Ultrabalos jogálom

A hungarofób szélsőség a legnemesebben európai ország, hazánk Európai Unióból való kizárását vizionálja. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Présház.

– Ügyvéd úr, az egykori kommunisták most azért aggódnak, mert hazánk az ő meglátásuk szerint nem „jogállam”. Az általuk mind inkább rajongott Kádár-rezsim mennyire volt jogállam?

– 1976-ban egy francia ifjúkommunista delegáció érkezett Magyarországra, akiket elvittek Salgótarjánba , hogy megmutassák a gyönyörű fekvésű „szocialista iparvárost”, megyeszékhelyet a nyugati elnyomásban senyvedő franciáknak.  A programban szerepelt egy baráti találkozó  magyar KISZ-esekkel is, amire a Nógrád Megyei Tanács KISZ tagságát jelölték ki. A baráti pitniken sok minden szóba került, még az Internacionálét is elénekelték. De hajszál került a levesbe, mert személyemben akadt egy KISZ-tag, aki felvilágosította a francia kommunista napilapon a  L’humanitén nevelkedett franciákat a szocialista demokrácia mibenlétéről és a munkásosztály vezető hatalmának sajátos gyakorlatáról.

A dolognak következménye lett. Nem is akármilyen. A franciákat kísérő KISZ KB munkatárs jelentést tett a történtekről és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági részlege akcióba lépett. Az állambiztonságiak látókörébe került KISZ tagnak a KISZ-ből való kizárását indítványozták a Megyei Tanácsi alapszervezetnél. A fegyelmi eljárás során „megrovás” fegyelmi büntetést szabott ki az alapszervezet a renitens KISZ taggal szemben.

– Az állambiztonság kizárást javasolt – nem tudjuk ugyan, milyen jogosultsággal –, a KISZ azonban csak a megrovás mellett döntött. Diadalmaskodott-e akkor a jogállam?

– Az állambiztonság ezzel nem volt megelégedve és ragaszkodott a kizáráshoz. Ezek után a Megyei Tanács KISZ Bizottsága vonta magához az ügyet, noha a „megrovás” büntetés jogerőre emelkedésével az alapszervezet büntetésével, így az ügy már jogilag lezárult. A Megyei Tanácsi KISZ Bizottság fegyelmi tárgyalásán nagy hangon felelősségre vonták a renitens tagot, hogyan vette a bátorságot, hogy a magyar munkásosztály helyzetéről nyilatkozzon. Megkapták a választ, miszerint 27 éves koromig egy munkáscsaládban (apám kőműves, anyám varrónő) éltem és rajtam kívül az egész famíliámban hetedíziglen visszamenően mindenki munkás-paraszt volt. A döntésük: helyben hagyták a „megrovás” fegyelmi büntetést.

– Azaz újfent a jogállam diadalmaskodott a puha diktatúrában!…

– Az állambiztonság azonban ragaszkodott a kizáráshoz. Így a már kétszeresen is jogerősen befejeződött fegyelmi ügyet a Városi KISZ Bizottság vonta magához. Az újabb KISZ-fórumon tartott fegyelmi tárgyalást azzal kezdték, hogy az eljárás alá vont KISZ-tagnak nem biztosítanak megszólalási lehetőséget. Ezek után már megszülethetett a kívánt döntés: a kizárás. A kizárást tartalmazó írásbeli döntést tartalmazó levelet „Elvtársi üdvözlettel”  zárta a levelet aláíró városi KISZ titkár.

– Maradt-e még lehetősége a jogállamiság eszményének a világ egy-hatodát elfoglaló kommunizmusban?

– A KISZ Alapszabálya értelmében a „kizárás” fegyelmi büntetés ellen egészen a KISZ Kongresszusig lehet fellebbezni, jogorvoslattal élni. Tehát most következett még előbb a Nógrád Megyei KISZ Bizottság.  A fellebbezésem kézhezvételét követően a megyei KISZ-titkár felhívott és kérte, hogy keressem fel az irodájában a fellebbezés ügyében. A megbeszélésen kedvesen érdeklődött a Titkár et., hogy miért akarok annyira KISZ-tag maradni, amikor már senki sem akar belépni a KISZ-be. Más az, ha valaki nem lép be és megint más, ha kizárják – válaszoltam. Ezek után közölte a Titkár et., hogy a Fegyelmi Bizottság elnöke jelenleg beteg, de miután felépül, majd kitűzik a fegyelmi ügyben a tárgyalást, melynek időpontjáról írásban fognak értesíteni. Ennek már 46 éve, de a fegyelmi fellebbviteli tárgyalásra a mai napig nem került sor. Csak remélni lehet, hogy a Fegyelmi Bizottság elnöke már felépült és ma is jó egészségnek örvend, és noha a KISZ már régen megszűnt, de a fellebbező egykori KISZ-tag kizárása nem emelkedett jogerőre és quasi  még ma is KISZ-tag vagyok. Viszont a Megyei Tanácsi munkaviszonyomat az állambiztonság indítványára  azonnali hatállyal megszüntették.

– Ma az Európai Uniót a Kádár-rezsimnél is sokkal szélsőségesebb baloldal uralja, ők hogyan szereznek érvényt a jogállamiságnak?

– Ennek elképzeléséhez a Magyarországnak az EU-ból való kilépéséről álmodozók figyelmébe ajánlom a fenti történetet, mert lehet hogy az Európai Unió is már a múlté lesz, amikor Magyarország még mindig tagja lesz az Uniónak, hiába „álmodja a nyomor” a kizárását.

Kép: ozy.com