A magyar kivételesség eszméje ma is hat

A magyar kőolajimport 58 százaléka Oroszországból származik. A Felvidék ebbéli kitettsége Oroszország felé még nagyobb (96 százalékos), valamint Csehországé is számottevő (50 százalékos), Orbánon kívül egyik fél sem merte vállalni a Brüsszellel való konfrontációt – rögzítette a sajtó. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédet, politikai publicistát kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Ügyvéd úr, annak idején Antall József úgy kezdeményezte Gorbacsovnál a Varsói Szerződés feloszlatását, hogy az előzetes egyeztetésen a csehszlovákok félelmükben ellenezték azt. Majd miután Gorbacsov – lehet, hogy tévedésből – igent mondott, a csehszlovákok örvendeztek. Azóta bő három évtized eltelt. Mi változott?

– Magyarország Kárpát-medencei helyzete több évszázados tény. Egy szláv tengerben eresztettünk gyökeret olyan nemzetiségekkel, szomszédokkal körbevéve, akik talán sosem fogadtak el tiszta szívből bennünket. Ezen nem változtattak semmit az 1990-es történelmi események sem.

Azóta is elsősorban a magyaroknak kell vállalnia a faltörő kos szerepét, már amikor nemzeti kormány áll az ország élén, a kelet-közép-európai térség függetlenségének megőrzéséért a globalista világelit imperialista törekvéseivel szemben.

– Ti, magyarok menjetek előre, ha eléritek a célt, akkor győztünk, ha nem, akkor vesztettetek. Egy volt pozsonyi magyar miniszterelnök-helyettes panaszkodott így cseh barátainak Prágában. Miért vállaljuk mindig mi a faltörő kos szerepét?

A teljes interjú.

Kép: parlament.hu