A világuralom rögeszméje nagy veszély

„Nehéz idők előtt állunk, sokkal jobban kell figyelni, mert a globalista imperialisták döntő ütközetre készülnek és győzelmük esetén a Világkormányt akarják létrehozni” – írja dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvéd, politikai publicista. Őt kérdezte a Présház.

– Ügyvéd úr, a normálisan gondolkodó emberek tudják, hogy világkormányt lehetetlen létrehozni. Sajnos a – miként Ön nevezi őket – „komplett elmebetegek” jelentős eszközökkel, köztük pénzeszközökkel, médiahálózattal, nemzetközi haderővel rendelkeznek ahhoz, hogy kísérletezzenek az emberiséggel. Az egyik korábbi kísérletük, a kommunizmus legalább 140 milllió – és nem 100 millió, ahogy A kommunizmus fekete könyve írja – közvetlen áldozatot követelt, csak a Gulágon 22 millió ember halt meg. Mi hogyan tudjuk minél kisebb veszteséggel túlélni az újabb rögeszmés erőlködésüket?

– Vörösmarty Mihály már 1846-ban megírta az emberiségről elmélkedő versében, hogy „Az emberfaj sárkányfog vetemény. Nincs remény, nincs remény”. Zseniális felismerés, ami ma is érvényes, de az emberiség története mégis azt mutatja, hogy ha az emberi természet megváltoztatására nincs is remény, az emberiség túlélésére mégis van. Mi másban bízhatnánk mi is, ma is?

Konkretizálva: napjainkban világháború veszélye is felmerül, ami végzetes lehet az emberiségre. Felelőtlenül gerjesztik ezt a világháborús veszélyt a Nyugat meghatározó, de szűk körű globalista világuralmi törekvésű elitjének tagjai. Jó példa erre a NATO álságos álláspontja, amikor büszkén hirdetik, hogy a NATO nem avatkozik az orosz – ukrán háborús konfliktusba, nem küld fegyvereket az ukránoknak, viszont az egyes NATO tagországok korlátozás nélkül küldhetnek fegyvert Ukrajnába és Oroszországgal határos eddig semleges országok is soron kívül NATO tagságot kaphatnak.

Nyugaton azt gondolják, hogy elérkezett az idő az oroszok legyűrésére és a Világ feletti uralom megszerzésére. Nagyon elbizakodottak, önteltek, gőgösek, akár a hazai ellenzéki összefogás az áprilisi választás előtti kampányban. Túl nagy a mellénye a Nyugatnak és Washingtonban nem látják, pedig „a Holdról is látszik” milyen eredményre számíthatnak.

A Világ nem fog belepusztulni annak a néhány dollármilliárdos és hatalommániás örültnek a vágyálmába, hogy uralma alá hajtsa az emberiséget, vagy annak akár csak a jelentős részét. A Világ kb. 150 országából talán egy tucat támogatja őket, a többi kivár, de lép majd, amikor lépni kell.

Európa viszont nagy vesztese lehet ennek a nyugati kalandorpolitikának. A jólétbe gárgyult nyugati polgárok vagy fel fogják végre ismerni a rájuk leselkedő végzetes veszélyt és elzavarják a puszta létüket is kockára tevő politikai vezetőiket, amely már egyre nyilvánvalóbban „befeküdt” a világuralmi álmokat kergető globalista imperialista elit diktátumainak, vagy meg fogják tapasztalni, hogy milyen is az a kommunista diktatúra, amit eddig csak hírből hallottak.

Mi, magyarok sikeresen ellenállhatunk a kurucos mentalitású, de alapvetően a józan ész talaján álló népünkkel és vezetőinkkel. Ha megtaláljuk a honvédő harcunkhoz csatlakozó szövetségeseinket azokban az országokban, népekben, akik nemet tudtak, nemet mernek mondani a világuralmi törekvésű globalista imperialista elit diktátumainak, akkor nyert ügyünk van. Az ötödik kormányzati ciklusát kezdő nemzeti kormányunk – az elmúlt 12 évben nyújtott teljesítménye alapján – alkalmasnak látszik erre a feladatra.

A megbolondult „civilizált világ” urai szembe fognak találkozni a való világgal, ami kijózanító hatású lesz a számukra és észhez térnek majd. A magyaroknak nincs is igazán félnivalója, mert az ötödik kormányát alakított miniszterelnök személyében olyan vezetője van az országnak, aki tudja a dolgát és minden helyzetben feltalálja magát, akár kommunista diktatúrával, akár neoliberális diktatúrával találja szembe magát.

Egy adalék ehhez az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának anyagából:

A ’80-as évek közepén Lévai Anikó Salgótarjánban volt ügyvédjelölt és a Budapesten élő Orbán Viktorral telefonon tartották a kapcsolatot, amit – természetesen – lehallgatott a kádári titkosszolgálat. Orbán megkérte Anikót, hogy nézzen utána hogyan lehetne egy Nyári Szabadegyetemet tartani a Nógrád megyei KISZ Bizottság Salgóbányai Oktatási Központjában. A Szabadegyetemen előadásokat tartanának pesti egyetemi oktatók, a Nógrád megyei MSZMP, KISZ részéről is valakik, továbbá Kövér László, Szájer József és Orbán Viktor is. Anikó aggodalmaskodott, attól tart, ha Szájer, Kövér és Orbán is előadást akar tartani, akkor az előadásuk előtt, alatt a nógrádi pártemberek, kisz-vezérek tüntetőleg ki fognak vonulni a teremből. Erre Orbán azt válaszolta, hogy „Akkor annyival kevesebben leszünk a teremben”.

Célszerű lenne, ha a nagyképű, lekezelő modorú EU-s vezetők tanulmányoznák Orbán életútját a szovjet elnyomás időszakától napjaink neoliberális dominanciájú elnyomásáig. Talán rájönnének valamire, amiről eddig fogalmuk sem volt.

– Nem fogunk unatkozni, nem lesz idő az országépítésre, az ÖRÖKÖS harc fogja kitölteni az úgynevezett civilizált világ, életét. A tatárdúlást, törökdúlást, felszabadúlást – igaz: bődületes veszteségekkel – túléltük. Az így keservesen megszerzett tudásanyagot hogyan használhatjuk fel a XX. század egyik legborzalmasabb ideológiája, a liberalizmus pusztításainak átvészelésére?

– A különböző ideológiai izmusok mindig meghatározóak voltak az emberiség történetében. Mindegyik arról szólt, minden hangzatos szólam ellenére, hogy miként lehet uralkodni egyeseknek mások felett. 

A legközérthetőbb példa a bolsevik-kommunista ideológia, ami azon alapult, hogy „Vegyük el a másét”. Ez napjainkban is népszerű ideológia, pl. lásd egyes orosz magánvagyonok minden jogalapot nélkülöző nyugati elzabrálását

A lényeg a mások feletti uralkodáson, mások elnyomásán van. Ezt megtették már a király nevében, az Isten nevében és legújabban pedig a nép nevében is.

Az emberi természet az elmúlt több ezer évben semmit sem változott. A technikai fejlődés óriási, aminek eredményeként az elnyomás formája és módszerei is egyre változatosabbak, kifinomultabbak lettek.

Az ideológiákon, az izmusokon a természetes valóság józan ésszel való szembeállításával, az okoskodással manipulálók leleplezésével lehet túllépni. A mi oldalunkon állók ismerik a valóságot és józan ésszel vannak megáldva, ezért joggal bízhatunk a sikerben.

– Talán sikerül a JÓZAN ÉSSZEL rendelkező emberek, országok szövetségének féken tartani a globalista imperialisták vágyait, mint ahogyan a cirkuszban az oroszlánszelídítő az ostorával tartja féken a vicsorgó vadállatot. A józan ész kezében nincs annyi pénz, kisebb a médiahálózata, haderővel egyáltalán nem rendelkezik. Mik lehetnek az erőforrások?

A most hivatalba lépő ötödik Orbán-kormány eddigi négy ciklusa alatt még  mindig megtalálta a szükséges erőforrásokat (napjainkban Európában szinte egyedülállóan) ahhoz, hogy ez a maroknyi nép – határon inneniek és túliak is – boldogulhasson az életben. Ezután sem lesz ez másként. Pedzegetik már, hogy ismét sor kerülhet az itt működő bankok és multicégek anyagi hozzájárulásának igénylésére is, de van a világban pénze a Nyugaton kívül másnak is, akikkel számunkra is előnyös üzleteket lehet kötni. Lesz itt pénz ezután is mindenre, amire kell, hogy legyen.

Molnár Pál

Kép: dribbble.com