Evangélium 21

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az Evangélium 21 gyűjtemény első kiállítása a 2021-es tárlatok között a legjobb három közé került, egyedüli vidékiként.

Evangélium 21, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2021. július 31. – december 31.  

A MODEM Evangélium 21 című kiállítása a Krisztus csodákkal övezett útjára, megváltó áldozatára, illetve halál feletti diadalára vonatkozó tanúságtételekként megnyilvánuló örömhírre, vagyis az evangéliumok történeteire koncentrált meghatározó kortárs képzőművészek munkáin keresztül, igényes elrendezésben, mégis elkerülve a didaktikus felhangokat. A gyűjtemény tulajdonosai, Kovács-Szabó Tímea és Kovács Levente, multidiszciplináris műveltségű tudósok segítségével állították össze azt a Krisztus történetével kapcsolatos, 12+1 témából álló listát, amely a felkért képzőművészeket új munkák létrehozására inspirálta.

Az igehelyek nemcsak a bibliai alakok, a keresztény szimbólumok és a felidézett szituációk által reaktiválódnak a földszinti tárlaton, hanem gyakran a képtérbe applikált betűk vagy épp kísérőszövegek formájában is.

A kiállítótérbe lépve a látogató rögtön a négy evangélista alakjával találta szembe magát, akik az életük szempontjából jelentéses technika, illetve jellegzetes attribútumok által váltak felismerhetővé Mátrai Erik képein. Csontó Lajos az elhívatás, tehát a tanítás általi személyes megszólíttatás eseményét reaktiválta Tanítványok (2020) című munkájával. Asztalos Zsolt Tanítások (2020) című, tizenkét hajlított lécből álló szériájának darabjai pedig a folytonos alakulásban létet hangsúlyozták. A számozott lécek által felvett egyedi formák, amelyek az emberi személyiség hitelvek általi formálhatóságát szimbolizálják, a Máté evangéliumából idézett tizenkét szöveghellyel – Krisztusnak a tízparancsolattal összefüggő tanításaival – kerültek párbeszédbe.

Richter Sára, Gyógyítások 1-3.

Richter Sára Gyógyítások (2020) című nagyszabású munkájának öt méter hosszú, két oldalról más-más tartalmat hordozó – festett, nyomtatott, varrt, applikált – vásznai esetén a megjelenített képi tartalom és az evangéliumi szöveghelyek kölcsönviszonya szervezte a befogadói figyelmet. A térbe lógatott, körbejárható, rusztikus felületek folyosórendszert hoztak létre, amely a közellépésre, a finom részletekben való elmerülésre késztetett.

Mátrai Erik (Benkucs Tamás közreműködésével), Monstrancia, 2020

Krisztus csodás gyógyításai a kegyelemgyakorlás sajátos példái, de a mű értelmezésekor a felépülési folyamatot kísérő önismereti munka, a gyógyulásba vetett hit kérdései is aktualizálódtak. Gerber Pál A szenvedés eszközei – Arma Christi (2020) című asszamblázzsal a Passió szempontjából meghatározó tárgyak fából formált darabjait vonultatta fel fekete alapon, meglehetősen statikusan, ridegen, a szenvedéstörténet lényegi mozzanataira utalva, üdvtörténeti távlatot biztosítva a „Iesus Hominum Salvator” (Jézus, az emberek megváltója) rövidítését idéző I.H.S.-nek (2020) és a Pilátus által a Krisztus feje fölé íratott „Iesus Nazarenus Rex Iudeorum” (Názáreti Jézus a zsidók királya) mondat rövidítését hordozó I.N.R.I.-nek (2020).

kulter.hu