzett a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban, majd orvostanhallgató lett a Pécsi Egyetemen.

1956 október 22-én érkezett meg a forradalom Pécsre. Az elrendelt kijárási tilalmat a két kollégiumban lakó egyetemi, főiskolai hallgatók nem tartották be. 1956 október 22-én Debreczeni  Lászlót a Diákbizottsag elnökévé választották

Október 24-én a 48-as téren gyülekeztek a hallgatók, ahol összefoglalták követeléseiket, 3 pontra jól emlékszem: magyar uránt akarunk, követeljük az egyetemi autonómia helyreállitását, a szovjet csapatok hagyjál el Magyarországot.

A sajtó, a rádió az újonnan létrejött szabadságról írt és beszélt. Megalakult a hallgatók fegyveres zászlóalja, a Szt. Mór és a Pius kollégiumban.

Sajnos  a szabadság csak pár napig tartott.

Pécsett november 4-én reggel 4 h-kor a vörös hadsereg megjelent tankokkal teljes készültségben, a diákokat kihajtották a 48-as térre, ahol fegyvereiket leadták. A Pius kollégiumi zászlóalj felment a Mecsekre és  ellenállt. Majd a föiskolai tanárok fegyverletételre beszélték rá a hallgatókat. 

Az egyetemi oktatás 1957 februárjában kezdődött,ahol több egyetemi tanár feketében jelent meg: Szentágothai János, Lissák Kálmán, Romhányi György, Donhoffer Szilárd, Kerpel-Fronius Ödön, Környey István és  Lajos László.

 Az egyetemi tanárok összefogtak, s ahol lehetett védték a retorzióktól a hallgatóikat.

Debreczeni Lászlót 1957. március 13-án cipelték el az Egyetemröl, Kistarcsára internálták, fogvatartották.

1958-ban főbüntetéskent három év és hat hónapi börtönbüntetésre itélték, mellékbüntetéskent az ország összes egyeteméről kitiltották.

Szabadulása után, segédmunkásként, tolmácsként, kutatóasszisztensként dolgozott. 

Külön engedéllyel 1964-ben fejezhette be tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen (POTE). 

Ezután Komlón helyezkedett el, ahol üzemorvosként és bányamentő orvosként dolgozott. A Mecseki Szénbányászati Trösztnél üzemorvos (1964-1986), 1987-től a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál üzemorvos, 1989-től üzemi főorvos. Segített, ahol tudott, a pécsi katakombatörténet egyik szereplőjét, Pál pálos atyát Komlón tudta foglalkoztatni a második szabadulása után. Törödött bányászai egészségével.

A rendszerváltás után az ANTSZ tiszti főorvosa, a Baranya Megyei Intézet helyettes vezetője volt 1992-től nyugdíjazásáig, 2002-ig. 1990-94 között Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője (KDNP). Meghívott előadóként orvostörténetet és közegészségtant adott elő  a  Pécsi Tudomány Egyetem(PTE) Egészségtudományi karán.

     Több könyve jelent meg a forradalomról , rengeteg elöadást tartott a forradalomról, a  Pécsi Egyetemi Orvos Napokon, ö szervezte minden alkalommal  1956 hősei  emléktábla koszoruzását az Aulában.

     Debreczeni László olyan eszményekért küzdött,mint a szabadság, a nemzeti függetlenség és a demokrácia.

Ő a pécsi 56-os  események egyik főszereplője volt, életútja,töretlen  szabadsagszeretete  mindannyiunk számára példaként  kell, hogy szolgáljon.

Tevékenységégét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el

Debreczeni Laszló kapta meg az első pécsi Szabadság-dijat az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeisége  megőrzéséért és ápolásáért.

Hiányozni fogsz!

Kedves Debreczeni László, nyugodjál békében!

Prof. Dr. Makovitzky József
(Univ. Heidelberg és Freiburg/Br)