Lax Péter

A Magyar Nemzeti Bank új emlékérme-sorozatot indít, amely a magyar Wolf-díjas matematikusokra, illetve munkásságukra kívánja felhívni a figyelmet. A sorozat első eleme Lax Pétert, illetve életművét mutatja be, aki 35 évvel ezelőtt vette át az egyik legrangosabb nemzetközi matematikai elismerést, a matematikai Wolf-díjat. A 7 500 Ft névértékű ezüst, valamint 2000 Ft névértékű színesfém emlékérméket Horváth Andrea iparművész tervezte.

 Lax Péter magyar amerikai matematikus 1926. május 1-én született Budapesten. A matematikaprofesszor elsősorban alkalmazott matematikával foglalkozott, kutatási területei között pedig a parciális differenciálegyenletek elmélete, folyadékdinamika, számításelmélet emelkednek ki. 1987-ben a matematikai Wolf-díjjal tüntették ki az analízis és alkalmazott matematika területén elért kiemelkedő eredményeiért. 2005-ben a Nobel-díjjal egyenértékűnek tekintett Abel-díjjal ismerték el a parciális differenciálegyenletek elméletének, alkalmazásának és számítógépes megoldásainak területén végzett úttörő munkásságát.

A jelenleg is Amerikában élő Lax Péter a New York Egyetemen szerzett diplomát, és ott is dolgozott élete nagy részében. Fiatal korában számos magyar matematikus segítette, többek között Szegő Gábor, Erdős Pál és Neumann János. Ez volt az az időszak, amikor Neumann teljes szellemi erejével az elektronikus számítógép fejlesztésén és a hatékony numerikus módszerek kialakításán dolgozott. Mindez meghatározó hatással lehetett Lax Péterre, aki maga is a hullámszerű mozgásokat leíró egyenletek kutatója lett.

MNB